تجمع دانشجویان دانشگاه تهران علیه گشت ارشاد دانشجویی برگزار شد...


مثل همیشه مبارزه ای دیگر علیه وضعیت موجود دانشگاهی و اجتماعی در حالی شکل گرفت [و به پیش می رود] که مصادره نیوزهایی همچون «آمد_نیوز»، «مسیح علی نژاد»، کانال های منسوب به  رژیم ورشکسته سابق و «من و تو» نیوزها تمام تلاش خود را کرده اند تا نشان دهند آنچه رخ داده برآمده از آن ها و برای آن ها بوده است. دانشجویان اما اینبار آنچنان پاسخی به آن ها داده اند که مصادره اش از جانب اینان وقاحتی بی حد و اندازه می خواهد! آنچنان که پاسخ به جریان های سیاسی رسمی موجود(اصلاح طلب/اصولگرا) نیز مشخص بوده و هست!

????در این میان آنچه فارغ از اختلافات بنیادین فکری و عملی با این چکمه لیسانِ سرمایه سالاران و جنگ افروزان جهانی اهمیت دارد، نقش مکملشان در شکل دهی پازل سرکوب است. به طور مثال، آمد_نیوزی که فیلم های تجمع دانشجویان را از کانال شوراهای صنفی کشور برمی‌دارد و با محتوایی که می خواهد منتشر می کند و خبرگزاری امنیتی دانشجویان که تیتر می زند «کانال شوراهای صنفی یا آمد نیوز» یا «شبکه من و تو» که فیلم اعتراضات دیماه ۹۶ را به جای تجمع امروز دانشجویان قالب می کند. نقشی که پیش از این نیز سازمان ضد مردمی مجاهدین و دیگر ورشکستگان سیاسی بارها بر عهده گرفته اند و داستانی که به همین منوال مدام تکرار می شود.

????دانشجویان و فعالین صنفی بارها و بارها متهم به ارتباط داشتن با اینان می شوند و بازجویی های سنگینش را پس می دهند! از طرف دیگر نظام سرکوبگر داخلی نیز نقش خود را در این بازی به خوبی ایفا می کند! سرکوبگرانی که انگار به این چرند_نیوزها احتیاج دارند تا کار خود را انجام دهند! ائتلافی (نوشته یا نانوشته!) با یک هدف: مصادره، تخطئه، برچسب زنی و نهایتا سرکوب مبارزات مستقل مردمان این سرزمین.

#نه_به_سرکوبگر
#نه_به_دکان_داران_سرکوب


9⃣0⃣4⃣
???? @senfi_uni_iran