⁦▪️⁩نهادهای امنیتی با بازداشت یک فعال سیاسی و اجتماعی تلاش می‌کنند تمام جوانب زندگی آن شخص را دچار بحران کنند.
در زندان اینکار را با شکنجه جسمی و روحی و گرفتن اعترافات اجباری انجام می‌دهند و بیرون از زندان با تحت تاثیر قرار دادن زندگی و روابط شخصی کنشگر توسط شایعات، به چالش کشیدن ارتباطات دوستانه و تخریب شخصیتی، از بین بردن آینده شغلی از طریق موانعی که بر سر راه فرد قرار میدهند، به خطر انداختن وضعیت تحصیل از طریق ممنوعیت و محرومیت از تحصیل و یا انزوا و آزار روانی در محیط‌ کار و دانشگاه؛ با همدستی افرادی که یا نفوذی هستند و یا احمق‌هایی که در تله امنیتی‌ها گیر افتاده‌اند.

نیروهای امنیتی برای تخریب شخصیتی از حربه‌های مختلف و مشخصی استفاده می‌کنند. انگ فساد اخلاقی و داشتن روابط متعدد خارج از چهارچوب می‌زنند، شخص را به داشتن اعتیاد به مواد مخدر متهم می‌کنند، وانمود می‌کنند او از فعالیت کردن در جهت مخالفت با حکومت سود کلانی می‌برد که دیگران از آن بی‌اطلاع هستند، مثل دریافت پول از اشخاص و یا سازمان‌هایی که تنها کارشان فریب مردم برای جهت‌دهی به اعتراضات و یا مدیریت هدفمند فعالیت‌های فردی و جمعی است.

نهادهای امنیتی تمام تلاش خود را می‌کنند تا فعال سیاسی و اجتماعی را در سیاهچالی که خودشان درست کرده‌اند گرفتار کنند و زندگی شخصی او را به ورطه نابودی بکشانند. آنها فعال سیاسی و اجتماعی را هرگز به حال خود رها نمی‌کنند حتی زمانی که راهی به جز خروج از کشور پیش روی او باقی نمانده باشد. بهترین دوستانش را با او دشمن می‌کنند. اطرافیان را نسبت به او بدبین می‌کنند و در هر لحظه و هر جا به فرد مورد نظر یادآور می‌شوند در گردابی که برایش ساخته‌اند تحت نظر و هدف تخریب است.

شخص مذکور در این حالت مدام در حال اثبات کردن خود به اطرافیان است و ناخواسته از هدف و فعالیتی که بواسطه آن دچار چنین مشکلاتی شده دور خواهد شد. اما نکته‌ی مهمی که ما در مواجهه با موارد اینچنینی باید مدام با خودمان تکرار کنیم این است که نیروهای امنیتی بخاطر فساد و رذیلت‌های اخلاقی کسی را بازداشت نمی‌کنند و دلسوز اطرافیان او نیستند که بخواهند ثابت کنند شخص مورد نظر از جایی تامین می‌شده و یا دروغگو و خیانتکار بوده است.

-در این میان وظیفه شهروندی و مسوولیت مدنی ما چیست؟

وقتی یک شخص در چنگال نیروهای امنیتی گرفتار شده است، سعی کنیم بی‌توجه به تخریب‌ها و داستان‌های هدفمند راست و دروغ، به حمایت از او بپردازیم. البته این در مواردی صدق میکند که فعال سیاسی و اجتماعی در موضع‌گیری‌ها و نحوه فعالیت در گفتار و اعمالش صداقت و درستی پیشه کند.
نه کسانی که در گذشته و حال رویه مشخص و آسیب زننده‌ای در پیش گرفته‌اند که به ضرر مردم است.
منبع: اینستاگرام

ارسالی از همکاران- بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape

⬆️ تلاش نهادهای امنیتی برای تخریب زندگی فعالین سیاسی و اجتماعی بازداشت شده