با کمال تاسف به اطلاع میرسانیم که رفیق ایرج حیدری پس ار یک دور بیماری طولانی سر انجام امروز 5 آوریل در هفتاد و چهارمین سال زندگی پربارش ، در بیمارستانی در حومه پاریس از میان ما رفت .

رفیق ایرج حیدری فعالیت سیاسی و مبارزاتی خود را از دوران دانشجوِیی آغاز کرد و در هنگامه انقلاب 57 به سازمان فدایی پیوست وپس از مدتی در پی انشعابات درون سازمان فدایی باجریان 16 آذرهمراه شد  وسپس با نقد جریان 16 آذر، فعالیت سیاسی خود را در  سازمان راه کارگر ادامه داد . رفیق ایرج ازجمله  کادرها و مسیولین سازمان ما بود که با وفاداری و صداقت و مهربانی همواره داوطلب پیشبرد کارها بود ، ودر این راه  از هیچ کوششی دریغ نداشت .   رفیق ایرج تا آخرین لحطه زندگیش به ایدهای انسانی و کمونستیش وفادار ماند و تا توان داشت به مبارزه برای آزادی و سوسیالیزم ادامه داد .   

ما خاموشی رفیق ایرج عزیز را به خانواده و فرزندان  و هم چنین به تمام راه کارگریها و یاران رفیق ایرج تسلیت می گوییم .

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر