رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد امروز بیستم اردیبهشت وارد فرودگاه پاریس درکشور فرانسه شد.
رضاشهابی به نمایندگی سندیکای کارگران شرکت واحد به دعوت کنفدراسیون عمومی کار  فرانسه (سِ ژِ تِ) برای شرکت در 52 اُمین کنگرهء فدرال سندیکا که در شهر دیژونDijon  از 13 تا 17 ماه مه برگزار خواهد شد به فرانسه آمده است  .
این عضوسندیکا فردا عازم شهر دیژون-فرانسه خواهد شد تادربخش مربوط به همبستگی بین الملی سخنرانی کند

@vahedsyndica
تماس با سندیکا
@pvsyndica

t.me/vahedsyndica