خیلی سریع و در مدت کوتاهی عده ای از هنرمندان پیشکسوت (تئاتر )شهرمان از میان ما رفتند و با مرگ خویش اندوهی بر دل خستۀ ما بر جای نهادند .مراسم بزرگداشتی نیز برای هر کدام بر پا گردید و بهمراه خانواده و بستگان، گروهی نیز از علاقمندان به مسایل فرهنگی هنری شرکت نمودند .در این میان اما، عدم حضور فعالین شناخته شده سیاسی-اجتماعی شهرمان در این گرد همایی ها بسیار توجه برانگیز بود.

Attachments:
Download this file (farhangi.pdf)farhangi.pdf[ ]109 kB