چرا اسماعیل بخشی را شکنجه کردند و مجبورش کردند علیه خودش جلوی دوربین حرف هایی بزنند که خودشان برایش نوشته بودند؟ چرا همکاران ما را در دادگاه های شوش محاکمه میکنند؟ چرا بیش از پنجاه نفر از کارگران هفت تپه را طی ماه های قبل احضار، بازداشت و یا محاکمه کرده اند و برخی را به حبس و شلاق محکوم کرده اند؟

دلیل این سرکوب ها این است که فقط در سال گذشته حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان به وارد کنندگان شکر یعنی دوستان و اقوام خود حکومتی ها، رانت داده اند تا با ارز دولتی شکر وارد کنند و ضمنا تولید شکر در داخل را هم نابود کنند. این موضوع در تازه ترین خبرها فاش شده است. دلیل این سرکوب ها این است که هنگام واگذاری هفت تپه، شرکت را به یک هزارم قیمت و به جای ده هزار میلیارد تومن به ده میلیارد تومان به اسد بیگ و مافیایی که حامی او هستند واگذار کردند تازه این عوامل و مزدوران مافیای پشت پرده همین مبلغ را هم پرداخت نکردند. در همین سال قبل ١٥٠٠ میلیارد تومان به وارد کنندگان شکر کمک کرده اند. یعنی یک و نیم برابر ارزش هفت تپه به مافیای شکر از طریق ارز دولتی کمک کرده اند. الباقی کمک ها که هیچ. یعنی با این پول ها در طی دو سال میشود دو تا شرکت هفت تپه را خرید و فروخت.

اسماعیل بخشی و کارگران هفت تپه مخالف خصوصی سازی هستند. ما میخواهیم شرکت از خصوصی بیرون بیاید. خوب معلوم است که دولتی ها که خودشان پشت مافیای شکر هستند و فقط یک و نیم برابر ارزش شرکت به مافیا کمک کرده اند نمیخواهند سود این مافیا ها کم شود و تولید شکر در داخل انجام شود و برای مافیای شکر رقیب وجود داشته باشد. از طرفی هم با مافیای واردات سود میکنند و از طرفی هم شرکت را به یک هزارم به دوستان خودشان واگذار میکنند. از طرفی شکر را ارزان تر وارد میکنند و از طرفی اعلام میکنند که تولید شکر در داخل مقرون به صرفه نیست. خواست و حرف کارگر هفت تپه که علیه خصوصی سازی است دکان کاسبی هزار میلیارد تومانی مافیای شکر را می بندد. جلوی واگذاری شرکت به یک هزارم قیمت به بی شرف هایی مثل اسدبیک را میگیرد.

معلوم است اداره اطلاعات مزدور و قاضی و دادستان مزدور و نیروی انتظامی مزدور و وزیر و نماینده مجلس و سپاه مزدور و ضد کارگر و رئیس جمهور و رهبر و خبرگان و شورای نگهبان و صدا و سیما و همه و همه که ضد کارگرند از این سود که خودشان هم بخشی از ان را به جیب میزنند نمیگذرند. معلوم است که ما را به حبس و شلاق محکوم میکنند. زیرا امنیت کاسبی و اختلاس و جنایتکاری آنها به هم میریزد. اسم اعتراضات ما را هم میگذارند اقدام علیه امنیت ملی و منظورشان از امنیت ملی دزدی و چپاول و بی شرافتی خودشان است.

بله ما علیه امنیت شما اختلاسگران و جنایتکاران هستیم. ما خواهان لغو خصوصی سازی هستیم. معلوم است که وقتی اسماعیل و اسماعیل ها و ده ها کارگری که این روزها آنها را محاکمه میکنید علیه خصوصی سازی و مافیای کثیف شما حرف بزنند و بخواهند حق خودشان را بگیرند شما همگی دست به یکی میکنید و علیه ما میشوید.

علت اصلی بازداشت اسماعیل و خانم قلیان و جوانانی که به دفاع از ما مطلب مینوشتند مثل خانم عسل محمدی و امیر امیرقلی، ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فر و یا محاکمه همکار بازنشسته ما علی نجاتی و علت اصلی احضار و محاکمه کارگران هفت تپه همین است که اعتراض و مطالبات ما در تضاد با دزدی ها و اختلاس های شما جنایتکاران است. اما ما مقاومت میکنیم. ما هزاران و میلیون ها نفریم. منتظر شعله ور شدن خشم ما باشید. ما کارگران هفت تپه قطعا بساط خصوصی سازی در هفت تپه را برخواهیم چید.

مطلبی از مخاطبان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
♦️انتشار : کانال مستقل کارگران هفت تپه

⬆️علت اصلی بازداشت اسماعیل بخشی و دادگاهی کردن کارگران هفت تپه و حامیان ما معلوم شد!