دقایقی پیش خبر رسیده که #سپیده_قلیان در چهارمین روز اعتصاب غذا بیهوش شده، و‌ او را به حالت بیهوش به‌ بهداری قرچک منتقل کرده اند.

#نه_به_شکنجه_و_زندان
                                      با
                                          #نان_کار_آزادی

خبرگزاری کمپ نیوز
@campnews1