همکاران عزیز در هپکو! درود بر شرافت و ایستادگی شما. ما از اعتراضات به حق شما حمایت میکنیم. میخواستیم چند مورد را با شما درمیان بگذاریم.

🔸این که گارد و پلیس به شما حمله میکند جای تعجب ندارد. آنها از جیب ما حقوق میگیرند ولی در خدمت کارفرما و دولت هستند.
اینکه به شما حمله میشود بار اول نیست . وقتی منافع دزدها و اختلاسگران به خطر بیفتد زورگویی و سرکوب حامیان آنها یعنی نیروهای امنیتی و قضایی و دولتی شدت پیدا میکند. از این بابت تعجب نکنید و به کارتان ادامه بدهید. ما باید حقمان را از حلقوم این بی شرف ها بیرون بکشیم.

🔸اوضاع و سرنوشت ما و شما و بسیاری دیگر از کارگران در اثر خصوصی سازی به فلاکت بیشتر افتاده است. این کارخانه ها و شرکت ها، اموال همه ما کارگران است که به دزدهای تحت حمایت دولت هدیه شده است! باید خصوصی سازی ها را لغو کنیم. با وعده وعیدهای موقتی کنار نکشید.

🔸سعی میکنند چند نفر از شما را پرونده دار کنند تا بقیه بترسند. نترسید که ما هم نترسیده ایم و باز هم دست به اعتراض زده ایم. حتما شنیده اید که بیش از  60 نفر از همکاران ما دادگاهی شده اند. اما این موضوع باعث ترس ما نشده است.

🔸ممکن است فردا روز اعلام کنند کارگران عزیز حق دارند اما اعتراضشان ضربه به امنیت است و معاندین از آن سو استفاده میکنند! معاند خود اینها هستند! اعتراض و اعتصاب حق مسلم ماست. اینها که در مقابل ما دست به سرکوب میزنند معاند کارگر و مملکت هستند. میزنند و بعد میگویند خفه شوید تا معاندین بهره برداری نکنند؟ غلط کرده اند!

🔸سعی میکنند بین شماها اختلاف بیندازند و مثلا بگویند فلانی و بهمانی با افراد سیاسی و معاند و رسانه های آنچنانی در رابطه بوده اند و حسابشان از بقیه جدا است! غلط کرده اند! اینها کلک و روش این دزدها و جنایتکاران است! متحد بمانید.

🔸هر روزه وعده ی بیخود و مسخره میدهند تا سر شما را گرم کنند و بخواهند دست از اعتراض بردارید. میگویند مسئولان بالا دارند بررسی میکنند. میگویند مجلس و دولت و رهبری و سپاه و قوه قضائیه و آسمان و زمین و کوفت و زهر مار همه دارند بررسی میکنند؛ دروغ است! فریب است! باور نکنید. اعتراض تا رسیدن به خواسته ها باید ادامه پیدا کند. این است تجربه ما!

🔸کارگران عزیز هپکو! عکس های شما را دیدیم که زخمی و کبود و دلشکسته تان کرده اند! خشم ما بیشتر و بیشتر شده است! باید کل این بساط فلاکت و فقر و مصیبت و سرکوب را برچینیم. تسلیم نشوید و نا امید نشوید. ما و تمام کارگران ایران صدای حق خواهی شما را شنیده ایم و میدانیم که اقدامات شما علیه ستم و ظلم و تبعیض کاملا برحق است.

تا لغو خصوصی سازی در هپکو و هفت تپه!
تا آزادی دوستانمان و مختومه شدن پرونده های امنیتی باز شده علیه دوستانمان!
زنده باد کارگران هپکو! زنده باد اتحاد کارگران

جمعی از کارگران هفت تپه- پنج شنبه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
♦️انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

⬆️پیام به کارگران هپکو از هفت تپه!