امروز پنج شنبه  تعدادی از کارگران رسمی نیشکر هفت تپه دست از کار کشیدند.

✔️ کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت تپه که تعداد آنان بیشتر از  ۴۰۰ نفر بود، امرروز  پنج شنبه ۱۴ شهریور دست از کار کشیدند.

علت اعتراض کارگرا ن عدم پرداخت دستمزد تیر ماه میباشد.

لازم به یاد آوریست که این کارگران بعد از تجمع روبروی دفتر مدیریت بعد از گذشت چند ساعت، اقدام به رفتن به داخل دفتر مالی کرده  و در پی این اقدام کارگران با مسئول مالی شرکت درگیر شده اند.

در این ارتباط آقای اسد بیگی، از طریق عوامل خود، به کارگران گفته بود که تابعد از عا شورا  از پرداخت دستمزد تیر ماه خبری نیست.

📣 درضمن سایر کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند  که از فردا به تجمع  کارگران خواهند پیوست.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۱۴ شهریور ۹۸

♦️بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه
⬆️اعتصاب جمعی از کارگران هفت تپه