" ترکیب تکنولوژی مدرن با خرافات خردستیز را در قرن بیست و یکم چگونه می توان درک و هضم کرد؟
 با ورود ماشینها و قطارهای مسافرتی ژیروسکوپی به شهرها مشکل ترافیک حل خواهد شد!"
مقاله فوق را سه سال پیش نوشته بودم، فیس بوک یادآوری کرده بود... هر وقت خواستم به اشتراک بگذارم نوشت: شما نمی توانید این مقاله را به اشتراک بگذارید زیرا محتوایش با پرنسیپ ها و استانداردهای ما مطابقت ندارد!... پرواضح است که گزینه اعتراض را هم گذاشته اند! اما زمانیکه روی گزینه اعتراض کلیک می کنم فقط صفحه سفید باز می شود یعنی هیچگونه امکان اعتراض و اصلاح موجود نیست!
شاید یکی از راه های ممکن این باشد که شما سطر اول را که تیتر مقاله بود در صفحه خودتان جستجو کنید بعد از پیدا کردن مقاله جهت راستی آزمایی، لینک آنرا کپی کرده و در صفحه خود به اشتراک بگذارید و نتیجه را ملاحظه بفرمائید که قابل اشتراک گذاری هست یا نه ؟...
من حتی نمی توانم لینک این مقاله را از طریق پیام خصوصی فیس بوک به کسی بفرستم! می نویسد شما حق ندارید این مقاله را به کسی بفرستید!....
در این مقاله فقط سعی کرده ام رابطه علم و ادیان بنیادگرا را کمی توضیح دهم. بیشتر یک خبر علمی است و افشای خرافات مذهبی از جمله مسیحیانی که در امریکا گروهی تشکیل داده اند که معتقدند بزرگترین تئوری توطئه در جهان امروز این استکه عده ای بدروغ تبلیغ می کنند جهان کروی است! در حالیکه در کتاب مقدس از طرف خداوند گفته شده جهان مسطح است!...
از متن:
 "متوقف کردن رشد علم و تکنولوژی یا انسانی کردن سیاست؟
 فاجعه بشریت رشد علم و تکنولوژی نیست، و خیلی ها بی جهت از رشد علم و تکنولوژی می ترسند. فاجعه در میدان سیاست و جهان طبقاتی رخ می دهد! نظامی که علم و تکنولوژی را در دست مشتی میلیاردر و افرادی مانند ترامپ یا جرج بوش یا برلوشکونی... و در آینده احتمالا در دست رهبران نئوفاشیست علنی قرار خواهد داد، فاجعه واقعی است!
مالکیت خصوصی مقدس ترین ستون نظام سرمایه داری اجازه نمی دهد توده ها کوچکترین امکان کنترلی را بر شرکتهایی اعمال کنند که عملا جهان ما را بدنبال منافع شخصی خود می کشند! به همین دلیل دمکراسی موجود یعنی تضمین منافع طبقه حاکم و قربانی کردن منافع توده ها در مقابل منافع طبقه حاکم. اخیرا در هلند دولت لیبرال به رهبری آقای مارک روته تصمیم گرفت از شرکتهای چند ملیتی 5.6 میلیارد اورو کمتر مالیات بگیرد تا آنها اذیت نشوند و به کشورهای دیگر مهاجرت نکنند! پس این 5.6 میلیارد اورو را از کجا جبران خواهند کرد؟ از جیب توده های فقیری که با این قوانین هر روز فقیرتر می شوند! بعد می گویند پناهندگان و مهاجران موجب از بین رفتن دولت رفاه می شوند! سپس وانمود می کنند که از رشد بیگانه ستیزی و راسیسم و نئوفاشیسم حیرت زده اند!
فاجعه بنیادگرایی دینی تنها منحصر به مسلمانان نیست! طبق آخرین نظرسنجی ها در سال 2017 در امریکا 89% مردم به خدا اعتقاد دارند. بیش از 50% مردم طبق آیات کتاب مقدس مسیحیان باور دارند که خورشید دور زمین می چرخد و خدا کره زمین را در عرض دو روز آفرید!
آیا می توانید تصور کنید که در کشوریکه حداقل تاکنون بالاترین مقام را در علم و دانش و تکنولوژی و اختراعات حفظ کرده، بخش عظیم مردم آن کشور از نظر ذهنی در دوران پارینه سنگی بسر می برند؟!
در اروپا و امریکا و اسرائیل مشتی راسیست و نئوفاشیست و نژاد پرست و ناسیونالیست افراطی مثل قارچ رشد می کنند! چرا؟
 اگر بخواهم برای طرح مشکل از زبان علم کامپیوتر دو واژه را قرض کنم، مسئله را اینگونه فرمولبندی می کنم: پارادوکس نظام سرمایه داری این است که مدرن ترین سخت افزار ها را که محصول بالاترین درجه تکامل علوم دقیقه هستند به بازار مصرف روان می کند. در همان زمان نرم افزارهای دوران پارینه سنگی را بر مغز انسانهایی سوار می کند، که قرار است براین سخت افزار ها سوار شوند! ذهن انسانها را برای کنترل بهتر با ادیان و خرافات و باورهای خردستیز تنظیم می کند، نه با دستاوردهای علوم اجتماعی امروز! در امریکا اکنون گروه هایی هستند که طبق آیات کتاب مقدس الهی تبلیغ می کنند که جهان مسطح است! آیا این درجه از حماقت و انکار تمامی علوم قابل تصور است؟...
پارادوکس ترکیب سخت افزار قرن بیست و یکم را با نرم افزار چندین هزار سال پیش چگونه می توان درک و هضم کرد؟
 راز این معما را چرچیل یکی از نوابغ نظام سرمایه داری به زیباترین نحو بیان و آشکار کرده است!
چرچیل ارزشهای اخلاقی حاکم بر جهان کاپیتالیستی را بدرستی در یک جمله خلاصه کرده است: " ما دوستان دائمی یا دشمنان دائمی نداریم، ما فقط منافع دائمی داریم!"
منافع آنها یک روز از قذافی بهترین دوست می سازد که همه رهبران اروپا دستش را می بوسیدند، روز دیگر دشمنی ساخت که بدستور آنها چاقو را در باسنش فرو کردند تا به توهین آمیزترین نحود دوست دیروزی خود را بکشند، تا با غارت سرمایه و ثروت های کشورش منافع دائمی خود را حفظ و تضمین کنند!... "

سانسور شدید به نفع ترامپ، به خاطر انتخابات ریاست جمهوری امریکا
 شاید یادداشت مرا به خاطر نقد ترامپ و نزدیک شدن انتخابات امریکا "فعلا" سانسور کرده اند!... بزبان دیگر تا اطلاع ثانوی حداقل در فیس بوک کسی حق ندارد علیه ترامپ مقاله یا نقد جدی بنویسد! زیرا فیس بوک با هوشمندانه ترین برنامه ها الگوریتم گشت ارشاد اینترنتی را تدوین کرده و اعلامیه ها و مقالاتی را که این الگوریتم بدرجات مختلف نامطلوب تشخیص می دهد، کاربران فیسبوک نمی توانند مشاهده کنند!... درست مثل گشت ارشاد در جمهوری اسلامی که اعلامیه هایی را که علیه رهبران نظام جمهوری اسلامی به دیوارها زده اند بسرعت محو می کنند تا مبادا مردم با محتوای آنها آشنا شوند!... مهم است که بدانید فیس بوک سانسور را بسیار هوشمندانه و در سطوح مختلف  انجام می دهد... مقاله مرا در باره ماشین های ژیروسکوپی نمی توان به اشتراک گذاشت ولی هنوز در صفحه فیس بوک من می توان ملاحظه کرد و خواند! ولی مقاله "برنده و بازنده واقعی انتخابات آمریکا کیست؟ " را بطور کامل حذف کرده اند! ...


https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1478148472204383 


خطرناکترین مسئله سانسور در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک این استکه تقصیر سانسور را به گردن الگوریتم های ریاضی و برنامه های کامپیوتری می اندازند که انسان زنده و جوابگو نیستند! ... بنوعی خدای نامرئی و غیرقابل دسترس و مبرا از مسئولیت هستند!... ترامپ مدتهاست که با دروغگویی بی شرمانه و تهدید رسانه ها و روءسای جمهور کشورهای دیگر مانند رئیس جمهور اوکراین و ... از انتشار حقیقت جلوگیری می کند!... این امر چنان هنرمندانه به پیش می رود علیرغم اینکه همه می دانند ترامپ دروغ می گوید، اخبار جعلی را بجای واقعیت منتشر می کند و تمامی مخالفان را متهم می کند که اخبار جعلی منتشر می کنند! چنان فضای بغرنج و مه آلودی درست می کنند که سرانجام همه می فهمند داستان چیست ولی به امید گذرا بودن فساد و سانسور در عمل آنرا تحمل می کنند!... فاشیسم همواره به شیوه ای هوشمندانه، خزنده و نامرئی در مرزهای مبهم مجاز و غیرمجاز، سانسور و سرکوب را به پیش می برد و زمانیکه خطر برای همه قابل تشخیص می شود دیگر کار از کار گذشته و برای مقاومت موثر دیر شده!...
 " ... یادمان باشد که محدود کردن دمکراسی به شمردن آرای صندوقهای انتخاباتی چه فجایعی ببار آورده و می آورد! هیتلر بدرستی گفته بود که من دمکراسی را به شیوه دمکراتیک نابود خواهم کرد! اول به شیوه "دمکراتیک" از طریق صندوق آرا به قدرت رسید سپس با تصویب قوانین جدید در پارلمان فاشیستی، بشیوه "دمکراتیک" مخالفان فاشیسم را نابود کرد، ازجمله 96 نماینده پارلمان آلمان را که سوسیالیست یا کمونیست بودند، به اصطلاح به شیوه دمکراتیک کشتند!... این روزها اغلب "منقدان" رسانه ها ترامپ را به مثابه یک فرد خوشیفته غیرقابل کنترل معرفی می کنند! انتقاد به خصوصیات فردی و جنبه های احساساتی قضیه، هوشمندانه ترین شیوه پنهان کردن ریشه واقعی مشکلات و گمراه کردن توده ها و نجات طبقه حاکم است!... ترامپ یک فرد نیست، او بهترین نماینده بخش غالب طبقه حاکم بر امریکاست! بدون حمایت طبقه حاکم او یک ثانیه نمی تواند سرکار بماند! فعلا بخاطر وضعیت شکننده امریکا در رقابت اقتصادی با چین و دیگر رقبا طبقه حاکم امریکا به یک باج گیر علنی مانند ترامپ نیاز دارد... رشد قارچ وار راست افراطی و نئو فاشیسم هم بی دلیل نیست... این مسائل را باید بسیار جدی گرفت قبل از آنکه دیر شود!..."

ابعاد قدرت انحصاری رسانه ها باور کردنی نیست!...


مسئله بسیار آموزنده برای کسانیکه علیه سانشور رسانه ها مبارزه می کنند این استکه بدانند الگوریتم سانسور بسیار ظریف و پیچیده در سطوح مختلف عمل می کند! حداقل در یادداشت من در دوسطح عمل کرده. مقاله " ترکیب تکنولوژی مدرن با خرافات خردستیز را در قرن بیست و یکم چگونه می توان درک و هضم کرد؟" در صفحه من می توان مشاهده کرد ولی نمی توان به اشتراک گذاشت ... ولی مقاله


" برنده و بازنده واقعی انتخابات آمریکا کیست؟" بطور کامل حذف شده است!...


با احترام،
 احمد پوری (هلند) 20 – 01 –        


پیوند این یادداشت در صفحه فیسبوک: 2020


https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/3124858907533323?__xts__[0]=68.ARDq7xZn1lwEUU3dj21yU4UcYGfMLZ008b2S_23
p7-9xbfMEX0NVBlqDhNQHji7r10-fOxmW7Zjv2lUVWBuFQVMkfhUFXTqf3u3Vewo-NL9rtl4noR9XGwzN_PuOF3xLrYDLWLrZzqou3HFJr4xy_iGkQcYSswTe
pEQdY8BY0m4i4fslXkS4nz16QGCS8NsepWENdy0Yxj0POHdXV3xZ
ezqGki_rghSjOthN81Dcp_I2trTxD11dtx3L6X0xl9g2k09AKvQtO
Bm_PV6w9hlsYL8nFfz4WpHlxs0srbJPU9XmPDhzBx5MnNt8Pq
WHQtukQ9nDdns10KWjsrrRBdTxd7cCxw&__tn__=C-R