🔹سهیلا گلستانی، خواننده و عضو پیوسته کانون خوانندگان سنتی ایران، با انتشار تصویری از یک ابلاغیه در فضای مجازی، از احضار خود به دادگاه به اتهام “ارتکاب به فعل حرام در ملا عام” به دلیل آواز خواندن خبر داد.

🔹روز یکشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، سهیلا گلستانی، خواننده زن ایرانی با انتشار ابلاغیه‌ای در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از احضار خود توسط بازپرسی شعبه ۱۶ دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان به اتهام “ارتکاب به فعل حرام در ملا عام” به دلیل آواز خواندن خبر داد.

🔹به گفته سهیلا گلستانی دلیل احضار وی آواز خواندن و پخش صدایش در فضای مجازی بوده است.
سهیلا گلستانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در این خصوص گفت که “یکی از ده‌ها بار که احضار شدم به اتهام فعل حرام (آواز خواندن) در ملا عام… اتهام به من برای خواندن آواز برای مردم‌ام و این احضاریه مربوط به پخش صدای من در فضای مجازی است. در چهار سال گذشته این زندگی من بوده. احضار شدم. رفتم، آمدم و دوباره دوباره … و عشق به خواندن همیشه بوده”.

🔹سهیلا گلستانی، خواننده زن ایرانی متولد و ساکن اصفهان است.