همراه کارگران: تعدادی از زندانیان زندان زنان قرچک در تماس های امروز خود به خانواده هایشان گفته اند که از روز اعتراض به آنها غذا نداده اند و زندانیان هرچه غذا نزد خود داشته اند جمع کرده و برای بند مادران که با کودکانشان زندگی می کنند فرستاده اند.گفته اند گرسنه ایم و به دادمان برسید.

امروز به زندانیان #زندان_قرچک اجازه دادند که یک دقیقه با خانواده هایشان تماس بگیرند. تعدادی از زندانیان اطلاع داده اند که پنجاه نفر از زندانیان قرچک را به اوین انتقال داده اند و از سرنوشت شان بی اطلاعند و 25 زندانی را هم به انفرادی های قرچک برده اند.

به گفته فعالین حقوق زنان و کودکان، پس از درگیری و آتش سوزی، همچنین قطع وسایل گرمایشی زندان از روز جمعه، جان تعدادی از کودکان در #زندان_قرچک در خطر است اما خبری از این کودکان اسیر در دسترس نیست. به تخمین کنشگران حقوق کودک بیش از دوهزاروسیصد #کودک بهمراه مادران خود در #زندانهای ایران بدترین شرایط را تحمل میکنند
 
#زندان_قرچک
https://t.me/hamrahekargaran