ببینید مسئله «نظام فاشیستی جمهوری اسلامی» چند تار مو و حجاب ظاهری این دختر ۱۴ ساله است، نه قربانی شدن هزاران رومینا اشرفی به علت قوانین ارتجاعی زن ستیزانه و فرهنگ غلط در میان خانواده ها!

قاتل رومینا اشرفی جمهوری اسلامی است
قاتل رومینا دین اجباری است
قاتل رومینا تنها پدرش نیست!
مقصر تنها دوست پسرش هم نیست!
پدر، مادر، و دوست پسر رومینا هم قربانی همین قوانین و فرهنگ «فاشیستی ارتجاعی» هستند!

روزنامه جام‌جم و صداوسیما فقط موهای رومینا را نپوشانده بلکه مانتویش را با فتوشاپ بلندتر کرده، مچ پایش را نیز پوشانده و....
رومینا از همین زورگویی و اجبار فرار کرد و در سن کودکی به جای کودکی کردن دنبال سرپناه گشت!
قاتل رومینا جمهوری اسلامی است
نظام آموزشی و دین اجباری است
«فاشیسم مذهبی» قاتل رومیناهاست که کودکی و نوجوانی دختران را با قوانین واپسگرا و زن ستیزانه از آنان می‌گیرد و پدرانی تولید می‌کند که «لکه‌ی» ننگ را بپوشانند؛
یا با فتوشاپ یا با داس!