طی روز گذشته و امروز، شماری از اعضای خانواده و خویشاوندان سپیده قلیان فعال مدنی بازداشتی در دزفول، جمعی از کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تهران و گروهی از شهروندان هشتبندی میناب، و هم چنین  کشاورزان هرمزگان در اعتراض به  ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی ، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات  خود شدند