همانطور که میدانید در روزهای گذشته شکایت یک زن موتور سوار در اصفهان علیه نیروی انتظامی این شهر که از صدور گواهینامه برای او خودداری ورزیده بود، سر و صدای زیادی به پا کرد. زیرا در نهایت تعجب، شکایت او در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و این نهاد دولتی در حکم بدوی رای داد که در هیچ آئین نامه رانندگی، صحبتی از شرط جنسیت نشده است. اداره رهنمایی و رانندگی اصفهان در واکنش گفت که در دادگاه نسبت به این حکم فرجام خواهی خواهد کرد و کماکان نسبت به صدور گواهینامه برای آن زن شجاع اصفهانی خودداری ورزید.

امروز صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه کل کشور بر این خوشخیالی دو روزه مهر پایان گذاشت و ادعا کرد که طبق تبصره ماده ۲۰ قانون مربوطه، موتورسواری زنان جایز نیست و مکروه است و سبب تحریک مردان میشود.رئیس کانون وکلای مرکز این ادعا را رد کرد و گفت که قانون درباره جنسیت ساکت است و بنابراین ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان غیرقانونی است.

چند سال پیش نیز خامنه ای در پاسخ به یک استفتاء ، حتی دوچرخه سواری زنان را مکروه دانسته بود. همچنین یک امام جمعه در یک اظهار نظر جنجالی، علت این مکروه دانستن را جدا از احتمال تحریک مردان، زین دوچرخه دانسته بود که به الت تناسلی زنان فشار می آورد و سبب تحریک آن و حتی احتمال خودارضایی میشود که در "شرع انور" کاملا چنین نوع لذتی حرام است!! برخی دیگر از عتیقه های رژیم اسلامی نیز ادعا میکنند که دوچرخه سواری و موتور سواری بر خلاف رانندگی با ماشین، سبب کمرنگ شدن حجاب زنان میشود چون با چادر و یا مانتوی بلند نمیتوان دوچرخه سواری یا موتورسواری کرد چون ممکن است گوشه ای از چادر یا مانتو در پره های چرخ گیر کند. زنان شب قاره هند که بخشهایی از آنان از لباس "ساری" استفاده میکنند که امکان باز کردن پاها به دو طرف را به آنها نمیدهد از موتورسیکلتهای معروف به فرانسوی استفاده میکنند که در یکی از عکسهای زیر می بینید و نیازی به باز کردن پاها ندارد.

در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، هر نوع تبعیض در زمینه رانندگی ماشین - موتور و دوچره مصداق آپارتاید جنسیتی محسوب میشود و جرم است. در ایران تحت حاکمیت رژیم قرون وسطایی، ماجرا برعکس است و این موتورسواری و دوچرخ سواری زنان است که جرم محسوب میشود . بدین ترتیب سوژه جدیدی برای نافرمانی و مقاومت وسیع زنان ایران بوجود آمده است لازم است هزاران زن با دوچرخه سواری و موتورسواری، این قانون سکسیتی را به سخره گیرند و رژیم ضدبشری را در عمل انجام شده قرار دهند.

 

آرش کمانگر

7 اوت 2019