همکاران عزیز در هپکو! درود بر شرافت و ایستادگی شما. ما از اعتراضات به حق شما حمایت میکنیم. میخواستیم چند مورد را با شما درمیان بگذاریم.

????این که گارد و پلیس به شما حمله میکند جای تعجب ندارد. آنها از جیب ما حقوق میگیرند ولی در خدمت کارفرما و دولت هستند.
اینکه به شما حمله میشود بار اول نیست . وقتی منافع دزدها و اختلاسگران به خطر بیفتد زورگویی و سرکوب حامیان آنها یعنی نیروهای امنیتی و قضایی و دولتی شدت پیدا میکند. از این بابت تعجب نکنید و به کارتان ادامه بدهید. ما باید حقمان را از حلقوم این بی شرف ها بیرون بکشیم.

????اوضاع و سرنوشت ما و شما و بسیاری دیگر از کارگران در اثر خصوصی سازی به فلاکت بیشتر افتاده است. این کارخانه ها و شرکت ها، اموال همه ما کارگران است که به دزدهای تحت حمایت دولت هدیه شده است! باید خصوصی سازی ها را لغو کنیم. با وعده وعیدهای موقتی کنار نکشید.

????سعی میکنند چند نفر از شما را پرونده دار کنند تا بقیه بترسند. نترسید که ما هم نترسیده ایم و باز هم دست به اعتراض زده ایم. حتما شنیده اید که بیش از  60 نفر از همکاران ما دادگاهی شده اند. اما این موضوع باعث ترس ما نشده است.

????ممکن است فردا روز اعلام کنند کارگران عزیز حق دارند اما اعتراضشان ضربه به امنیت است و معاندین از آن سو استفاده میکنند! معاند خود اینها هستند! اعتراض و اعتصاب حق مسلم ماست. اینها که در مقابل ما دست به سرکوب میزنند معاند کارگر و مملکت هستند. میزنند و بعد میگویند خفه شوید تا معاندین بهره برداری نکنند؟ غلط کرده اند!

????سعی میکنند بین شماها اختلاف بیندازند و مثلا بگویند فلانی و بهمانی با افراد سیاسی و معاند و رسانه های آنچنانی در رابطه بوده اند و حسابشان از بقیه جدا است! غلط کرده اند! اینها کلک و روش این دزدها و جنایتکاران است! متحد بمانید.

????هر روزه وعده ی بیخود و مسخره میدهند تا سر شما را گرم کنند و بخواهند دست از اعتراض بردارید. میگویند مسئولان بالا دارند بررسی میکنند. میگویند مجلس و دولت و رهبری و سپاه و قوه قضائیه و آسمان و زمین و کوفت و زهر مار همه دارند بررسی میکنند؛ دروغ است! فریب است! باور نکنید. اعتراض تا رسیدن به خواسته ها باید ادامه پیدا کند. این است تجربه ما!

????کارگران عزیز هپکو! عکس های شما را دیدیم که زخمی و کبود و دلشکسته تان کرده اند! خشم ما بیشتر و بیشتر شده است! باید کل این بساط فلاکت و فقر و مصیبت و سرکوب را برچینیم. تسلیم نشوید و نا امید نشوید. ما و تمام کارگران ایران صدای حق خواهی شما را شنیده ایم و میدانیم که اقدامات شما علیه ستم و ظلم و تبعیض کاملا برحق است.

تا لغو خصوصی سازی در هپکو و هفت تپه!
تا آزادی دوستانمان و مختومه شدن پرونده های امنیتی باز شده علیه دوستانمان!
زنده باد کارگران هپکو! زنده باد اتحاد کارگران

جمعی از کارگران هفت تپه- پنج شنبه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
♦️انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

⬆️پیام به کارگران هپکو از هفت تپه!