اعتصاب وسیله ای است برای تحت فشار قرار دادن طرف صاحب قدرت, توسط کسانی که میخواهند خواست خود را به او بقبولانند اما با درخواست و مذاکره و اخطار و نیز با استمداد از قانون و راههای حقوقی , زورشان به او نمی رسد

ادامه مطلب ......