بیش از  ۲۵ نفر از امداد رسانان مردمی در اهواز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.  این افراد عضو "مرکز کمیته مردمی" در ملاشیه بودند و بعد از مستحکم سازی سیل بند های این منطقه دستگیر شدند. علاوه بر این، ۵ شهروند اهوازی دیگر به دلیل شرکت در تجمع های اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین به مناطق سیل زده دستگیر شدند.  در این شرایط بحرانی که فعالان مردمی بدون هیچ امکاناتی در حال مقابله با بحران سیل هستند، مسئولین مشغول مانور های نظامی و دستگیری معترضین و فعالان مردمی هستند.

♦️خبر ارسالی به کانال مستقل کارگران هفت تپه