چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

 

معرفی :

از طریق روزشمار کارگری هفته، در امر وارسی مبارزات کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی ایران در فاصلۀ نیمۀ اول (اول تا پانزدهم) خرداد ۹۹، از دل اعتصابات و تجمعات اعتراضی و نامه نگاری‌های سرگشادۀ اعتراضی و سایر اشکال مبارزه، موفق به ثبت ۱۵۳ حرکت شدم .

برآنم که این‌ها همۀ اعتراضات و اعتصابات شکل گرفته در کشور طی زمان یاد شده نیست؛ بسیاری حرکات و اعتراضات هست که گزارش آن در جایی ثبت نشده و یا من بدان دسترسی نیافتم؛ این‌ها آن مجموعه‌ای است که توانستم فهرست نمایم. در مقام مقایسه با ماهِ اردیبهشت و با وجود تداوم بحران کرونا، نه تنها اعتراضات در خرداد فروکش نکرد، بلکه نشان داد که کسب نان، همچنان برای حفظ و بقای جان، حرف اول را می‌زند.

آنچه خواهید خواند:

وحشتناک‌ترین، فجیع‌ترین و ارتجاعی‌ترین اخبار این ماه، که نشانۀ سوق دادن جامعه به عصر شترچرانی است، اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق رسول طالب مقدم، کارگر شناخته شدۀ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بود. حکمی که دیگر بار فریب و دروغ مفهوم «عفو ملوکانۀ رهبر» که دستگاه قضایی حکومت در بوق و کرنا کرده بود، به زائده اقوال بدل ساخت تا این جماعت کارگزار را در برابر دیدگان طبقۀ ما به جهالت معنی کنند.

همچنین پرتاب اسپری فلفل، در پی تخریب منازل مردم در شهرک فدک کرمانشاه که منجر به کشته شدن آسیه پناهی شد، نشان داد که عوامل شهرداری‌ها از یکسو در گستراندن حاشیه نشینی جامعه سهم عمده دارند و در این میان برای گور سپردن همین مردمان بی چیز نیز از ویروس کرونا پیشی گرفته‌اند. بی جهت نیست که با طنز تلخی آسیه را با فامیلی - آسیه بی پناه- یاد می‌کنند که نشان از بی پناهی همۀ مردمی دارد که امروز در مناطق گوناگون کشور، خانه‌ها و کلبه‌های مسکونی‌شان علی‌رغم مقاومت و ایستادگی، در برابر صدای گوش خراش بیل لودر ارگان‌های خانه خراب کن، به مانند آسیه پناهی، ویران می‌شود.

شاهدان عینی می‌گویند: «بعد از ویران کردن خانه، آسیه و دخترش سمیه را سوار ون کردند و رفتند. دو ساعت بعد خبر مرگ آسیه رسید. زنگ زدند به جایی که نمی‌دانم کجا بود، نیرو بفرستند. چند زن قوی هیکل هم آمده بودند. لودرها آمدند. اول رفتارشان خشونت‌آمیز نبود. آسیه هم می‌گفت باید از روی جنازۀ من رد شوید و مرا بکشید تا خانه را خراب کنید. درست یادم نیست که آسیه خودش بالای لودر رفت یا آنها او را روی لودر انداختند، اما بعد از این اتفاق زنگ زدند چند نیروی زن آمدند.  زن‌ها رفتند در را باز کنند. در که باز نشد، اسپری را از پنجره اتاق به داخل انداختند». (۱)

همچنین در بازخوانی خبرها، نمی‌توان بی آبی مردم جنوب را ندید و صدای مظلومیت آنان را نشنید. بی آبی غیزانیه و به گلوله بستن مردمی که در طلب آب‌اند را نظاره‌گر بود و دم بر نزد. و دیگر اینکه به بی سرانجامی تحرکات کارگران شهرداری در سطح شهرهای مختلف کشور که عمدتاً زیر مجموعه و تحت نظارت شرکت‌های پیمانکاری سرگردان و بلاتکلیف‌اند، با بی تفاوتی گذر کرد. همین حد کافی است که این کارگران با خشم فروخفتۀ خود به این نتیجه برسند که از جابجایی زباله‌های شهر به مدت یک هفته خودداری کنند، در اساس زندگی ناممکن می‌گردد. این عمل که نوعی مقاومت منفی قلمداد می‌شود، به دفعات در دنیا تجربه شده و کارگران شهرداری‌ها با این کار توانسته‌اند به بخشی از مطالبات خود از کارفرما، دست یابند!

تنها در پانزده روز یادشده، ما شاهد ده‌ها نوع حرکت اعتراضی از گروه‌های مختلف اجتماعی، کارگران بخش‌های صنایع تولیدی، معادن، خدمات شهرداری‌ها و راه آهن، مخابرات و پرستاران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان زعفران کار و مالباختگان، در نقاط گوناگون کشور و اعتراضات روستائیان در طلب آب به کم آبی... هستیم.

اما گسترده‌ترین اعتراضات در بخش کارگران شهرداری‌ها رخ داده است، از جمله: کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد، شهرداری خرمشهر، کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر، کارگران بخش خدمات شهرداری بندر خمینی، اعتصاب۱۰ روزۀ کارگران مناطق ۴، ۵ و ۶ شهرداری اهواز، کارگران شهرداری باسمنج، کارگران شهرداری سراوان، کارگران شهرداری لوشان، کارگران شهرداری کوت عبدالله و کارگران شهرداری لیکَک.

اعتراضات کادر درمانی و پرستاران نیز از کمیت و گستردگی برخوردار است که اگر نمونه‌هایی از آن را مانند: پرستاران اصفهانی، مصایب پرستاران ۸۹ روزه در گیلان، اخراج ۳۸ نفر از نیروهای اورژانس درفول، نامۀ اعتراضی خانه پرستار خراسان رضوی، حق پرستاری‌ پرداخت نشده معلولان، نامۀ پرستاران داوطلب گیلانی، تجمع شماری از پرستاران استان اصفهان، اعتراضات پرستاران شرکتی گیلان، دیدار پرستاران داوطلب کرونا با رئیس دانشگاه، اعتراض پرستاران تهران به مبلغ ناچیز حق الزحمه و تجمع پرستاران بیمارستان‌های تهران را در برابر موج وسیع دیگر اعتراضات قراربدهیم، اهمیت و تداوم این مبارزۀ پیگیرانه در دوران کرونایی بیشتر آشکار می‌شود و متوجه می‌شویم که کارگران و زحمکشان، نان را برای حفظ جان خود و خانواده‌شان طلب می‌کنند و ترجیح‌شان این است که از گرسنگی از دست نروند تا از کرونا...

نگاهی به کثرت تحرکات این پانزده روزه نشان می‌دهد که نقطۀ ضعف حرکت‌های اعتراضی حتی در یک رشتۀ واحد نظیر پرستاران یا کارگران شهرداری‌ها عمدتاً در پراکندگی آن‌ها است. این ضعفی است که در نیروی مطالبه‌گر جامعۀ ما همواره بدلیل مخالفت و دشمنی توامان چرخۀ سرمایه داری حاکم و کلیت نظام اسلامی که از هر نوع تشکل پذیری جلوگیری می‌کند، به شکل مانع مقدم ظاهر می‌شود.

جمهوری اسلامی تا به امروز از راه‌های گوناگونی با ایجاد تشکل‌های خود ساختۀ موسوم به شورای‌های اسلامی، انجمن‌های اسلامی و بسیج کارگری یعنی ایجاد تشکل‌های رزد و سیاه امنیتیِ کارگری... مانع تشکل پذیری و حفظ استقلال عمل مبارزات کارگران شده است. حتی در مقابل اعتصاب کارگری، بی شرمانه با سوء استفاده از ناامنی شغلی، گروکشی و جایگزینی لشکر بیکاران، به انحای گوناگون جلوی مقاومت و ایستادگی کارگران را گرفته است.

برای غلبه براین نارسایی، چه باید کرد؟

 می‌توان با استفاده از تجربیات دیگر لایه‌های زحمتکش جامعه، فرهنگیان و بازنشستگان، و یا حتی شبکه‌های مجازی رانندگان و کامیونداران و کارگران نگهداری خط و ابنیۀ راه آهن و... چرخۀ دیگری را جایگزین ارتباط و محمل تراشی برای تقویت روابط ایجاد کرد و صدای مستقل از کارفرما و حاکمیت اسلامی، خود را برای اعتراضات در مراحل پیش‌روی به‌خدمت گرفت. امروز پرستاران که اغلب از دانش فنی بهره‌مند هستند، می‌توانند به مثابۀ این شکل از کار تمامی حلقه‌های هم‌رشته را در پیوند با هم نگهداشته و مثلاً نامه‌نگاری گروهی یا پیتشین‌های اعتراضی را به شکل متمرکزتری، برای جلب حمایت‌های بیشتر و فراگیر، به گوش افکار عمومی برسانند.

امروز انتقال تجربۀ سازمان‌یافته شبکه‌ای در میان گروه‌های فعال اجتماعی، اعم از دانشجویان، بازنشستگان و خاصه معلمان می‌تواند پاسخگوی ضعف حاصل از پراکندگی و برون رفت دیگر گروه‌های مطالبه محور شود.

سازماندهی درمحیط کار و محیط زیست همۀ آنانی که مطالبات بی واسطۀ انباشته شده سالیان را با خود دارند یا حتی حول مرکزی‌ترین خواست امروز خود مثلاً؛ دریافت حقوق‌های معوقه، افزایش دستمزد، طبقه بندی مشاغل و یا بیمۀ بیکاری و غیره زمانی بدل به عضله می‌گردد که بتوانیم بر پراگندگی غلبه نماییم و موانع را از میان برداریم، با ایجاد کانونی متفق و دور زدن موانع موجود، حلقه‌های جداگانۀ هر واحد را به هم پیوند بزنیم.

انگار همه چیز از پیش روشن است؛ حدت تحرکات اعتراضی در شرایط کرونایی نشان می‌دهد که کارگران برآنند تا این ماشین سرکوب را درهم بکویند و بر ویرانه‌های آن جامعۀ نوتری را برپا دارند. این ا‌ست معنا و اهداف خیزش‌های مجدد اعتراضی همۀ لایه‌های مطالبه محور جامعۀ  ایران. کارگران بر زبان می‌رانند: امروز برای طبقه ما بُودن، مساوی است با مبارزه کردن... همۀ آنان در یافته اند، چنانچه می‌خواهند باشند، باید مبارزه سازمان‌یافته و مستقل خود را داشته باشند. آنانند که فریاد بر می‌دارند: «کارگران بیدارند، از استثمار بیزارند». این بدان معنی است که طوفان تازه آغاز شده و همۀ ترفندهای تکراری نظام اعم از: زندان، شکنجه، شلاق و گلوله در خیابان و تبعید دیگر اثر ندارد!

برما است که برای آن طوفان پیش‌ِروی، ضرورتا باید ازامروز نقشه و طرح و برنامه داشته باشیم و بیش از پیش خود را در تشکل‌های مستقل بسیج کرده و از طریق تقویت شبکه‌های اجتماعی برای شناساندن همدیگر و بسیج هر چه گسترده‌تر ساختن ارتباطات فعال نماییم !

(۱) - فرحناز چراغی، روزنامه همشهری ، شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/101610

==========

روزشمارکارگری  اعتراصات و اعتصاب پانزده روزه خرداد ۹۹ در ایران

*- کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد نسبت به قراردادهای یکساله مقابل ساختمان شورای شهر؛ تجمع اعتراضی برپا داشتند:

برپایه خبر منتشره؛ درتاریخ روز پنجشنبه ۰۱ خرداد ۹۹ آمده است :کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد برای اعتراض به قراردادهای یکساله مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهرتجمع کردند وخواهان عقد قرادادهای طولانی مدت شدند.برپایه گزارش دریافتی،هدف از این تجمع اعلام نارضایتی نسبت به عقد قرارداد های یک ساله نیرو های این سازمان می‌باشد. این کارگران که خواستار تغییر قرارداد ها خود بودند این درخواست را در زمستان سال 98 به مدیریت سازمان مذکور اعلام کرده بودند و ایشان قول شرایط بهتری را در قرارداد های جدید داده بود.اما با اعلام وضعیت قرارداد های امسال که بروال سالهای پیش یک سال بوده است،جمعی از کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد تصمیم به پیگیری موضوع تا عقد قرارداد مدت دار حداقل پنج سال گرفته اند ودرهمین راستا روز پنج شنبه اول خرداد دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرزدند.خاطر نشان می شود که تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد که سابقه کاری بالاتری دارند با قراردادهای کاری پنج ساله مشغول بکارهستند.کارگران جدیدالورود تر هم خواهان تبدیل قراردادهایشان به طولانی مدت حاقل پنج ساله هستند.

*- شهرداری خرمشهر یک ماه از معوقات مزدی کارگران مجموعه شهری را پرداخت کرد:به نوشته خبری کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است : کارگران شهرداری خرمشهر گفتند که در روزهای گذشته بعد از چند روز اعتراضات صنفی، معادل یک ماه از معوقات مزدی خود را دریافت کردند.
این کارگران درباره سرنوشت دیگر مطالبات خود می‌گویند: در حال حاضر به غیر از یک ماه معوقات مزدی پرداخت شده که مربوط به اسفند ماه سال گذشته است، عیدی ۹۸ و حقوق فروردین ماه سال جاری را طلبکارند.

*- قاچاق پیاز زعفران از سر گرفته شد/ قیمت هر مثقال زعفران ۵۰ هزار تومان:
 
برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی پیک ایران آمده است : حسینی، عضو شورای ملی زعفران:
قیمت هر مثقال زعفران خالص در خرده فروشی‌ها ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است. هم اکنون در بازار زعفران‌های دارای ناخالصی، با قیمت پایین‌تر هم عرضه می‌شود.
طی ۱۰ سال اخیر، کشاورزان با معضل قاچاق پیاز زعفران روبه‌رو هستند، این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی راه چاره‌ای برای این بحران به کار نگرفته‌اند و استمرار این روند معضل جدی برای تولید زعفران به شمار می‌رود.
@peykeiran12

*- تورم اردیبهشت به زیر ۳۰ درصد رسید:

https://www.isna.ir/news/99030100432

به گزارش خبرگزاری ایسنا ؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۰۱ خرداد ۹۹ آمده است : تازه ترین گزارش رسمی حاکی از کاهش تورم سالانه تا کمتر از ۳۰ درصد در اردیبهشت و البته رشد تورم نسبت به همین ماه در سال قبل دارد.تازه ترین اعلام مرکز آمار از وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه امسال برای خانوارهای کشور به ٢٩.۸ درصد رسیده که نسبت به فروردین  ٢.٤ واحد درصد کاهش دارد. اما نرخ تورم نقطه‌ای با افزایش همراه بوده است، یعنی درصد تغییر شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل در اردیبهشت رشد داشته به طوری که با افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به فروردین به ۲۱ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١.۳ درصدی به ١٢درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش یک درصدی به ٢٥.٧ درصد رسیده است.بررسی تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری نیز ٢١.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٩.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.۲ درصد افزایش داشته است....

*- نگرانی کارگران گروه ملی فولاد اهواز از شیوع بیماری:

برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی پیک ایران آمده است : کارگران گروه ملی فولاد اهواز در پی ابتلای چند تن از همکارانشان به بیماری کووید‌ـ‌۱۹، نگران ابتلا به کرونا و انتقال آن به اعضای خانواده خود هستند. در شرکت اقدامات پیشگیرانه لازم انجام نشده و ژل ضدعفونی و ماسک و دستگاه‌های تب‌سنج که قرار بود برای پیشگیری از ابتلای کارگران تهیه شود، در اختیار تعدادی محدودی قرار گرفته و اکثریت کارگران از آن بی‌خبرند.
«جمعی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران» با انتشار «عریضه‌ای همزمان با جشن کارگر» نوشته‌اند عده‌ای به کووید‌ـ‌۱۹ مبتلا شده اند و تمامی کارگران در اضطراب نسبت به شیوع ویروس جدید کرونا هستند.
@peykeiran12

*- اهالی روستای نصرآباد شهرستان تفت نسبت به زمین خواری وبازداشت یکی از اهالی مقابل فرمانداری ، تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره؛ درتاریخ روز پنجشنبه ۰۱ خرداد ۹۹ آمده است :جمعی از اهالی روستای نصرآباد شهرستان تفت برای اعتراض به زمین خواری وبازداشت یکی از اهالی مقابل فرمانداری تجمع کردند.تجمع کنندگان پلاکاردی با مضمون«یا جلو زمین خواری را بگیرید یا به داد دل مردم برسید،  یا کسانی که در این رابطه زندانی هستند را آزاد کنید»حمل می کردند.تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:چهار هکتار از زمین های مجاور گلزار شهدای نصرآباد تفت مالکیت عمومی دارد و متعلق به گلزار شهداست. اما مالک زمین از تعدادی از اهالی روستای نصرآباد شکایت کرده و دادگاه رای به محکومیت  5نفر ازمتعرضین داده ومنجربه دستگیری وزندانی شدن یکی از اهالی شده است.تجمع کنندگان درهمین رابطه اضافه کردند: یک شخص مالک این میزان زمین باشد جای تأمل دارد و مسؤولان باید با بررسی بیشتر نسبت به صدور و اجرای حکم اقدام می کردند.

*- انتقاد بازنشستگان از افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها/ تامین اجتماعی پیشنهاد غیرعادلانه را پس بگیرد!

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-916747

                                                                                             به گزارش خبرنگار ایلنا، درتاریح ۰۱ خرداد ۹۹ آمده است : شب گذشته «محمدحسن زدا»، مشاور سازمان تامین اجتماعی، با انتشار متنی در اینستاگرام از ارائه پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران خبر داد. زدا تاکید کرد که این پیشنهاد باید به تایید هیات وزیران برسد.بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: ما با افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها مخالفیم و این موضوع را بارها در این دو ماه اعلام کرده‌ایم؛ چرا سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به اعتراضات کارگران و بازنشستگان اقدام به افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها کرده است.                                                                             بازنشستگان خواستار آن هستند که سازمان، پیشنهاد خود را پس بگیرد. آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان) در این رابطه با اشاره به ۶ هزار امضای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در اعتراض به افزایش ۲۱ درصدی مزد در شورایعالی کار می‌گوید: کارگران و بازنشستگان به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در شورایعالی کار اعتراض دارند و این اعتراض را بارها اعلام کرده‌اند؛...                                                                                    کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگران وبازنشستگان)  می‌گوید: خواسته کارگران و بازنشستگان، لغو افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد است؛ این خواسته‌ای است که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در آن همصدا هستند؛ حالا چرا بدون توجه به این خواسته جمعی، قرار است مستمری نیز فقط ۲۱ درصد زیاد شود؟!....

*- مرگ ۸۰ فرهنگی گیلانی براثر ابتلا به کرونا:

برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی پیک ایران آمده است : مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در مراسم بازگشایی مدارس گیلان که در هنرستان زینبیه فومن برگزار شد گفت :۸۰ فرهنگی گیلانی بر اثر ابتلا به بیماری #کرونا درگذشتند.
نادر جهان آرای افزود: اگر چه تجربه ای که از دوران این بیماری منحوس داریم بسیار سخت و جانکاه است اما دست آورد های بسیار خوبی از طریق ایجاد #شبکه_آموزشی با استفاده از فضای مجازی و همدلی فرهنگیان و اولیا دانش آموزان برای آینده آموزش و پرورش به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه امتحانات نهائی پایه دوازدهم از ۱۷ خرداد ماه آغاز می شود اضافه کرد : در مقطع ابتدائی آزمونی برگزار نمی شود و در پایه های هفتم تا یازدهم آزمون ها با هماهنگی مدیران ، معلمان و شورای آموزشی مدرسه در فواصل زمانی و مکانی مناسب برگزار می شود.
@peykeiran12

*-  غیاب مدیران شرکت؛سفره دل کارگران هپکو برای رییس کل جدید دادگستری باز شد:

https://www.isna.ir/news/99023123062

                                                                                    به گزارش خبرگزاری ایسنا/مرکزی در تاریخ۰۱ خرداد ۹۹ آمده است :  کارگران شرکت هپکو در بازدید رییس کل دادگستری استان مرکزی از این شرکت، مطالبات خود در زمینه تعیین مالکیت، حقوق معوقه، عملکرد نامناسب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مسائل قضایی کارگران و ... را مطرح کردند....در این جلسه که بدون حضور جشمید غلامی مدیرعامل شرکت و زندی رییس هیات مدیره شرکت برگزار شد و در واقع آنان برای ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه خود در این جلسه حاضر نشدند، اعضای شورای کار و برخی از کارگران مطالبات خود را شرح دادند.رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این نشست با تاکید بر اینکه هپکو از زمان واگذاری به بخش خصوصی به چنین روز اسفباری افتاده است چراکه به افرادی که به دنبال سود و منفعت خود بودند، واگذار شد، گفت: اولین سهامدار شرکت شخصی به نام عطاریان بود که بدون سرمایه و نقدینگی سهام شرکت را در اختیار گرفت و با وجود اینکه باید اقساط وام ۶۰ میلیاردی را پرداخت می کرد، بدون پرداخت یک قسط سهام را به نام خود زد....به گزارش ایسنا، یکی از کارگران شرکت هپکو در این نشست بیان کرد: ما خسته شده ایم، اما ناامید نشده ایم و به احیای هپکو و آینده شرکت امید داریم.                                                                             میرناصری بیان کرد: نمی دانم چرا افرادی که به عنوان مدیر برای شرکت هپکو انتخاب می شوند در پی تعطیلی شرکت هستند. هپکو راه نجات دارد، اما برخی طوری وانمود می کنند که گویی این شرکت باید تعطیل شود و مدیرانی برای آن انتخاب می کنند که هیچ اطلاعاتی از شرکت ندارند و حتی نمی توانند نام ماشین آلات این شرکت را بیان کنند. شنیده ایم که برخی از مسئولان عنوان کرده اند که تا سال ۱۴۰۳ صبر کنید، آن زمان هپکو دیگر نیروی کار نخواهد داشت و می توان هر کاری با اراضی آن کرد.وی خواستار استفاده از توان کارشناسان ارشد این شرکت که امروز منزوی شده اند در تصمیمات و موضوعات مربوط به هپکو شد.

*- ایران در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهد بود:

برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی پیک ایران آمده است : دبیر مجمع فعالان جمعیت:
در صورت پیش‌روی روند کاهش جمعیت کشور، ما در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهیم بود.
در سال ۱۴۸۰ به میزان جمعیت ۳۰ میلیون نفر خواهیم رسید.
اما فاجعه در جایی است که بدانیم ۴۲ درصد این جمعیت، بالای ۶۵ سال سن خواهند داشت.
می‌خواهند خطر کاهش جمعیت را عادی‌سازی کنند.
@peykeiran12

*- دومین روزی که کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات، در اعتصابند:

                                                                                   برپایه خبر منتشره آمده است:روز پنج شنبه اول خرداد برای دومین روز متوالی، کارگران خدمات شهری شهرداری منطقه 6 اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات دست از کار کشیدند واز جمع آوری زباله از این منطقه کلانشهر اهواز خود داری کردند.

*- پرستاران اصفهانی امروز مقابل دادستانی نسبت به تبعیض‌ها اعتراض کردند:
  
به نوشته خبری کانال تلگرامی  اتحاد کارگران به نقل از خبرگزاری ایلنا در تاریح ۰۱ خرداد ۹۹ آمده است : پرستاران اصفهانی در اعتراض به تبعیض در نظام پرداختی وزارت بهداشت و درمان و عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که بیش از ۱۳ سال از تصویب آن می‌گذرد، خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم شدند.   
به گزارش خبرگزاری ایلنا جمعی از پرستاران و کادر درمانی اصفهان در اعتراض به عدم اجرای قوانین بر زمین مانده پرستاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت برای پیگیری مطالبات خود به دادستانی رفتند.
پرستاران خواهان اجرای قانون تعرفه‌گذاری، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فوق‌العاده ویژه، برطرف کردن کمبود نیروی انسانی و برطرف کردن تبعیض در کارانه هستند.

*- اعتراض کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر :

برپایه خبر کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است : امروز پنجشنبه ۱ خرداد جمعی از کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر، برای دومین روز متوالی در اعتراض به تعویض پیمانکار و کم بودن حقوق دریافتی تجمع کردند.

*- کارگران «آرادکوه» میان پسماندهای کرونایی:

به نوشته خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است: از زمان شیوع کرونا در ایران میزان دفن زباله در آرادکوه بیشتر شده است. آرادکوه در جنوب کهریزک از سال ۱۳۳۵ محلی برای تفکیک و دفن زباله‌های پایتخت است. حجم زباله‌های بیمارستانی در گذشته و پیش از شیوع کرونا کمتر از ۵۰ تن در روز بود، اما این عدد در روزهای شیوع کرونا به ۱۱۰ تن زباله بیمارستانی رسیده است. پس از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ احتمال آلودگی برخی پسماندهای خانگی به کرونا، سلامت کارگران فعال در این مجتمع را با خطر جدی روبرو کرده است.
@ordoyekar

*- ایلنا بررسی می‌کند؛وعده تسهیلات کشاورزان را راضی نمی‌کند/ کشاورزان بر اساس عرضه و تقاضا کشت می‌کنند:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-876625

 به گزارش خبرنگار ایلنا، درتاریح ۰۱ خرداد ۹۹ آمده است :  با تشدید تحریم‌ها که از طرفی بر تهیه مواد اولیه تولید تاثیر گذاشته و از طرف دیگر صادرات محصولات را تحت‌اشعاع قرار داده است، بخش کشاورزی بیش از پیش در ایران مورد توجه قرار گرفته است. آمار‌ها نشان می‌دهد در یکی دو سال اخیر سهم بخش کشاورزی از اشتغال افزایش یافته که این مهم هم به دلیل شرایط خاصی که در آن وجود داریم، محقق شده است و هم به این دلیل شاهد افزایش اشتغال در بخش کشاورزی بوده‌ایم که طرح‌هایی در زمینه حمایت از کشاورزان اجرا شده است. هر چند طرح اشتغال روستاییان و عشایر کمتر مرتبط به بخش کشاورزی و بیشتر مربوط به دیگر فرصت‌های شغلی در روستا‌هاست، اما به صورت ویژه طرح‌هایی هم در راستای حمایت از کشاورزی اجرا شده است. یکی از موارد مهمی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته این است که حمایت از کشاورزی و کشاورزان صرفا محدود به پرداخت وام نشود. واقعیت این است که طرح‌هایی کارآفرینی که تنها مبتنی بر پرداخت تسهیلات بوده است، حاصل خوبی نداشته و باید گفت بسیاری از این طرح‌ها شکست خورده بوده و باعث هدررفت منابع شده‌اند. این اشکال وجود دارد که وام اعطایی در جایی به غیر از آنچه برای آن تسهیلات می‌دهند خرج شود و در موارد زیادی اینطور بوده است که افراد وام اشتغال گرفته، راه به جایی نبرده‌اند و تنها بدهکار شده‌اند. بر این اساس است که در سال‌های اخیر تلاش شده طرح‌های کارآفرینی فقط مبتنی بر اعطای تسهیلات نباشد. طرح تولید مبتنی بر قرارداد یکی از این طرح‌هاست که در حوزه کشاورزی اجرا می‌شود....

*- اخراج دامپزشکان و کارکنان کلینیک حیات وحش پردیسان:

برپایه خبر منتشره آمده است : از روز پنج شنبه اول خرداد،دامپزشکان و کارکنان کلینیک حیات وحش پردیسان بجز 2 نفرشان اخراج شدند.روز جمعه 2 خرداد،مدیرکل دفتر مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار رسانه ای گفت:نگهداری از این کلینیک در قالب قرارداد پیمانکاری بود. در تاریخ 31اردیبهشت ماه امسال قرارداد پیمانکاری به اتمام رسید و به تبع قرارداد پرسنلی که در کلینیک مشغول فعالیت بودند نیز پایان یافت.وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر با اتمام این قرارداد پیمانکاری تکلیف تیمار و نگهداری از حیات وحش تا زمان بهبود در کلینیک پردیسان برعهده چه کسی است، اظهار کرد: چهار همکار دامپزشک در سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر حیات وحش مستقر هستند و این مرکز درحال حاضر در اختیار دامپزشکان دفتر حیات وحش است. از دو کارگر کلینیک حیات وحش پردیسان که سابقه بیشتری نسبت به بقیه داشتند نیز درخواست شده است تا تعیین تکلیف کامل این موضوع در کلینیک فعالیت خود را ادامه دهند.

*- ساکنان مسکن مهر بردسکن نسبت به نبود امکانات اولیه رفاهی و خدماتی در این شهرک و وعده های توخالی مسئولان ؛ اعتراض نمودند:

برپایه خبر منتشره آمده است: ساکنان مسکن مهر بردسکن دراستان خراسان رضوی نسبت به نبود امکانات اولیه رفاهی و خدماتی در این شهرک و وعده های توخالی مسئولان اعتراض دارند.روز جمعه 2 خرداد،یکی از ساکنان مسکن مهر بردسکن به خبرنگار رسانه ای گفت: ابتدا قرار بود واحدهای مسکونی به صورت کامل به متقاضیان واگذار شود که متاسفانه  برخی از افراد در مرحله خاک گچ تحویل آنها داده شد و با هزینه خودشان مسکن خود را تکمیل کردند.وی گفت: درحال حاضر با گذشت 8 سال متاسفانه مسئولان امر هیچ گونه امکانات رفاهی و خدماتی را دراین منطقه ایجاد نکرده اند. یکی دیگر از ساکنان پروژه مسکن مهر بردسکن گفت: متاسفانه پروژه مسکن مهر بردسکن گویی از بافت شهری جدا افتاده است و مسئولان این منطقه را به فراموشی سپرده اند و هیچ فکری برای حل مشکلات این منطقه با گذشت 8 سال انجام نداده اند. ...یکی از ساکنان این پروژه گفت: پروژه مسکن مهر بردسکن با داشتن بیش از 220 واحد مسکونی حداقل هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است و فاقد هر گونه امکانات رفاهی و خدماتی است که ضرورت دارد متولیان امر نسبت به ایجاد فضاهای آموزشی ، فرهنگی و تفریحی در این منطقه اقدام جدی انجام دهند.یک نوجوان بردسکنی نیز از مسئولان خواست با توجه به اینکه نوجوانان و جوانان این پروژه در زمین خاکی بازی کنند نسبت به احداث یک زمین ورزشی استاندارد اقدام کنند که جوانان و نوجوانان این منطقه نیز از فضاهای سبز و بازی نیز همانند دیگر مناطق شهر برخوردار شوند.

*- کارگران بخش خدمات شهرداری بندر خمینی اعتراض نمودند:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار در تاریخ  ۲ خرداد۹۹  آمده است: ‏تجمع اعتراضی #کارگران_خدمات_شهری بندر خمینی مقابل فرمانداری ماهشهر در اعتراض به عدم دریافت ٥ ماە حقوو معوقە
@ordoyekar

*- اعتصاب 10 روزه کارگران مناطق 4 ، 5 و 6 شهرداری اهوازبرای اعتراض در پرداخت به موقع حقوق های معوقه :

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز شنبه  ۰۳خرداد۹۹  آمده است: طی 10 روز گذشته، کارگران مناطق 4 ، 5 و 6 شهرداری اهواز در اعتراض  به عدم رعایت اصول بهداشتی ازجمله ساعات کار که درچارچوب مقابله با بیماری کووید 19 سلامتیشان را بخطر می اندازد و پرداخت نشدن بموقع حقوق دست از کار کشیده وازجمع آوری زباله از این سه منطقه کلانشهر اهواز خود داری کردند.معاون خدمات شهری شهرداری اهواز خبرنگار رسانه ای گفت: در 10 روز اخیر کارگران شهرداری مناطق 4 ، 5 و 6 اهواز در پی درخواست برخی مطالبات ازجمله کاهش ساعت کار، تاخیر در حضور در محل کار و تعیین زمان جمع آوری زباله از جمع آوری زباله این مناطق خودداری کردند.وی افزود:بدنبال این اعتصاب، کارگرانی از سایر مناطق برای جمع آوری زباله های منطقه 6 اعزام شدند که با مخالفت کارگران معترض این منطقه روبرو شدند.وی درخاتمه اضافه کرد: با نمایندگان کارگران توافقی امضا شد که کارگران به کار خود بازگردند.

*- اخراج 15 کارگرترمینال نفتی بندر فریدونکنار:

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز شنبه  ۰۳خرداد۹۹  آمده است: تعداد 15کارگرترمینال نفتی بندر فریدونکناردر استان مازندران اخراج شدند.مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران، با اشاره به مشکلات فراروی بندر فریدونکنار گفت: منحصربفردترین سایت نفتی شمال با مشکلات عدیده ای روبرو است و 15 کارگر آن تعدیل شده است.وی افزود:این سایت قابلیت انبار کلیه فراورده‌های نفتی را دارد اما متأسفانه در حال تعطیلی است.اودرادامه گفت: در چند سال گذشته مصوبه‌ای با عنوان ممنوعیت ترانزیت مواد نفتی از کشور به کشورهای همسایه ابلاغ شد، که سبب بروز مشکلات فراوانی شده است و تمدید این مصوبه تا پایان سال جاری، برمشکلات مجهزترین سایت سوختی شمال کشور خواهد افزود.

*- خبر ارسالی به کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:

برپایه خبر منشره ؛ امروز شنبه، سوم خرداد ماه تعدادی از کارگران از بخش‌های مختلف در شرکت نیشکر هفت تپه پس از تست آزمایش کرنا، تست انها مثبت اعلام شده است.
اسامی این افراد به شرح زیر می‌باشد
مرتضی کیانی از بخش تجهیزات مکانیکی و علی دیناروند، میلاد حمدانی - امین مجیدی،سید اسماعیل جعاوله
و ایمان کرد، ازبخش زیربنایی.
هدف از مخابره خبر به این دلیل است که کارگران عزیز موارد ایمنی ‌سفارشات بهداشتی را هرچه جدی‌تر رعایت نمایند
لازم به یاد آوریست که قبلا از همین کانال خبر شیوع کرنا بین کارگران منتشر شده بود اما شور بختانه مسئولین شرکت مسئله را جدی نگرفتند و ما اکنون شاهد آلوده شدن بیشتر کارگران هستیم.
شنبه ۳ خرداد ١٣٩٩
سنديكا کارگران نیشکر هفت تپه
@syndica_7tape

*- یورش نیروی انتظامی و یگان ویژه به تجمع کنندگان در غیزانیه با شلیک گلوله وپرتاب گاز اشک آور ومجروح کردن وبازداشت 2 نفر :

برپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی؛ به ناریخ روز شنبه  ۰۳خرداد۹۹  آمده است:  اهالی غیزانیه یکی از بخش‌های شهرستان اهواز برای اعتراض به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی استاندارخوزستان،بخشدار غیزانیه و مدیران آبفا روستایی اھواز دست به تجمع مقابل بخشداری زدند وبدنبال بی تفاوتی مسئولان بخشداری و عدم پاسخگویی به خواسته برحقشان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبیشان در جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه اجتماع کردند.یگان ویژه ونیروی انتظامی با شلیک مستقیم وپرتاب گازاشک آور به معترضین یورش آوردند و2نفر ازاهالی راپس از مجروح کردن بازداشت کردند.

*- وضعیت کارگران ساختمانی و روزمزد کردستان چگونه است؟تعطیلی کولبری و بیکاری ۴ هزار خانواده در «اورامانات» :

                                                                                  به گزارش خبرنگار ایلنا، به ناریخ روز شنبه  ۰۳خرداد۹۹  آمده است: پیش از آمدن کرونا، کارگران استانهای مرزی مانند کردستان از فقدان فرصت‌های شغلی شایسته و بیکاری انتقاد داشتند؛ با آمدن کرونا، اوضاع به مراتب بدتر شده است. میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) در این رابطه می‌گوید: کارگران ساختمانی در استان‌های مرزی مانند کردستان، قبل آمدن کروناویروس هم عموماً بیکار بودند اما الان بیکاری وحشتناک، دامان این کارگران را گرفته است؛ شاید بتوانیم بگوییم بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد کارگران ساختمانی کردستان در سال جدید بیکار شده‌اند.وی با بیان اینکه بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد و این کارگران صندوق بیمه بیکاری ندارند، خواسته مهمی را مطرح می‌کند: ما انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از دولت می‌خواهیم از اعتبار در نظر گرفته شده برای بیمه بیکاری کرونا، لااقل هزار یا هزار و پانصد میلیارد تومان به بیکاری کارگران در مشاغلی اختصاص بدهد که صندوق بیمه بیکاری ندارند مانند کارگران ساختمانی.... وی در ارتباط با دریافت بسته‌های معیشتی کرونا گفت: کارگران ساختمانی بیکارشده، نه وام خاصی گرفتند و نه کمک خاصی دریافت داشتند؛ خود انجمن‌های صنفی با کمک خیرین و فرمانداری‌ها، بسته‌های حمایتی غذایی با بهداشتی به کارگران رساندند اما کمک اساسی و وام و تسهیلات به این کارگران داده نشده است.                                                                                               رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کردستان تاکید می‌کندخواسته ما این است که به خانواده‌های کولبر یا کارگران ساختمانی، وام و بسته‌های معیشتی مکفی بدهند؛ در عین حال، دولت باید اعتباری برای پرداخت مقرری موقت بیکاری به بیکارشدگان بخش ساختمان به خصوص در استانهای مرزی و محروم اختصاص بدهد؛ اگر این اتفاق نیفتد، با توجه به اوضاع اقتصاد و رکود ساخت و ساز مشخص نیست چه زمانی این کارگران و استادکاران می‌توانند شغلی پیداکنند و از آن طریق، معیشت خانوار خود را تامین نمایند.

*- درگیری در غیزانیه، پاسخ به قطعی آب آشامیدنی با گلوله در آستانه عید فطر :

برپایه اخبار منتشره در سطخ شبکه های مجازی آمده است : آب شرب منطقه غیزانیه را در آستانه عید فطر قطع کرده اند، نیروهای سرکوبگر حکومتی، پاسخ مردمی که برای اعتراض به این وضعیت جاده را بسته اند را با گلوله و ضرب و شتم دادند.براساس اخبار رسیده به کانون حقوق بشری "نه به زندان – نه به اعدام"، امروز شنبه ۳خردادماه۹۹ در آستانه عید فطر ، آب شرب منطقه غيزانيه را قطع كردند و مردم به نشانه اعتراض جاده اصلی را مسدود كردند. سپس نيروهای سرکوبگر حکومتی به مردم هجوم برده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.بنا به گزارشات اوليه چندين شهروند از جمله يك كودك مجروح شده اند.در روستاهای غیزانیه در نزدیکی اهواز صدها چاه نفت وجود دارد اما مردم این منطقه با محرومیت و کمبود امکانات اولیه دست به گریبان هستند. منطقه ای که با وجود ۳۰۰ چاه نفت، همچنان از آب شرب سالم محروم است.بخش غيزانيه در مسیر جاده قدیم ماهشهر و در 45 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد. اين بخش بیش از ۸۰ روستا دارد و بيش از ۳۰۰ حلقه چاه نفت در آن وجود دارد.کانون حقوق بشری "نه به زندان – نه به اعدام "ضمن محکوم کردن این عمل غیر انسانیه و وحشیانه، یادآوری میکند فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس  (که زمانی هم ریاست آنرا به عهده داشت) در مصاحبه اسفند۹۸ گفته بود: «روزی ۲۰۰میلیارد دلار افزایش درآمد از جیب مردم است. وی گفت ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم، پول ملت آنجا هزینه شده است! . »سوال اینجاست که آیا اگر همین پول صرف برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم کشور خودمان می‌شد، بازهم شاهد قطع آب مردم محروم خواهیم بود؟‌وانگهی چرا باید پاسخ نیاز به آب شرب که طبیعی ترین حقوق شهروندی است، با گلوله داده شود؟

*- اخراج 70 کارگر فنی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه:

برپایه خبر منتشره آمده است: از روز شنبه ۳ خرداد ۹۹سال جاری،70 کارگر فنی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه از کار اخراج شدند. برپایه گزارش منتشره،این کارگران که از صبح روز شنبه (سوم خرداد ماه) از حضور در محل کار خود منع شده‌اند به عنوان  کارگر فنی، جوشکار و تعمیرکار بین 2 تا  3سال سابقه کار دارند.کارگران گفتند:واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه هنوز به کارگران فنی برای انجام تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه همزمان با اتمام فصل بهربرداری نیازمند است اما کارفرما معتقد است ماهیت کار این کارگران فصلی است و آنها باید با پایان یافتن فصل بهره‌برداری نیشکر  مانند دیگر کارگران فصلی محل کار خود را تا فصل کاری بعد ترک کنند.کارگران در ادامه تصریح کردند: یکی از عوامل کاهش بهره‌برداری سال زراعی جاری (که 20هزار تن شکر زرد تولید شد) در نتیجه بی‌توجهی کارفرما و سایر مسئولان مجتمع هفت تپه به تامین نیروی انسانی کافی بود.بنابهمین گزارش،با پایان فصل برداشت نیشکر، جدا از این 70 کارگر، طی یک ماه گذشته قرارداد کار حدود 2 هزار کارگر فصلی تا فصل بهره‌برداری جدید خاتمه یافت.

*-   از جلسه تعیین حق مسکن کارگران خبری نیست!

https://www.isna.ir/news/99030301411

به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ روز شنبه  ۰۳خرداد۹۹  آمده است:  نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به لغو جلسه شورای عالی کار و عدم اعلام زمان برگزاری نشست تعیین حق مسکن کارگران، گفت: با گذشت دو ماه از سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار تنها به نشست تعیین دستمزد بسنده کرده و از زمان جلسه بررسی حق مسکن کارگران خبری نیست.ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا درباره لغو جلسه تعیین حق مسکن کارگران در شورای عالی کار و زمان برگزاری جلسه بعدی اظهار کرد: متاسفانه خبری از تشکیل جلسه شورای عالی کار نیست و چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه که از طریق وزارتخانه موضوع را پیگیری کردیم پاسخ روشنی به ما داده نشد و نمی‌دانیم که وزارت کار چه برنامه‌ای برای برگزاری جلسه تعیین حق مسکن کارگران دارد اما معتقدم که در این مواقع موضوع آنقدر کشدار و طولانی می‌شود تا حساسیتها کاهش یابد و کم کم به فراموشی سپرده شود.... رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اینکه در جلسات دستمزد تاکید داریم که پایه حقوق افزایش یابد و بحث افزایش حداقل‌ حقوق را از حق مسکن جدا می‌دانیم به این دلیل است که بازنشستگان حق مسکن دریافت نمی‌کنند و این موضوع تاثیری در افزایش حقوق آنها ندارد لذا امیدواریم کانون‌های بازنشستگی این مساله را پیگیری کنند و حقوق بازنشستگان را طی مذاکره با تامین اجتماعی افزایش دهند.

*- مصایب پرستاران ۸۹ روزه؛اخراج به وقتِ عدم نیاز/ پرستاران اقامه دعوی می‌کنند:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-917195

به گزارش مریم وحیدیان خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز شنبه  ۰۳خرداد۹۹  آمده است:  این روزها ۵۳۶ پرستار داوطلبِ گیلانی با اتمام ۸۹ روز کار سخت در مرکز بحران کرونا و در یکی از شهرهای وضعیت قرمز، بیم بیکار شدن دارند اما اراده کرده‌اند که از مطالبات خود نگذرند و مراحل قانونی و مطالبه‌گری را طی کنند. پرستاران گیلان از تمهیداتی برای اقامه دعوی به دیوان عدالت اداری و ارائه مستندات برای اقدام غیرقانونی وزارت بهداشت و درمان به ایلنا خبر دادند....                                                                                                                پیگیری‌های پرستاران بعد از اعتراض مقابل دانشگاه علوم پزشکی گیلان:پرستاران طی این مدت با برگزاری اعتراض مقابل دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انتخاب ۱۰ نماینده برای پیگیری مطالباتشان اعتراضات خود را ادامه داده‌اند. در این زمینه پرستاران گیلانی، بهتر از پرستاران داوطلب مازندران عمل کردند، چون متحد عمل کرده و هیچکدام حاضر به امضای قرارداد ۸۹ روزه نشدند. به گفته محمد حسین پور (فعال صنفی پرستاری و پرستار شاغل در گیلان)؛ پرستاران داوطلب مازندران که با قرارداد ۸۵ روزه استخدام شده بودند و قرارداد را امضا کرده بودند، اخیراً طی نامه‌ای از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای تسویه حساب و اخذ رسید کتبی در دستور کار قرار گرفتند. در این نامه که در اختیار ایلنا قرار گرفته است، مبنای این اقدام دانشگاه، ردیف ه بند ۱۸ مصوبه مورخ۱۴ بهمن ۹۸ هیئت امنای دانشگاه و مصوبات سومین جلسه ستاد فرماندهی کنترل همه‌گیری کرونا دانشگاه مورخ ۳۱ فروردین اعلام شده است. به این ترتیب پرستاران مازندرانی عملاً کمترین دستاویز خود را از دست دادند. اما طبق اظهارات حسین پور؛ پرستاران گیلانی نه تنها حاضر نشدند این نوع از قرارداد را امضا کنند، بلکه اکنون مدارکی مبنی بر فراخوان شرکتی نیز دارند که باعث می‌شود، استناداتی برای کسب رای به نفع خودشان در دیوان عدالت اداری داشته باشند....                                                                                    پرستاران قرارداد ۸۹ روزه را امضا نمی‌کنند:جهانپور می‌گوید که قرارداد ۸۹ روزه به لحاظ حقوقی هیچ الزامی به تمدید ندارد. این حرف به لحاظ قانونی درست است اما آیا در مورد پرستاران گیلانی صدق می‌کند؟ این وزارتخانه در مورد پرستاران گیلانی و احتمالاً برخی نقاط دیگر تا همین امروز که ۸۹ روز به پایان رسیده، قراردادی با نیروی کار امضا نکرده است. این درحالی است که این پرستاران  را که نیروی کارگر به حساب می‌آیند، باید با قواعد قانون کار بررسی کرد. 

*- یک مسئول در دادگستری استان مرکزی:هپکو در شرایط ورشکستگی قرار ندارد/پرونده آونگان هنوز بسته نشده است:

به گزارش خبرگزاری ایسنا/مرکزی در تاریخ روز شنبه۰۳خرداد۹۹  آمده است:  مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه، در دادگستری کل استان مرکزی گفت: شرکت هپکو با وجود مشکلات زیاد، هنوز پرونده ای به صورت کلی در دادگستری ندارد و در شرایطی قرار نگرفته است که میزان بدهی او از میزان دارایی اش پیشی بگیرد و در واقع خوشبختانه هپکو در شرایط ورشکستگی قرار ندارد.                                                                          جحت الله درودگر در گفت و گو با ایسنا در خصوص پرونده های اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در سال جاری پرونده های جدید متعلق به شرکت و اشخاص حقوقی وارد نشده است، فقط یک پرونده متعلق به یک شخص حقیقی است که اعلام ورشکستگی کرده است که البته مربوط به اواخر سال گذشته است و ارتباطی به شیوع بیماری کرونا و ورشکستگی این شخص ندارد.وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود پنج پرونده ورشکستگی صنایع در اداره در دست بررسی است، این پرونده ها را متعلق به شرکت هایی همچون آونگان اراک، شفاف صنایع، حدید آلومینیوم، البرز آلومینیوم و... دانست....مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه، در دادگستری کل استان مرکزی در خصوص وضعیت دیگر پرونده های ورشکستگی موجود در این اداره اظهار کرد: یکی دو پرونده متعلق به صنایع کوچک آلومینیوم که در شهرک صنعتی ایبک آباد اراک مستقر هستند در مرحله واگذاری به افراد جدید برای بازگشت به چرخه تولید قرار دارد که خوشبختانه یکی از این واحدها فعال شده و دیگری نیز در لیست واگذاری و شروع فعالیت قرار دارد....درودگر در خصوص وضعیت صنایع در روزهای پساکرونا گفت: امیدواریم با توجه به اینکه سال ۹۹، سال جهش تولید نامگذاری شده است با همت صنعتگران پرونده جدیدی وارد این اداره نشود و شاهد شرکت ورشکسته جدیدی نباشیم.

*- اخراج 38 نفر از نیروهای اورژانس درفول به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه :

برپایه خبر منتشره آمده است : تعداد 38 نفر از کارکنان اورژانس دزفول در پی اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق از کار اخراج شدند.همکاران این کارکنان حق طلب گفتند.خواسته ما این است که در این شرایط بحرانی و در زمانی که بحران کرونا در خوزستان بسیار جدی است و کار نیروهای اورژانس به شدت سنگین است، همکارانمان بیکار نشوند و به سر کار بازگردند.                                                                                                                                   اخراج نیروهای اورژانس دزفولی در حالی صورت گرفته است که استان خوزستان در دو هفته گذشته با طغیان کرونا مواجه شده است و در حال حاضر دزفول بعد از شهر اهواز در رتبه دوم بیشترین بیماران جدید مبتلا به کرونا در این استان قراردارد.

*- در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛احتکار سموم، کشاورزان را به دردسر انداخته است/ هشدار درباره قاچاق گندم به افغانستان :

 به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز یکشنبه  ۰۴خرداد۹۹  آمده است:  قاسم سالاری عنوان کرد: به دنبال خارج شدن سموم کشاورزی از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی و قرار گرفتن در دسته ارز نیمایی، واردکنندگانی که این سموم را قبلا و با ارز دولتی وارد کرده بودند اقدام به احتکار کرده و کشاورزان برای تهیه این سموم به مشکل برخورده‌اند.او ادامه داد: قیمت برخی سموم ۱۲۰ درصد افزایش یافته و کشاورزان حتی اگر بتوانند این سموم را تهیه کنند، هزینه تولید‌شان به شدت بالا می‌رود. خواستار پیگیری احتکار و برخورد با متخلفان هستیم.رئیس نظام صنفی کشاورزی کرمان همچنین نسبت به قاچاق گندم به افغانستان هشدار داد و گفت: افغانستان امکان واردات از پاکستان ندارد و به همین دلیل گندم خود را از ایران و تاجیکستان تهیه می‌کند. از آنجا که قیمت گندم در افغانستان به نسبت ایران بیشتر است، شاهد حجم بالای قاچاق این محصول استراتژیک به افغانستان هستیم که در آینده مشکل ساز می‌شود.

*- پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی چه شد؟

https://www.isna.ir/news/99030401976

به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ روز یکشنبه۰۴خرداد۹۹  آمده است:    نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بر ضرورت اطلاع رسانی شفاف در خصوص پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی تاکید کرد.هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پرداخت تسهیلات دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی و حمایت از مشاغل بدون ثبات، اظهار کرد: در حال حاضر اطلاعات موثقی در مورد اختصاص وام دو میلیون تومانی در دست نیست و اطلاع رسانی درستی درباره نحوه دریافت آن صورت نمی‌گیرد. با توجه به اینکه بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد، درخواست ما از مسئولان این است که در صورت هرگونه کمک به کارگران ساختمانی حتما به طور شفاف اطلاع رسانی شود.وی ‌ گفت: تاکنون به هیچ کارگر ساختمانی که در ارتباط با وام دو میلیون تومانی به او پیامک ارسال شده باشد، برخورد نکرده‌ایم ولی همه افرادی که متقاضی دریافت کمک یک میلیون تومانی یارانه بودند، این وام را دریافت کردند....به گفته وی در مواردی هم بسته‌های معیشتی و اقلام کالایی به همت نهادهای حمایتی از طریق نیروهای بسیج یا کمیته امداد به درب منازل کارگران ساختمانی ارسال و به دستشان رسیده است.به گزارش ایسنا، پیش از این وزارت کار از پرداخت وام ۱.۵ تا دو میلیون تومانی به صاحبان مشاغل بی ثبات خبر داده و سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا اعلام کرده بود که این وام به کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسیرانی، دستفروشان و کارگران صنوف آسیب دیده از کرونا اختصاص می‌یابد.

*- اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه:

برپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی، به تاریخ روز  یکشنبه  ۰۴خرداد۹۹ آمده است : اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ سال عیدی در حالی صورت می‌گیرد که در بحبوحه مقابله با ویروس کرونا بیش از همه کارگران میهن در تنگنا هستند.

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه (شرکت جهاد نصر) با انتشار نامه‌ای درشبکه‌های اجتماعی نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ سال عیدی اعتراض کردند.

در بخشی از این نامه آمده است؛ بچه های تعمیر و نگهداری خط که  ۱۲ نفر هستند و به مدت ۲ سال عیدی و چهار ماه حقوق دریافت نکرده‌اند این کارگران با  شرکت جهاد نصر و مدیر شرکت مهندس کمالی قرارداد دارند.قابل توجه است که این کارگران در وضعیت معیشتی خوبی در این گرانی بسر نمی برند. سوال اساسی این کارگران این است که؛                                                                                                                              آیا دولت مقصر است ؟
آیا راه آهن یک ارکان خالی بند است ؟
آیا شرکت‌ها مقصر هستند و دزد هستند و به قوه قضاییه رشوه می دهند که قوه قضاییه هیچ پیگیری ندارد؟
آیا مهندسین شرکت‌ها مقصر هستند یا نفرات اداره راه آهن که گفته میشود بیشترین حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند ؟                                                                                                                                                   گفته می‌شود نفرات کارمند که در اداره راه آهن هستند کار جاسوسی می‌کنند تا اینکه به مشکلات کارگران رسیدگی کنند ؟ آیا اینها که جاسوسی می‌کنند، برای ارگان خاصی کار می‌کنند ؟ نام آن ارگان چیست؟                              از سوی دیگر؛ شامگاه شنبه رسانه‌های دولتی خبر از حادثه در قطار همدان به تهران دادند، این قطار سه ساعت پس از حرکت از همدان به سمت تهران، در ۱۰ کیلومتری حوالی شهر پرند از ریل خارج شد.                          گفته شده؛ حال ۴۵ مسافر این قطار خوب است و خوشبختانه مسافران سالم هستند. علت این حادثه مشخص نیست و کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند.

*- در راستای پیگیری‌های صنفی کارگران؛دادستان کرمان به تخلفات مدیران شرکت زغال سنگ ورود می‌کند:

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روز  یکشنبه  ۰۴خرداد۹۹  آمده است:   دادخدا سالاری گفت: «به منظور حل مشکلات کارگران زغالسنگ، نشست مشترکی با مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور و مدیرعامل معادن زغالسنگ کرمان در محل دادسرای عمومی و انقلاب کرمان برگزار شد.»
وی گفت: «معاونت حقوق عامه دادسرای کرمان نیز تحقق مطالبات کارگران ازجمله ضابطه‌مند شدن خصوصیسازی‌ها، پرداخت حق و حقوق کارگران، تامین بیمه کامل کارگران و اختصاص امتیازات شغلی به آن‌ها را پیگیری خواهد کرد.» 
سالاری، تامین امنیت شغلی کارگران سخت کوش معادن زغالسنگ را یک ضرورت برشمرد و گفت: «حل مشکل مسکن کارگران، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل مطابق با سایر واحد‌های صنعتی و عدم واگذاری این شرکت از صندوق بازنشستگان فولاد به بخش خصوصی نیز مورد تاکید معاونت حقوق عامه دادسرای کرمان برای بهبود وضعیت کاری و رفاهی کارگران زغالسنگ قرار دارد.» ..سالاری در پایان خاطرنشان ساخت: «دادستان کرمان به عنوان مدعی العموم موضوع رسیدگی به تخلفات و کوتاهی‌های احتمالی مدیران این مجموعه و شفافسازی در ارتباط با افعال و سیاست‌های آن‌ها نیز ورود و این موارد را بررسی خواهد نمود.»                                                   

*- اعتراض کارگران پیمانکاری عسلویه نسبت به پایمال شدن حقوق‌شان وسکوت مسئولان:

برپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی، به تاریخ روز  یکشنبه  ۰۴خرداد۹۹ آمده است : کارگران پیمانکاری فازهای مختلف پارس جنوبی، کارگرانی که در گرمای بالای ۴۰ درجه بوشهر، همه تخصص، مهارت و جوانی خود را پای صنعت نفت ایران می‌ریزند، از شرایطی که برای‌شان بوجود آمده، رضایت ندارند؛ آنها خواستار تغییر اوضاع هستند.بسیاری از کارگران پیمانکاری در فازهای مختلف، از جمله فازهای  ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، بخشی از رنج‌ها و مشکلات خود را بیان کردند و البته اضافه کردند که این مشکلات را به صورت کتبی به مدیر عامل مجتمع ارائه داده‌اند و خواسته‌اند اقدامی صورت بگیرد.پاسخِ کارگران پیمانکاری فازهای مختلف عسلویه به یک سوال ساده «واقعا چه می‌خواهید؟» در بندهای زیر است:                                                                                                                      ـ امضای قراردادها معمولاً در ماه‌های پایانی سال و به صورت یک‌طرفه و فارغ از اصلِ حاکمیت اراده کارگر صورت می‌گیرد؛ پرسنل پیمانکار هیچ حقی در تعیین بندهای قرارداد ندارند.                                                                                               ـ علی‌رغم داشتن اضافه‌کار، اضافه‌کار به کارگران پیمانکار تعلق نمی‌گیرد، گرچه حق اضافه‌کار در دفترچه‌های پیمان به وضوح آمده است.                                                                                                                 ـ حقوق، دستمزد و مزایای مزدی، براساس بندهای دفترچه‌های قرارداد پرداخت نمی‌شود و فقط یک کارشناس از امور پیمان‌ها یا امور مالی و بازرسان امور مالی اداره کارِ منطقه ویژه می‌توانند موضوع اجحاف مزدی در حق کارگران پیمانکاری را به صورت شفاف توضیح بدهند و معمولاً کارگران پیمانکاری به دلیل اشراف نداشتن بر موضوع، نمی‌توانند آن چنان که باید، در جهت احقاق حقوق از دست رفته خود، اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

*- آخرین وضعیت پرداخت سنوات بازنشستگان اتوبوسرانی:

https://www.eghtesadonline.com/n/2FGI

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،در تاریخ روز  دوشنبه  ۰۵خرداد۹۹  آمده است: افشین حبیب زاده،  با بیان اینکه تعداد ۴۰۰ نفر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی در سال ۹۸ بازنشسته شده‌اند؛ اما با گذشت بیش از ۸ ماه هنوز سنوات پایان خدمت را دریافت نکرده‌اند، گفت: همچنین شرکت  واحد اتوبوسرانی می بایست مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل  سخت و زیان‌آور را برای رانندگان و کارگرانی که حائز شرایط بازنشستگی هستند، پرداخت می‌کرد  تا کارگران بتوانند از مزایای مستمری بازنشستگان استفاده کنند؛ اما در طول زمان این کار را  نکرده است.

وی با بیان اینکه برخی از کارگران 8 ماه است که باید بازنشسته می‌شدند اما نشدند، تصریح کرد: با اینکه از مسئولان شهرداری درخواست کرده بودیم که نسبت به حل این موضوع اقدام کنند اما گویا از سوی اتوبوسرانی به شعبه مربوطه تامین اجتماعی  "چک مهلت دار" ارائه شده که آنها  نپذیرفتند و این مسئله سبب تعویق اجرای این مهم شده است.

حبیب زاده با اشاره به تجمع تعدادی از کارگران و رانندگان شرکت واحد مقابل شورای شهر در اعتراض به  عدم ایجاد زمینه بازنشستگی آنها از سوی شهرداری تهران،  افزود: بعد از این تجمع با مدیرعامل شرکت واحد و معاون مالی شهرداری تهران جلسه‌ای فوری برگزار کردیم که برهمین اساس مقرر شد شهرداری تهران با اولویت بازنشستگی رانندگان، 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را نقدا به بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند.

وی افزود: برای پرداخت سنوات نیز باید منابع لازم تامین شود، اما در حال حاضر حل مشکل بازنشستگی در اولویت قرار دارد.

*- اعتراضات اهالی غیزانیه نسبت به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی مسئولان مقابل ایستگاه تقویت فشار آب، ادامه یافت :

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز  دوشنبه  ۰۵خرداد۹۹  آمده است:    اهالی غیزانیه درادامه اعتراضتشان نسبت به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی مسئولان دست به تجمع مقابل ایستگاه تقویت فشار آب زدند.به گزارش فوق ،بخشدار غیزانیه با حضور دربین تجمع کنندگان توضیحاتی داد.بدنبال تجمعات اعتراضی روز شنبه 3 خرداداهالی غیزانیه ،شرکت آب و فاضلاب خوزستان وعده داد که 12 تانکر برای آبرسانی به این بخش اضافه خواهد کرد که بنا به گفته اهالی غیزانیه هنوزخبری از تانکر‌ها نشده است.

*- اعتراض کارگران راه آهن کرمانشاه:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است: کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه از شرکت «جهاد نصر» با انتشار نامه ای درشبکه های اجتماعی نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ سال عیدی اعتراض کردند.
@ordoyekar

*- در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛هشدار درباره فعالیت زنان روستایی مهاجر در مشاغل کاذب/ صنایع دستی روستاییان خرید تضمینی شود:

 به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز  دوشنبه  ۰۵خرداد۹۹  آمده است:  هنوز تبعات شیوع کرونا در ایران و تاثیر آن بر مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی مشخص نیست. براساس گزارش‎های اولیه نظیر گزارشی که مرکز آمار ماه گذشته منتشر کرد، کرونا بر درآمد روستاییان تاثیر گذاشته، به گونه‎ای که فروش محصولات روستاییان در سطح خرد در مواردی به صفر رسیده است. درحالیکه روند مهاجرت چند سالی است تغییر کرده و اطلاعات آماری نشان از وقوع مهاجرت معکوس دارد، اما این نگرانی هست که با از بین رفتن درآمد روستاییان، آنها به صورت موقت یا دائم به شهرها بروند....ضربه به صنایع دستی و دیگر مشاغل مولدی که زنان روستایی در آن دست بالا را دارند، می‎تواند منجر به مهاجرت خانواده‎های روستایی به شهر‎ها شود. این پدیده اثرات سوء بیشتری برای زنان خواهد داشت.مهناز قدیرزاده (فعال زنان و کارشناس روابط کار) عنوان می‎کند: ازجمله شاغلان در مشاغل مولد خرد، زنان روستایی هستند که یا کشاورزی و دامپروری می‎کنند یا در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند. این افراد وقتی به شهر بیایند، عملا امکان ادامه فعالیت مولدی را که قبلا داشته‎اند، ندارند و به همین دلیل ممکن است به مشاغل کاذب نظیر دستفروشی رو بیاورند....قدیرزاده تصریح می‎کند: در حوزه صنایع دستی خرید محصولات کمک بزرگی به زنان روستایی است. شاید بتوان مانند برخی محصولات کشاورزی که مشمول خرید تضمینی هستند، صنایع دستی زنان روستایی را هم تضمینی خرید. به هر حال نهاد‎های دولتی دست بازتری برای فروش محصولات دارند و می‎توانند تا زمان پیدا شدن مشتری اندکی صبر کنند، اما زنان روستایی اگر برای محصولات خود مشتری نداشته باشند، تولید نخواهند کرد.

 *-  انتظار بی‌پایان روستاهای «غیزانیه» برای آب:

https://www.irna.ir/news/83799810

به گزارش خبرگزاری ایرنا - اهواز -، در تاریخ روز  دوشنبه  ۰۵خرداد۹۹  آمده است:  اعتراض دوباره مردم بخش «غیزانیه» از توابع شهرستان اهواز به بی‌آبی، وعده مجدد مسئولان برای حل مشکل ظرف ۲ هفته آینده را در پی داشته است.بی‌آبی یک بار دیگر فریاد مردم خوزستان را بلند کرده است. مردم بخش غیزانیه سوم خرداد ماه جاری  در اعتراض به وضعیت بد آب آشامیدنیشان و نیز انجام نشدن طرح آبرسانی به این بخش پر جمعیت  اقدام به مسدود کردن جاده ترانزیتی اهواز به رامهرمز کردند که با دخالت پلیس به پایان رسید. ویدیوها و تصاویر تجمع روستاییان و مجروح شدن تعدادی از آنها در درگیری با پلیس، در روزهای اخیر بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است.سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز به ایرنا گفت: بی‌توجهی مسئولان به مردم بخش غیزانیه در زمینه تامین آب شرب باعث تجمع غیر قانونی اهالی این بخش شده بود و در این تجمع  تعدادی از تجمع کنندگان با سنگ و چوب به سوی ماموران حمله ور شده و ۲ مامور پلیس را از ناحیه سر مجروح کردند. همچنین پلیس با استفاده از سلاح ساچمه‌ای پلاستیکی ضد شورش دو نفر از تجمع کنندگان را  به صورت سطحی مجروح و بازداشت کرد.به گفته وی اگر مسئولان امر به خواسته‌های مردم توجه کنند هیچ‌گاه مشکلات اجتماعی به مسائل انتظامی تبدیل نخواهد شد و نمونه آن همین تامین آب شرب مردم بخش غیزانیه است.                                                                                                                                        بی‌آبی در گرما و کرونا:بخش غیزانیه در شرق اهواز پیش از این ۹۶ روستا داشت که بعضی از آنها خالی از سکنه شده و اکنون تعداد آنها به حدود ۸۰ روستا با حدود ۳۰ هزار نفر رسیده است....عضو شورای روستای غیزانیه می‌گوید: امروز تعدادی از اهالی روستاهای بخش غیزانیه دوباره در مقابل تاسیسات آبرسانی روستایی تجمع کردند، زیرا بعد از اعتراض اولیه، فقط دیروز تانکرها به مردم آبرسانی کردند و از امروز دوباره کار آنها متوقف شده است.

*- نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکوی اراک مطرح کرد:آیا مدیرعامل شرکت هپکوی اراک استعفا کرده است؟/ منتظر عملی شدن واگذاری به ایمیدرو هستیم:

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روزسه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است :  ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک) درباره آخرین تحولات مشکلات این واحد تولیدی اظهار داشت: چندی پیش مدیرعامل هپکوی اراک در مصاحبه با روزنامه‌ای محلی استعفای خود را اعلام می‌کند. چندی بعد استعفا از سوی روابط عمومی شرکت هپکوی اراک تکذیب می‌شود. در گذشته نیز آقای ابوالفضل روغنی یک‌بار استعفای خود را در رسانه‌ها اعلام کرده بود. با این‌حال عملاً کارگران هپکو حضور ایشان را در تصمیمات و اتفاقات هپکو شاهد بودند.وی افزود: اکنون نیز مشخص نیست که چه اتفاقی در پس این اعلام استعفا وجود داشته است و ما کارگران از این موضوع بی‌خبر هستیم و با این‌حال نگرانی‌ها در خصوص ادامه فعالیت و کار در هپکوی اراک همچنان ادامه دارد.رنجبر تصریح کرد: امید کارگران هپکوی اراک در خصوص حل مشکلات هپکوی اراک در پی تصمیمات وزارت صمت افزایش یافته است. البته نمی‌دانیم که به مرحله عمل خواهند رسید یا نه. وزارت صمت با ورود سرپرست جدید مصوباتی در خصوص حل مشکلات هپکوی اراک از جمله واگذاری به ایمیدرو، تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و تعیین مدیر ویژه رونق تولید و ممنوعیت واردات ماشین آلات مشابه محصولات هپکو و دیگر مصوبات بوده است. ما کارگران مدت‌ها است که منتظر اجرایی شدن همین بندها هستیم.

*- اعتراضات کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی وخالی بندی مسئولان کارخانه وشهرستان همچنان ادامه دارد:

برپایه خبر منتشره، تاریخ روزسه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است : برای باری دیگر، کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی وخالی بندی کارفرما و مسئولان شهرستان دست به تجمع در مقابل درب ورودی این معدن زدند.یکی از کارگران معترض این معدن گفت :  مطالبات ما مختص به دریافت حقوق  طی ماه های فروردین ۹۸، بهمن و اسفند ۹۸ و همچنین فروردین ۹۹ را به همراه ما به تفاوت پرداختی ناقص حقوق کارگران این شرکت در سه ماه ۹۸ به همراه عیدی همان سال است.او ادامه داد: کارگران برای ثبت نام بیمه بیکاری به سامانه وزارت کار جهت دریافت بیمه مراجعه کردند اما متاسفانه متوجه شدند بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت نشده و بیمه بیکاری هم به آنها تعلق نمی گیرد.یکی دیگر از کارگران معدن امین یار گفت: ...دوهفته پیش در شورای تامین مقرر شد که پیمانکار تا آخر خردادماه مشکلات کارگران را حل کند اما دوروز قبل با پیش آمدن مشکل بیمه کارگران عصبانی شدند.او با اشاره به اینکه مدیران این معدن قصد پرداخت حق و حقوق کارگران را ندارند اضافه کرد: این طور که پیداست فقط کارگران باید در چارچوب قانون عمل کنند و شاید هم قوانینی وجود دارد که ما از آن بی خبریم که مختص مدیران است.

*- تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریل و “دی ام تی” اصفهان:

برپایه خبر منتشره درکانال تلگرامی اردوی کار آمده است : گروهی از کارگران پلی اکریلی و “دی ام تی” اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه در محل کار خود به صورت جداگانه تجمع کردند.
کارگران شاغل در پلی‌اکریل و دی ام تی که هر دو زیرمجموعه شرکت پلی‌اکریل اصفهان هستند، در تجمع خود گفته اند: از سال ۹۵ و ۹۶ معوقات مزدی ما پرداخت نشده ؛ عیدی سال ۹۸ را کامل نگرفته‌ایم و با وجود حضور در سر کار، دستمزدها به موقع پرداخت نمی‌شود و امسال هم در پرداخت دستمزدها تاخیر شده .
@ordoyekar

*- طی نامه ای جمعی از معلولان خواستار شدند؛ نارضایتی برخی معلولان از عدم دریافت حمایت‌های بهزیستی/ با دسترسی به اطلاعات دهکی مشکلات «آزمون وسع» را حل کنید:

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روزسه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است : در نامه کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت درخواست شفاف‌سازی عملکرد بودجه سال ۹۸ «توانبخشی» و «قانون حمایت از حقوق معلولان» از سازمان بهزیستی مطرح شده است. در این نامه آمده است: پیرو تاکید مکرر وزیر محترم رفاه مبنی بر «شفافیت» مستدعی‌ست دستور فرمائید دریافت‌ها و هزینه‌کرد بودجه توانبخشی سازمان بهزیستی و اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۹۸ با لحاظ نمودن جزئیاتی مانند: تعداد نفرات دریافت‌کننده خدمات و مبالغ با انواع و شدت معلولیت‌ها، مراکز نگهداری، کمک هزینه‌های موردی، مبالغ پرداختی جهت درمان، توانبخشی تحصیل، شهریه دانشگاه‌ها، استان، شهر و... با هدف آگاهی و تنویر افکار عمومی در دسترس همگان قرار گیرد. خاطرنشان می‌سازیم درخواست فوق در اواخر اسفند سال گذشته به سازمان بهزیستی ارائه شده ولی همچون سایر مکاتبات بی‌پاسخ مانده است!... در این نامه آمده است: یکی از مشکلات جدی‌ که اخیرا افراد دارای معلولیت درگیر آن شده‌اند، مسئله «آزمون وسع» و «دهک» است! حمایت از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر اساس آزمون وسع، شامل افرادی با دهک‌های پایین می‌شود و مددجویانی  که به دلیل عدم دریافت حمایت‌ها و خدمات نسبت به طبقه‌بندی دهکی معترض هستند، نمی‌دانند چگونه به اطلاعات دهک خود دسترسی پیدا کنند و در صورت مغایرت اقدام به اصلاح آنها نمایند و همین امر موجب نارضایتی اکثر مددجویان را فراهم نموده است. لذا مستدعی‌ست تدابیری اتخاذ فرمائید تا مددجویان به اطلاعات دهک خود دسترسی پیدا کرده و در صورت داشتن اعتراض، نسبت به آن اقدام نمایند تا بدین‌وسیله حقوقی از احدی ضایع نگردد.

*- کارگران روغن نباتی شیرازنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه ؛ تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره، تاریخ روزسه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است :  کارگران روغن نباتی شیرازبرای اعتراض  به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل کارخانه زدند.براساس گزارش ،3ماه حقوق کارگران ومطالبات دیگرشان منجمله حق بیمه پرداخت نشده است.کارگران مشمول بازنشستگی این واحد تولیدی هم بدلیل عدم پرداخت سهم حق بیمه بلاتکلیف هستند.علاوه براین بدلیل بدهی میلیاردی کارفرما به نهادهای دولتی و خصوصی چگونگی ادامه کارحدود 170 کارگرنرگس شیراز هم درهاله از ابهام قراردادرد.

*- شفافیت در روند رسیدگی به متهمان اخلال ارزی هفت تپه خواسته کارگران است:

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روز سه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است :  جمعی از کارگران هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای خواستار شفافیت در روند دادگاه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شدند.کارگران باتوجه به ذکر نام استاندار خوزستان در پرونده امید اسدبیگی، متهم به اخلال عمده در نظام ارزی کشور نسبت به صحبت‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر عدم تشکیل پرونده ابراز نگرانی کرده و خواستار عدم مماشات دستگاه قضایی با مسئولان و اسامی‌ای شدند که نامشان در پرونده یا دادگاه ذکر می‌شود.

*- جنبش دست یابی به آب در غیزانیّه اهواز :
  
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است: : غيزانيه بزرگترين بخش شهرستان اهواز و دارای ٨٣ روستا است. اين محوطه‌ی نفت‌خيز، حدود ٢٠٠ چاه نفت با ظرفيت استخراج ششصدهزار بشكه در روز وجود دارد كه معادل ٢٩٪ كل توليد نفت كشور است. «کیوان صمیمی» در سایت زیتون در گزارشی جریان مطالبه گری در غیزانیه را در سال های اخیر به شرح زیر فهرست کرده است:
نوشتن نامه‌های مکرر به بخشداری، فرمانداری، سازمان آب، استانداری و وزارت نيرو برای انجام لوله‌کشی آب آشامیدنی
امضاكردن طومارهای مردمی برای طرح مطالباتشان
انتشار بيانيه‌های اعتراضی به‌منظور انجام‌شدن خواست ابتدايی آب لوله‌کشی
بارها تجمع آرام روبروی ادارات مربوطه و نهايتاً استانداری خوزستان
به‌صف‌گذاشتن ظروف خالی آب در حوزه‌ی انتخابات اسفند ٩٨ به‌جای به‌صف‌شدن مقابل صندوق رأی.
... و نهايتاً بستن جاده‌ی قديم اهواز - رامهرمز در روز شنبه ٣ خرداد به‌همراه تجمع، شعاردادن و مطالبه‌ی حق خود.
پاسخ اين حق‌خواهی اما، سركوب و به‌گلوله بسته‌شدن زحمت‌كشانی بود كه دستشان در روی زمين خالی‌ست ولی در زيرِ زمين، ثروتمندترين مردمان‌اند.
نویسنده ضمن ارج گذاری مطاله گری شهروندان عرب خوزستانی و «مردم عدالت‌خواهِ جای‌جایِ ايران» یادآوری کرده که « حركات مستمر جمعی» مردم غیزانیّه «ثمره‌ی اوليه‌اش ادامه‌ی سریع و ضربتیِ لوله‌کشی آب شد و حدود سه هفته‌ی دیگر به‌اتمام خواهد رسيد.»
@ordoyekar

*- اهالی چهارمحال‌وبختیاری و چرمهین استان اصفهان نسبت به انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران ، تجمع اعتارضی نمودند:

روز سه شنبه 6 خرداد،جمعی از اهالی چهارمحال‌وبختیاری و چرمهین استان اصفهان برای اعتراض نسبت به انتقال آب انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران(احداث تونل بهشت‌آباد)در فرخشهر تجمع کردند.یکی از تجمع کنندگان گفت: خواسته تجمع کنندگان از مسئولان استانی و کشور، توزیع متوازن آب است.وی ادامه داد: انتقال آب نباید به گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه آسیبی به مردم و محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری وارد شود.

*- انتقاد کارگران ساختمانی کردستان به افزایش هزار درصدی هزینه صدور کارت‌های مهارت/ کارگران ساختمانی در این برهه زمانی بیکارند:

به گزارش خبرنگار ایلنا،به تاریخ روز سه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است : انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از افزایش ناگهانی و سرسام‌آور هزینه صدور و تمدید کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی انتقاد کردند.این انجمن‌ها می‌گویند: سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در اقدامی عجیب و غیرمنتظره هزینه صدور و تمدید کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی را به میزان ۱۰۰۰ درصد افزایش داد. این درحالیست که تا قبل از این هزینه تمدید یا صدور گواهینامه‌های مهارت، ۵ هزار تومان بود که هم اکنون با افزایش ۱۰۰۰ درصدی به  ۵۰ هزار تومان رسیده است.به گفته این انجمن‌ها، باتوجه به رکود موجود در بخش ساخت‌وساز و عدم بضاعت مالی کارگران ساختمانی، این اقدام قابل قبول نیست و باید در قیمت صدور کارت‌های مهارت تجدیدنظر شود.پیش از این، میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کردستان) از بیکاری ۶۰، ۷۰ درصدی کارگران ساختمانی استان کردستان در سال جدید خبر داده و اعلام کرده بود: این کارگران بیکارشده حتی اگر بیمه باشند، بیمه بیکاری ندارند.

*- کارگران فصلی اخراجی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه ، تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره ؛ به تاریخ روزسه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است :  جمعی از کارگران فصلی اخراجی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با برپای تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت خواهان پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی وبازگشت بکار شدند.

*- دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی:احکام رتبه‌بندی معلمان تا اواسط خرداد صادر می‌شود:

به گزارش خبرنگار ایلنا،به تاریخ روزسه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است : از فرودین ماه سال جاری، معلمان در انتظار صدور احکام رتبه‌بندی هستند و در این رابطه، اخبار ضدو نقیض و متفاوتی از مقامات رسمی به گوش رسیده است؛ درنهایت هفته گذشته، وزیر آموزش و پرورش از تصویب اعتبار رتبه‌بندی در هیات دولت خبر داد.حالا فرج کمیجانی (دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) که پیگیری‌های بسیاری در این زمینه صورت داده، می‌گوید: طبق اطلاعاتی که من دارم احکام فوق العاده ویژه با نام رتبه‌بندی تا اواسط خرداد ماه صادر خواهد شد. از ده تا 33 درصد از رتبه مقدماتی تا رتبه عالی هر رتبه با 6 درصد اختلاف اضافه می‌شود و تاریخ اجرا از اول فروردین 99 خواهد بود و با حقوق خردادماه معوقات این دو ماه هم پرداخت خواهد شد.

*- بستن درب شورای قلابی شهر فرخشهر توسط مردم:

در پی گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :  جمعی از مردم درب شورای شهر فرخشهر را در اعتراض به بی عملی و ناتوانی در اداره امور شهر بستند.
@ordoyekar

*- نامه اعتراضی خانه پرستار خراسان رضوی:با اصلاح نظام پرداخت و عدم ثبت خدمات القایی مشکلات کمبود منابع را حل کنید/ آنقدر به پرستاران نگویید بودجه نداریم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه خانه پرستار خراسان رضوی آمده است: دوای درد مشکلات و کمبود منابع و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های وزارت بهداشت و سیستم سلامت و درمان کشور این روزها پیام‌ها و مصاحبه‌های مختلفی در رسانه‌ها و فضای مجازی دیده می‌شود که برخی از مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و در برخی هم مسئولان طراز بالای وزارت بهداشت با درج آه و ناله‌های فراوان از بالا بودن هزینه‌ها و از طرفی ناهمخوان بودن هزینه‌ها و درآمدها گله دارند و مدام در پاسخ اعتراضات به حق صنفی پرستاران و کادر درمان غیرپزشک همین استدلال‌های سوزناک و جگر سوز را بر زبان می‌رانند.                                                                              در ادامه می‌خوانیم: شیوه‌هایی طراحی و اجرا شده که روز به روز بر این مصیبت‌ها می‌افزاید و کسی هم جرأت پا پیش گذاشتن برای رفع این بلای خود ساخته را ندارد. سیستم بهداشت و درمان تمام کشورها سال‌هاست که بر این مشکل فائق آمده‌اند و با مدیریت صحیح منابع و هزینه‌ها موجب رضایتمندی بیمار و ارائه‌دهنده خدمت و سازمان‌های بیمه‌گر را تا حد قابل قبولی فراهم آورده‌اند، اما در کشور ما به علت تعارض منافع پس از سالها هنوز این مشکلات حل نمی‌شود و اراده‌ای هم برای رفع آن نیست. با اجرای طرح خودگردانی بیمارستانها در سال ۷۴ و اجرای سیستم تعرفه‌ای یا همان فی‌الفور سرویس به بهانه ایجاد انگیزه بین کادر درمان (بخوانید فقط پزشکان) شیوه‌ای طراحی و اجرا شد که طبق آن علاوه بر حقوق ثابت و اضافه‌کار، پرداختی دیگری به نام کارانه و بر اساس هر اقدام قابل ثبتی که توسط پزشک و جراح و ارائه دهنده خدمت انجام یا درج می‌گردد قابل پرداخت است و این پرداختی‌ها به تایید بیمه‌ها هم رسیده است. درحالیکه منتقدان و کارشناسان حوزه سلامت سال‌هاست که به این شیوه پرداختی غلط که به دلیل عدم وجود نظارت‌های قانونی باعث افزایش هزینه‌ها است، نقد جدی داشته و دارند....

 برای رفع این معضلات پیشنهاداتی مطرح است که به شرح زیر است:

_*اصلاح شیوه فی‌الفور سرویس و پرداخت بر اساس میزان حضور و کار انجام شده و مدرک تحصیلی همانند سایر وزارتخانه‌ها و یا بررسی این شیوه پرداختی در سایر کشورها.

_*اجرای کامل قوانین حوزه سلامت و تشدید نظارت بر حسن اجرای قوانین و وجود گایدلاین‌ها و راهنماهای بالینی و عدم ثبت و درخواست تقاضاهای القایی 

_*اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و حذف تعرفه‌هایی که مربوط به پرستاران است و هم اکنون به نام پزشکان ثبت شده و بیمه‌ها هم با تعرفه پزشکی آنها را پوشش می‌دهند.

_*استفاده از نظرات کارشناسی منتقدان و کارشناسان حوزه سلامت و اقتصاد درمان و توجه به سایر گروه‌های درمانی و پرهیز از یکسونگری و وجود تک نظری توسط یک گروه خاص

به هر حال یک روزی و یک جایی باید راه غلط قدیمی را اصلاح و شیوه جدید و قابل قبول همه گروه‌های درمانی را در پیش گرفت و این کار با همت چه کسی یا چه گروهی صورت می‌گیرد باید منتظر بود.

 

*- قصه بیکارشدنِ ۳۵ نفر از نیروهای اورژانس دزفول/ آیا این کارگران خودشان رفتند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روزسه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است : حرف و حدیث بسیاری حول تعدیل یا بیکاری ۳۵ نیروی اورژانس دزفول وجود دارد. همکاران این نیروها می‌گویند: این کارگران که با جدیت پیگیر پرداخت سه ماه معوقات مزدی خود بوده‌اند، به طور دسته‌جمعی اخراج شده‌اند.آنها معتقدند؛ ارتباطی میان این بیکاری و پیگیری معوقات مزدی نیروهای اورژانس وجود دارد؛ نیروهایی که در این بحران کرونا و بار سخت کار، معوقات مزدی‌شان پرداخت نشده است.... همزمان رییس مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول هم گفته است: «مشکل اشتغال نیروهای شرکتی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی دزفول به محض تامین اعتبار حل می‌شود.»از قرار معلوم، این ۳۵ نفر از نیروهای شرکتی شاغل در اورژانس دزفول بوده‌اند. همکاران این نیروها می‌گویند فارغ از دلیل بیکاری و هرچه که اتفاق افتاده است، خواسته ما این است که در این شرایط بحرانی و در زمانی که بحران کرونا در خوزستان بسیار جدی است و کار نیروهای اورژانس به شدت سنگین است، همکارانمان بیکار نشوند و به سر کار بازگردند.

*- تصرف ۴۰ خانه سازمانی مجلس / قیمت هر خانه حداقل ۱۰ میلیارد تومان است!
 
در پی گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :  «۴۰ خانه سازمانی مجلس در سعادت‌آباد، قسطی و به ثمن بخس واگذار شد».محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای خمینی‌شهر در ادوار هشتم و دهم مجلس با بیان این موضوع به روزنامه اعتماد گفت: «برخی نمایندگان، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و درنهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند.» البته منظور ابطحی از «نمایندگان»، نه نمایندگان دوره دهم، بلکه نمایندگانی است که در مجلس اصولگرای هفتم عضویت داشتند.
ابطحی به «۴۰ واحد خانه سازمانی مجلس در مساحت ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر در سعادت‌آباد» اشاره کرده که به‌گفته او، قیمت کنونی‌شان «حداقل ۱۰ میلیارد تومان است»، اما درنهایت توسط «افرادی که رای نیاورده بودند، تصرف شد.» موضوعی که البته ازسوی ابطحی و چند نماینده دیگر ازطریق هیات رییسه دوره هشتم مورد پیگیری قرار گرفته، اما به «جواب قانع‌کننده‌ای» منتج نشده تا اینکه همان نمایندگان بازمانده از دوره جدید، «درنهایت خانه‌ها را تصرف کردند.»
@ordoyekar

*- در نامه‌ای به رئیس جمهور مطرح شد؛اعتراض به میزان مدنظر برای افزایش مستمری‌ها/ وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی بسیار نگران‌کننده است:

به گزارش خبرگزاری ایلنا؛ به تاریخ روزسه شنبه ۰۶ خرداد ۹۹ آمده است :  متن نامه «عبدالحمید عبائی حسنی»، به حسن روحانی به شرح زیر است:موضوع: اعتراض به میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۹۹ بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و تأخیر در اعلام و اعمال آن.....                                     احتراماً به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند تعداد ۲۱۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی در استان خوزستان سکونت دارند. این قشر بازنشسته نقش تعیین‌کننده‌ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هشت سال دفاع مقدس با کار و تلاش خستگی‌ناپذیر و ایثارگری در سنگر کار و تولید و سازندگی کشور و استان خوزستان ایفا نموده‌اند و جمع کثیری از آن‌ها در دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل گشتند. امروز نیز این پیشکسوتان و جوانان دیروز پایبند به‌نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و در صحنه‌های انقلاب حضوری فعال دارند.                                                                                                                           از این قشر آسیب‌پذیر بیش از ۶۵ درصد حداقل بگیرند که میزان مستمری دریافتی آن‌ها از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و پانصد هزار تومان است. وضعیت معیشتی این بخش از مستمری‌بگیران بسیار نگران‌کننده و مشقت‌بار است. این حداقل بگیران اکثراً دارای عایله، دانش‌آموز، دانشجو، و اجاره‌نشین هستند و در سخت‌ترین شرایط، زندگی را سپری می‌کنند و صرفاً برای حفظ آبرو با عرق شرم بر پیشانی خود و بغض همیشگی در گلو در مقابل زن و بچه خود زندگی را اداره می‌کنند، اما شرایط موجود اقتصادی و سطح پایین مستمری دریافتی، سفره آن‌ها را روزبه‌روز کوچک‌تر نموده است و صورت خود را در مقابل ناملایمات و فشارهای مضاعف زندگی روحی، روانی با سیلی سرخ نگه داشتند و دیگر رمقی برای تحمل فشار بار سنگین مسئولیت اداره خانواده را ندارند....                        در پایان به استحضار ریاست محترم جمهور و رئیس هیئت‌وزیران می‌رساند کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان خوزستان با ۲۱۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل جامعه کارگری استان خوزستان ضمن اعتراض به تأخیر در اعلام افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۹۹ و تبعیض دولت بین بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی خواهان تصویب افزایش حقوق حداکثری بر اساس ماده ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی توسط هیئت محترم وزیران هستیم و اعتقاد داریم سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بین النسلی است و سرمایه آن حق‌الناس بوده و متعلق به صاحبان اصلی آن یعنی جامعه بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی کشور است و هرگونه دست‌درازی به آن، دارای اشکال شرعی و جرم محسوب می‌گردد و دود بی‌تدبیری مسئولان دولتی، سازمان تأمین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی دولت به این سازمان و  کسری بودجه آن نباید به چشم قشر آسیب‌پذیر بازنشسته برود و تاوان این بی‌تدبیری‌ها را بدهند.

*- تجمع کارگزاران مخابرات خوزستان در برابر اداره کار استان:

در پی گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان با تجمع مقابل اداره کار این استان، خواستار توجه به وضعیت شغلی و معیشتی خود شدند.
تجمع کنندگان اهم مطالبات خود را «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق و برخورداری از تمامی مزایای قانونی کار، صدور احکام کارگزینی و قرار گرفتن آنها برابر دیگر پرسنل در چارت سازمانی، به روز شدن و دریافت تمامی معوقات بیمه‌ای و تعیین تکلیف بیمه ۴ درصد سختی کار» عنوان کردند.
@ordoyekar

*- گزارشی درباره اعتراض رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد تهران نسبت به عدم دریافت کارکرد چند ماهه همچنین عدم تامین معاش‌شان:

برپایه گزارش منتشره در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه آمده است : رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد در روز شنبه دهم خرداد با نصب بنر با مضامین اعتراضی بر روی اتوبوس همچنین روشن کردن چراغ اتوبوس نسبت به عدم دریافت کارکرد چند ماهه‌شان همچنین عدم تامین معاش‌شان اعتراض کردند.                                                                                                                                    بخش خصوصی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سال ۸۶ با هدف چپاول کارگران و اداره اتوبوسرانی شهر تهران با هزینه‌ای اندک راه‌اندازی شد در این بین سوء استفاده‌های شخصی مدیریت‌های مختلف نیز وضعیت اسف‌بار این رانندگان را تشدید کرده است.خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف موجب بی‌حقوقی کارگران و فقر روزافزون‌شان شده است.

*- اعتراض کارگران شهرداری باسمنج در مقابل شهرداری:

در پی گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : تجمع کارگران شهرداری باسمنج آذربایجان شرقی مقابل شهرداری در تاریخ 7خرداد99 در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، دست به تجمع اعراضی زدند
@ordoyekar

*- اقدام به خودکشی یکی از مراجعه‌کنندگان به وزارت کار/ دستور وزیر کار برای حل مشکلات فرد معترض:

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است :  صبح امروز ( 7 خرداد) یک فرد به دلیل مشکلات پیش آمده در حوزه کاری خود قصد داشت با بالارفتن از یکی از ساختمان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به اعتراض و خودکشی کند که با حضور نیروی آتش‌نشانی و هوشیاری مسئولان وزارتخانه نجات یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به محض مطلع شدن از این موضوع دستور پیگیری و حل سریع مشکل فرد را صادر کرد.

*- كارگران شهردارى اهوازدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان دست از کار کشیدند:

به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است: امروز7 خردادماه 1399؛كارگران شهردارى در منطقه كوى علوى (شلنگ آباد) در شهر اهواز به دليل عدم پرداخت حقوقشان اعتصاب كردند
@ordoyekar

*- کارگران پلی‌اکریل و DMT در انتظار دریافت معوقات سال‌های قبل/ آیا دستمزدها به موقع پرداخت می‌شود؟!

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است :  کارگران شاغل در پلی‌اکریل و DMT اصفهان که هر دو زیرمجموعه شرکت پلی‌اکریل اصفهان هستند، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم دریافت معوقات مزدی خود خبر دادند. این کارگران می‌گویند: از سال ۹۵ و ۹۶ معوقات مزدی پرداخت نشده داریم. در عین حال، عیدی سال ۹۸ را کامل نگرفته‌ایم و بخشی از آن را هنوز طلبکاریم.این کارگران می‌گویند: علیرغم حضور در سر کار، دستمزدها به موقع پرداخت نمی‌شود و در سال جاری تاخیر در پرداخت دستمزدها وجود دارد. این درحالیست که نمایندگان کارگران پلی‌اکریل اصفهان در این رابطه می‌گویند: براساس عرف کارگاه، دستمزدها با حدود چهل روز تاخیر پرداخت می‌شود. در حال حاضر در سال جدید، دو دستمزد به حساب کارگران واریز شده که مربوط به دستمزد ماه‌های پایانی سال قبل است و در روزهای آتی، یک دستمزد دیگر نیز پرداخت خواهد شد.کارگران پلی‌اکریل اصفهان ابراز امیدواری می‌کنند با ورود مواد اولیه و راه‌اندازی خطوط تولید اکریلیک کارخانه، پلی‌اکریل به زودی به ظرفیت کامل برسد و مطالبات مزدی سالهای گذشته (زمان تعطیلی موقت کارخانه) به زودی پرداخت شود.

*- اجرای مطالبات بر زمین مانده، انتظار کارگران ابنیه فنی راه‌آهن است:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-918908

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است : تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با توقعات کارگران ابنیه فنی از مسئولان در سال جاری گفتند: حدود هفت هزار کارگر ابنیه فنی حافظ امنیت ریلی کشور هستند بنابراین چگونه کارگران خطوط ابنیه فنی می‌توانند با داشتن مشکلات صنفی فراوان، امنیت ریلی کشور را تامین کنند.

آنها با بیان اینکه در صورت وقوع هر مشکل و حادثه‌ای مسئولیت آن برعهده کارگران ریلی نیست، ادامه دادند: ماه‌هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم. شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر ما را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد.آنها افزودند: ریشه اصلی مشکلات ما کارگران حضور پیمانکاران مختلف در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن است. سالها تجربه حضور پیمانکاران در مجموعه راه‌آهن نشان داده که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند تولید و کار ندارند بلکه در عمل به تهدیدی درمقابل امنیت شغلی کارگران تبدیل شده‌اند.کارگران با اشاره به اینکه ما خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجموعه خطوط ریلی هستیم، در ادامه افزودند: سالهاست این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما متاسفانه مسئولان با بی‌توجهی به مطالبات قانونی ما هنوز هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و تغییر نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر کرده است....این کارگران همچنین با انتقاد از اجرا نشدن طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران ابنیه فنی در پایان گفتند: سالهاست که کارگران پیمانکاری ابنیه فنی پیگیر اجرای طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل خود هستند اما به دلیل نداشتن نماینده صنفی اجرای این طرح‌ها عملیاتی نشده است.

*- در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛نگرانی کارگران واحد ترابری مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دلان به حجمی شدن قراردادها/ مدیرعامل: کارگران نگران امنیت شغلی و حقوق خود نباشند:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-918572

                                                                                                    به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۲۷۶نفر از رانندگان ماشین‌های سبک بخش ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دالان که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین چاه‌های نفت‌وگاز برعهده دارند، نگران حجمی شدن قرارداد کار خود با اجرای طرح خویش کارفرمایی هستند....به گفته یکی ازکارگران، در حال حاضر حدود ۱۴۵ نفر در منطقه عملیاتی پارسیان و حدود ۱۳۱ نفر دیگر در مناطق عملیاتی آغار و دلان با سوابق کاری ۱۰ تا ۱۸ سال کارمشغول جابجایی نیروی کار روی حدود ۲۵۰ حلقه چاه هستند اما با طرح جدیدی که مدیران منطقه نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار است با عنوان خویش‌کارفرمایی اجرا کند، هر یک از خودروها به همراه راننده به عنوان خویش‌کارفرما با پیمانکار قرارداد مستقیم می‌بندند. این در حالیست که پیش از این هر راننده قرارداد مجزایی با شرکت اصلی (شرکت بهربرداری زاگرس جنوبی) داشت.کارگران تصریح کردند: اگر این طرح اجرا شود هر یک از ما کارگران ماهانه بابت بخشی از مزایای مزدی و عرفی که از پیمانکار دریافت می‌کردیم، متضرر خواهیم شد. به عنوان نمونه هر سال مبالغی بابت ترمیم مزد، پاداش، بن و.. از پیمانکار دریافت می‌کردیم. حق بیمه‌مان نیز از سوی کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت می‌شد اما با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی چون با کارفرمایی طرف قرارداد نیستیم، همه این مزایا حذف خواهد شد. در ضمن مطلع شده‌ایم پرداخت حق بیمه نیز با راننده به عنوان مالک خواهد بود.....                                               «حمید ایزدی» مدیرعامل شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، ..... در جلسه‌ای که اخیرا در شورای تامین استان فارس برگزار شد، تمهیداتی با شرط حفظ  امنیت شغلی و پرداخت همه حقوق و مزایای راننده‌ها در نظر گرفته شد. این تمهیدات شامل ارائه تسهیلات ویژه برای خرید وتامین خودرو است. در این طرح ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت خودرو در قالب تسهیلات بانکی با اقساط ۲۰ ماهه به متقاضیان پرداخت خواهد شد. در عین حال در این طرح شرط مدل و سال ساخت خودرو برداشته شده است.ایزدی در خاتمه با بیان اینکه نگرانی از بیکاری و موارد دیگر به دنبال انعقاد قراردادهای حجمی برای کارگران واحد ترابری بی‌مورد است، افزود: اجرای این طرح بیش از ۱۵ میلیارد تومان صرفه اقتصادی به همراه دارد.

*- کارگران روغن نباتی نرگس شیراز ۳ماه معوقات مزدی طلبکارند/ درخواست از مسئولان برای پیگیری مطالبات:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است : برخی منابع کارگری در استان فارس اعلام کردند: حدود ۱۷۰ کارگر شاغل در کارخانه روغن نباتی نرگس به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» عنوان می‌‌شود، سه ماه حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند.بنا بر گفته کارگران، آنها جدا از مطالبات مزدی، چندین سال با فروش تجهیزات کارخانه به دلیل مسائل زیست محیطى و تامین سرمایه براى خرید مواد اولیه با مشکل روبرو بودند. با ادامه این وضعیت، روز گذشته (ششم خرداد) شماری از کارگران مقابل کارخانه حاضر شدند تا مشکلات خود را به مسئولان منتقل کنند.این کارگران اظهار داشتند: ما برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود پارچه‌نوشته‌هایی روی دیوارهای کارخانه نصب کرده‌ایم تا در صورت غیبت کارگران، مسئولانی که به کارخانه می‌آیند از مطالبات آنها باخبر شوند....به گفته کارگران، پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول، پرداخت معوقات مزدی، پرداخت سنوات و سامان دادن به وضعیت کارخانه، بخش دیگری از مشکلات این واحد تولیدی و کارگران آن است که مقرر شده بود تا پایان سال  گذشته مرتفع شود.به گفته آنها، زمانی که در کارخانه نرگس شیراز حدود ۶۰۰ کارگر مشغول کار بودند، به مرور از تعداد آنها کاسته شد  بطوری که هم‌اکنون فقط ۱۷۳ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کارند....

*- اعتراض رانندگان ترانزیت :برپایه خببر منتشره در تاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است: بیش از 200 نفتکش همچنان در مرز میرجاوه معطل مانده اند. کامیون های اعزامی از استان اصفهان چهار ماه است که در گمرک میرجاوه استان سیستان و بلوچستان متوقف شده است. رانندگان می گویند:چهارماه اسنت که ما نمی توانیم از مرز خارج شویم و اگر کار نکنیم از گرسنگی می میریم

*-  کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج نسبت به پایمالی حقوقشان مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، دیگر بار تجمع اعتراضی نمودند:

                                                                                 برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است :پس از گذشت مدتی از صدور حکم ابطال واگذاری کارخانه قند، کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج که مطالباتشان هم پرداخت نشده و از منازل سازمانی هم بیرون رانده شده اند،برای چندمین بار دست به تجمع مقابل استانداری زدند.کارگران تجمع کننده گفتند: کارخانه با تمام امکانات از تولیدی و رفاهی از سال ۹۵ تاکنون تعطیل و موجب ضرر به ۱۰ هزار نفر و در زمان بهره‌برداری به صورت مستقیم به ۳۰۰ نفر شده که از آن ارتزاق می‌کردند.قابل یا آوری است که، در سال ۹۵ با واگذاری کارخانه قندیاسوج به بخش خصوص بعد از ۱۷ روز کلیه کارگران اخراج شدند و در دی ماه ۹۵ کارخانه تعطیل شد که این ظلم و بی‌عدالتی با هماهنگی ۲ دستگاه استانی و برخی مدیران صورت گرفت و با بدترین شکل و بی‌حرمتی ۱۱۵ کارگر را که در منازل سازمانی بودند بیرون کردند و صدای مسوولان در نیامد.

*- در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:اساتید حق‌التدریس در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند/ شرط پرداخت وام به دانشگاه‌ها، تسویه حساب با اساتید باشد:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-918576

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است :  «علی قزلسفو» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی به منظور حل مشکلاتی که شیوع کرونا برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی ایجاد کرده است، درخواست دریافت وام‌های سنگینی را کرده است، گفت: «این تشکل صنفی با ارسال نامه‌ای به معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناآوری این درخواست را مطرح کرده است.» وی افزود: «وزارت علوم باید با این شرط زمینه پرداخت تسهیلات به به دانشگاه‌ها را فراهم کند که آنها ابتدا با اساتید تسویه حساب کنند و پرداخت معوقات آنها را فراموش نکنند. متاسفانه این دانشگاه‌‌ها به عنوان بنگاه‌‌‌ با مسائل اقتصادی خودشان درگیر هستند و بالای ۲ سال است که حق التدریسِ اساتید مدعو خود را پرداخت نکرده‌اند که این خود اجحافی بزرگ است»                                                                                                                  قزلسفو با بیان اینکه استاید حق التدریس در تمام دانشگاه‌های کشور مدت‌هاست که حق التدریس دریافت نمی‌کنند و این ارتباطی با شیوع کرونا ندارد، گفت: «اینکه گفته می‌شود به دلیل شرایط کرونایی اوضاع اقتصادی دانشگاه مساعد نیست، درست نیست؛ چراکه در حدود ۴۰ سال گذشته دانشگاه‌های کشور در حق اساتید ظلم کرده‌اند؛ گاهی با پرداخت نکردن دستمزدشان و گاهی با پرداخت نکردن حق بیمه‌هایشان؛ اما حالا مدتی است که هر دو این موارد نقض می‌شود.»                                                                                                     نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساتید حق التدریس، افزود: «اگر بگوییم کرونا وضع اساتید را برهم ریخته است تا دانشگاه‌‌ها درست‌تر است؛ چراکه اساتید این روزها باید در کلاس‌های مجازی حضور پیدا کنند؛ آنهم در حالی که تنها قادر به برگزاری یک کلاس یا دو کلاس هستند؛ بسیاری از دانشگاه‌ها حتی کلاس‌های مجازی را به اساتید حق‌التدریس اختصاص نمی‌دهند و آنها را از برنامه‌ها حذف کرده‌اند و به جای آنها از اساتید هیات علمی استفاده می‌کنند» وی افزود: «بنابراین تنها منبع درآمد اساتید قطع شده است؛ به نحوی که خانه‌نشین شده‌اند. در همین حال آن دست از اساتید که در کلاس‌های مجازی حضور دارند با مشکلات بارگذاری فایل بر روی کلاس و قطع و وصل شدن اینترنت رو به رو هستند حتی بعضا با حضور ناظر کلاس بحث‌ها پراکنده می‌شوند. در ضمن امکان حضور و غیاب در کلاس مجازی وجود ندارد. تمام اینها در شرایطی است که دانشگاه به شدت اساتید را تنگنای معیشتی گذاشته‌‌اند.»... وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها برای حل مشکلات اقتصادی خود باید واحد ارتباط به صنعت خود را فعال کنند، گفت: «واحد ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها به کل تعطیل است. در این شرایط شاهد قطع ارتباط دانشجویان با صنعت و ترتیبت دانشجویان پژوهش محور به جای دانشجویان مهارت محور هستیم. دولت هم به جای ساماندهی فضای آموزش به وفور مجوز تاسیس دانشگاه می‌دهند. برای نمونه ۴ نفر دور هم جمع می‌شوند و مجوز تاسیس یک مرکز غیرانتفاعی را  می‌گیرند. در نتیجه مانند قارچ دانشگاه می‌روید.» 

*-  بر غیزانیۀ بی‌آب چه گذشت؟

https://www.isna.ir/news/99030703398

به گزاربش خبرگزاری ایسنا، درتاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است :   بخش غیزانیه شهرستان اهواز از دو دهستان مشرحات و غیزانیه تشکیل شده است. هفته گذشته یعنی از ابتدای خرداد، ساکنان روستاهای این بخش به نبود آب آشامیدنی و سالم اعتراض کردند که به گفته پلیس، دو نفر مجروح و تعدادی بازداشت شدند. این اعتراضات، معضل آب در این مناطق را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. رئیس‌جمهور دستور داده مشکل آب این منطقه به سرعت حل شود و استاندار خوزستان هم وعده داده تا دو هفته دیگر آب غیزانیه و مشرحات وصل خواهد شد.

*-  حق پرستاری‌ پرداخت نشده معلولان تا فردا شب واریز می‌شود:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ آمده است :  کمپین افراد دارای معلولیت، در خصوص عدم واریز حق پرستاری تعدادی از مشمولان دارای معلولیت، پیگیری انجام داده و نتیجه آن را به اطلاع رسانده است.در این گزارش آمده است: در پی گزارش عدم دریافت حق پرستاری اردیبهشت‌ماه از سوی بسیاری از افراد، این موضوع از روز گذشته به اطلاع سعید ابراهیمی (رئیس بودجه سازمان بهزیستی کشور) رسید و پس از بررسی‌ها اعلام شد که مشکل از جانب بانک بوده و نهایتا تا چهرشنبه شب حق پرستاری‌های افرادی که واریز نشده، پرداخت خواهد شد.

*- اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات با اعتصاب کارگران راه آهن اراک ، از سر گرفته شد:

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۰۸ خرداد ۹۹ آمده است :  اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات با اعتصاب کارگران راه آهن اراک (شرکت جوش گستر )دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ماه های فروردین واردیبهشت وبن های عید ورمضان آغازشد.بدنبال اعتصاب کارگران راه آهن اراک،کارگران شرکت های تراورس و ریل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان، قم ، شیراز و کرمانشاه اعلام کردند در صورت عدم پرداخت حقوق ماه های فروردین واردیبهشت دست به اعتصاب خواهند زد.حقوق کارگران در سال ۹۹ را پرداخت نکرده اند و این کارگران طی بیانیه ای گفتنددر صورتی که حقوق دریافت نکنیم دست به اعتصاب خواهیم  زد

*- تجمع کارگران عضو تعاونی مسکن کارگران پاکدشت:

برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه ۸ خردادماه ۱۳۹۹، شماری از کارگران عضو تعاونی مسکن کارگران شهرستان پاکدشت با برگزاری تجمعی اعتراضی در  مقابل فرمانداری این شهر خواستار تعیین تکلیف و تحویل گرفتن زمین‌های خریداری شده خود شدند.بر اساس این گزارش، این کارگران هجده سال پیش به امید صاحبخانه شدن هر آنچه داشتند را به حساب تعاونی مسکن کارگران واریز کردند و پس از گذشت این همه سال‌ همچنان درگیر تحویل زمین هستند.برخلاف صحبت‌های اولیه مسئولان تعاونی مسکن کارگران، اکنون زمینی بیابانی در منطقه «حصار امیر» به نام کارگران دریافت داده شده است که باز هم بنا به آنچه در پیگیری‌های فراوان کارگران به آن‌ها گفته شده، به دلیل مشکلات محیط زیستی و سطح ارائه خدمات امکان ساخت‌وساز در آن وجود ندارد و کارگران همچنان سرگردان ادارات مختلف برای دریافت حق خود هستند.

*- اعتراض کارگران شهرداری سراوان نسبت به عدم پرداخت چندین ماه حقوق:

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۰۸ خرداد ۹۹ آمده است :  کارگران شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان نسبت به عدم دریافت چندین ماه حقوق عقب‌افتاده خود دست به اعتراض زدند.کارگران شهرداری سراوان می‌گویند: «سه ماه است که مطالبات ما پرداخت نشده است و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران شهرداری سراوان، موجب شده که در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر ببریم.»...یکی از کارگران معترض شهرداری سراوان به خبرگزاری شستون، گفت: «سه ماه است که مطالبات کارگران  پرداخت نشده است و خواستار رسیدگی و برنامه‌ریزی مناسب مسئولین، از جمله شهرداری هستیم تا تدابیر لازم نسبت به پرداخت حقوق کارگران اتخاذ گردد.»این کارگر شهرداری با اشاره به اینکه با افزایش قیمت برخی از کالاها، این قشر از جامعه در وضعیت بغرنجی قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: «می‌توان گفت با توجه به عدم پرداخت به موقع مطالبات کارگران، زندگی این قشر از جامعه فلج شده است؛ لذا می‌طلبد مسئولین چاره ای اساسی بیندیشند.»

*- شمارش معکوس برای توقف تیمار گاه حیات وحش پارک پردیسان از :فرناز حیدری :

https://www.magiran.com/article/4047141

به گزارش وبسایت اعتماد در تاریخ روز پنجشنبه ۰۸ خرداد ۹۹ آمده است : مراکز بازپروری حیات وحش، به مکان هایی گفته می شود که حیوانات مجروح و آسیب دیده وحشی را تیمار، نگهداری و برای بازگشت مجدد به طبیعت احیاء می کنند. این مراکز در عین حال زیربنایی مهم برای انجام تحقیقات علمی در حوزه مدیریت حیات وحش هستند. اما بازپروری حیات وحش مستلزم بذل سرمایه، زمان و انرژی بسیار زیاد است و به همین دلیل اغلب مراکز بازپروری حیات وحش در دنیا نیازمند حمایت و محرک های تشویقی اثرگذار از جانب نهادهای متولی حفاظت از حیات وحش هستند .                                                                                                          متاسفانه با گذشت قریب ۵۰ سال از تاسیس سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز اهمیت این مساله آن طور که باید و شاید توسط تنها متولی حفاظت از حیات وحش جدی گرفته نشده چرا که نه تنها جای خالی این مراکز در استان های مختلف به شدت احساس می شود بلکه در کمال ناباوری تنها کلینیک شناخته شده حیات وحش پارک پردیسان تهران نیز با اخراج جمع کثیری از کارمندان هم اکنون در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.                        با وجود آنکه سازمان حفاظت محیط زیست تنها یک روز بعد از انتشار خبر تعطیلی کلینیک حیات وحش پردیسان، تعطیلی این مرکز را تکذیب و به ادامه فعالیت این مرکز با حضور دامپزشکان دفتر حیات وحش اشاره کرد اما سوالات بی شماری وجود دارد که در این گزارش به پاره ای از آنها خواهیم پرداخت....

*- کارگران اخراجی شرکت توسعه گردشگری ایران شهرستان سرعین برای بازگشت بکار در مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه خبر وبسایت خبری پیام ؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۰۸ خرداد ۹۹ آمده است : کارگران اخراجی شرکت توسعه گردشگری ایران شهرستان سرعین برای بازگشت بکاردست به تجمع در فرمانداری این شهرستان دراستان اردبیل زدند.بدنبال این تجمع اعتراضی فرماندارسرعین به خبرنگار یک رسانه محلی گفت:با توجه به بازگشایی هتل ها، آبدرمانی و سایر مشاغل مرتبط با گردشگری ، بازگشت به کار کارگران تعدیل شده ی مجموعه هتل لاله و آبدرمانی سبلان ،باید هر چه زودتر عملی و امنیت شغلی کارگران تضمین گردد.قابل یادآوری است که درچارچوب مقابله با بیماری کووید 19 ، چهل  کارگر شرکت توسعه گردشگری ایران در شهرستان سرعین(هتل لاله سرعین و آبدرمانی سبلان)از کار اخراج شدند.

*- اعتراضات نسبت به  قتل رومینا اشرافی درسنندج با تجمع در تفرحیگاه آبیدر:

برپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی؛ پنجشنبه  ۸ خرداد ١٣٩٩ ساعت ٦،٣٠ بعدازظهر جمعی از فعالین حقوق زنان در سنندج، در اعتراض به قتل فجیع و دلخراش رومینا اشرفی بدست پدرش در پارک آیتی سنندج بە منظور اعتراض و محکومیت این جنایت با در دست داشتن شعارهای “زن ناموس هیچکس نیست!، قتل رومینا را محکوم میکنیم!، دست ناموسپرستی از زندگی زنان کوتاە!” و شعارهای دیگر مورد توجە عابرین و مردم در پارک آیتی سنندج قرار گرفت. لازم بە یادآوری است یکی از فعالین حقوق زن متنی را در محکومیت قتل هولناک رومینا اشرفی قرائت کرد کە در آن ضمن اعلام همدردی با مادر رومینا اشرفی بە زمینە های تبعیض قانونی علیە حقوق زنان، ناموسپرستی و کودک آزاری اشارە میکند و در پایان میگوئید پایان خشونت و کشتار زنان و رومیناها در گرو تغییر بنیادی است کە از طریق اعتراضات اجتماعی بدست میاید.این حرکت اعتراضی با خشم و نفرت شرکت کنندگان قتل رومینا اشرفی و کشتارهای ناموسی پایان یافت./ جمعی از فعالین حقوق زنان سنندج                                                                                                        

*- کارگران عضوتعاونی مسکن شهرستان پاکدشت نسبت به بلاتکلیفی 18 ساله مقابل فرمانداری ؛ تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۰۸ خرداد ۹۹ آمده است : جمعی از کارگران عضوتعاونی مسکن پاکدشت دراستان تهران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی 18 ساله دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.برپایه گزارش بتاریخ11خرداد،18 سال پیش کارگران شهرستان پاکدشت به امید صاحبخانه شدن هر آنچه داشتند را به حساب تعاونی مسکن کارگران واریز کردند تا شاید با خرید قطعه زمینی بتوانند خانه‌ای برای رفاه خانواده خود ساخته و از زیربار پرداخت اجاره‌بهای سنگین رهایی یابند، غافل از اینکه پس از گذشت این همه سال‌ همچنان درگیر تحویل زمین هستند.برخلاف صحبت‌های اولیه مسئولان تعاونی مسکن کارگران، اکنون زمینی بیابانی در منطقه «حصار امیر» به نام کارگران دریافت داده شده است که باز هم بنا به آنچه در پیگیری‌های فراوان کارگران به آن‌ها گفته شده، به دلیل مشکلات محیط زیستی و سطح ارائه خدمات امکان ساخت‌وساز در آن وجود ندارد و کارگران همچنان سرگردان ادارات مختلف برای دریافت حق خود هستند.یکی از کارگران جوانی که همه زندگی‌اش را برای خرید زمین تعاونی فروخته است به خبرنگار رسانه ای گفت:تجمع امروز مابه خاطر بی‌توجهی 18 ساله به وضعیت معیشتی کارگران از سوی مسئولان است....یکی دیگر از کارگران نیز با بیان اینکه بارها برای پیگیری این موضوع به تعاونی مسکن و اداره کار مراجعه کرده و هیچ پاسخی دریافت نکرده اند، گفت:در فاز نخست به بیش از 4 هزار نفر زمین‌هایی را فروختند که سند تک‌برگ نیز برای آن صادر شد اما این فقط روی کاغذ است و در واقعیت هیچ چیزی مشاهده نمی‌شود.وی اضافه کرد:ما را سر می‌دوانند و تعیین تکلیفی برای زمین‌های ما نیست، در فاز دوم هم ساختمان‌های نامرئی کارگران را برای فروش آماده کردند و تعداد اندکی نیز با قیمت‌های نجومی به فروش رسیده؛ حال چه کسی پاسخگو است؟

*- ادامه تجمع اعتراضی زنان برعلیه قتل رومینا اشرفی در سنندج :


برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز جمعه ۹ خرداد ماه،آمده است : روز جمعه برای دومین روز متوالی، اعتراض علیه قتل رومینا اشرافی با شعار « زن ناموس کسی نیست» وارد دومین روز خود شد. تجمع روز گذشته در پارک ایتی و تجمع امروز در تفریحگاه آبیدر برگزار شد.                                                                                             جمعی از فعالین حقوق زنان سنندج

*- مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و وعده های توخالی مسئولان بدنبال بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید 19 ؛ اعتراض کردند:

برپایه خبر منتشره بنا به گزارش منتشره در تاریخ روز جمعه ۹ خرداد۱۳۹۹آمده است:  مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران نسبت به بلاتکلیفی معیشتی بدنبال بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید 19 و وعده های توخالی مسئولان معترضند.روزجمعه  نمایندگان 1200 مربی شاغل در سازمان ورزش شهرداری تهران به خبرنگار رسانه ای گفتند:چهار ماه است بیکاریم و حتی بیمه بیکاری به ما تعلق نمی‌گیرد. بسیاری از مربیان ورزش، سرپرست خانوار هستند و هیچ منبع درآمد جایگزینی برای گذران امور ندارند. ما از سازمان تامین اجتماعی و سازمان ورزش درخواست داریم در زمینه تعلق بیمه بیکاری به مربیان اقدام کنند.این در حالیست که در جلسات برگزار شده میان نمایندگان مربیان و مسئولان سازمان ورزش، به مربیان وعده داده شده به زودی مشکلات و مطالبات آنها پیگیری خواهد شد.

*- کارگران شرکت جوش‌گستر راه آهن اراک در اعتراض به حقوق و دیگر مطالبات، اعتصاب نمودند :

بنا به گزارش منتشره در تاریخ روز ۹ خرداد۱۳۹۹آمده است:  جمعی از کارگران راه‌آهن اراک که به صورت نیروی پیمانکار از طرف شرکت جوش‌گستر، در صنعت ریلی کشور فعال هستند، روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه، دست از کار کشیده، اعتصاب و تجمع کردند.این کارگران در اعتراض به عدم دریافت دو ماه حقوق و همچنین بن عید و بن ماه رمضان دست به اعتصاب و تجمع زدند.
لازم به یاد آوری است، شرکت‌های تراورس و ریل صنعت‌کاران جنوب شرق زاهدان، قم، شیراز و کرمانشاه، حقوق کارگران در سال ۹۹ را پرداخت نکرده‌اند و این کارگران طی بیانیه‌ای گفتند: «در صورتی که حقوق دریافت نکنیم دست به اعتصاب خواهیم زد.»به گزارش منشره ، روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه، تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن در ارتباط با مطالبات‌شان از مسئولان در سال جاری، اظهار داشتند: «حدود هفت هزار کارگر ابنیه فنی حافظ امنیت ریلی کشور هستند؛ بنابراین، چگونه کارگران خطوط ابنیه فنی می‌توانند با داشتن مشکلات صنفی فراوان، امنیت ریلی کشور را تامین کنند.» کارگران ضمن بیان این که در صورت وقوع هر مشکل و حادثه‌ای، مسئولیت آن بر عهده کارگران ریلی نیست، افزودند: «ماه‌ها است منتظر پرداخت مطالبات عقب‌افتاده خود هستیم؛ شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها، بیشتر ما را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد.»                                                                                                                                           

*- تجمع اعتراضی در امر بی آبی در جنوب ایران :

                                       در پی گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : تجمع مردم جفير در خوزستان در اعتراض بە نبود آب شرب طی روز های گذشته صورت گرفت .
@ordoyekar

*- پرستاران داوطلب گیلانی با نوبخت دیدار کردند:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز جمعه ۰۹ خرداد ۹۹ آمده است : پرستاران داوطلب گیلان در سفر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با او دیددار کردند. به گفته آنان؛ اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به گیلان برای حضور در مراسم همایش اقتصاد مقاومتی به استانداری رفته بود که تعدادی از پرستاران با مراجعه به استانداری با او دیدار کردند. در این دیدار، نامه‌ای با بیش از ۵۰۰ امضا از طرف پرستارانی که دانشگاه علوم پزشکی گیلان قصد دارد آنها را به صورت ۸۹ روزه بکارگیری کند، امضا شده و به نوبخت داده شد. ...پرستاران تصریح می‌کنند: چطور ممکن است در حالیکه همه موضوع پرستاران در رسانه‌ها و اعتراضات مطرح شده و تمام ایران از این موضوع آگاه شده‌اند، مسئولی ادعای بی‌اطلاعی داشته باشد؟ این مسئله بسیار موجب نگرانی پرستاران بوده است. خواسته ما قانونی است و انتظار داریم که مسئولان پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

*- تجمع جمعی از دامداران در برابر فرمانداری نقده:

به گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است: امروز تعدادی از دامداران در اعتراض به محدود کردن چرای دام شان در منطقه، مقابل بخشداری محمدیار و فرمانداری نقده، تجمعی را صورت دادند.
@ordoyekar

*- اعتراض تعدادی از اساتید دانشگاهی نسبت به برخی مزاحمت‌ها در مجتمع محل سکونتشان:

https://www.isna.ir/news/99030704048

به گزارش خبرگزاری ایسنا ، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :  بیش از ۴۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نسبت به برخی مزاحمت‌ها در مجتمع محل سکونت خود یعنی "مجتمع اساتید سرو" واقع در تهران، سعادت آباد، شمال میدان کتاب اعتراض کردند.بیش از ۴۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در نامه‌های جداگانه‌ای که برای بسیاری از ارگان‌های کشور ارسال کرده‌اند اعلام نموده‌اند:... در شرایطی که اعضای هیأت علمی ساکن در "مجتمع اساتید سرو" برای انجام مطلوب وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی، نیازمند آرامش روحی خود و خانواده هستند، متاسفانه برخی مشاغل غیرمجاز و مزاحم در مجاورت مجتمع یاد شده (شامل تعمیرگاه خودرو، فروشگاه‌های سنگبری و مصالح ساختمانی، فروش پراکنده دام و ...) موجبات سلب آسایش و ناامنی ساکنان را فراهم کرده است.    بر این اساس، تعمیرگاه یادشده در زمینی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ایجاد شده است. تعمیرگاه مزبور ضمن تصرف ٣٢۵ مترمربع از پیاده روی غربی بلوار شهید گراوندی، آمدوشد را برای افراد ساکن با مشکل مواجه کرده است. در  شرایطی که شهرداری به سادگی مانع کسب دستفروشان در پیاده‌روها می‌شود، جای تعجب است که چگونه در قبال تصرف پیاده‌رو توسط تعمیرگاه و نیز برای انتقال مشاغل مزاحم، اقدامی صورت نمی‌دهد."

*- پاپان کار تعدادی از کارگران فنی مجتمع نیشکر هفت‌تپه اعلام شد:

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :  منابع کارگری گفتند: از ابتدای هفته گذشته نزدیک به ۷۰ کارگر فنی شاغل در واحد تعمیرات کارخانه «نیشکر هفت تپه» اجازه ورود به این مجتمع را پیدا نکرده و به دلیل فصلی بودن کار خود، بیکار شدند.از قرار معلوم این کارگران که از صبح روز شنبه (چهارم خرداد ماه) از حضور در محل کار خود منع شده‌اند به عنوان  کارگر فنی، جوشکار و تعمیرکار بین ۲ تا  ۳سال سابقه کار دارند.کارگران اعتقاد دارند که واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه هنوز به کارگران فنی برای انجام تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه همزمان با اتمام فصل بهربرداری نیازمند است اما کارفرما معتقد است ماهیت کار این کارگران فصلی است و آنها باید با پایان یافتن فصل بهره‌برداری نیشکر  مانند دیگر کارگران فصلی محل کار خود را تا فصل کاری بعد ترک کنند....از قرار معلوم با پایان فصل برداشت نیشکر، جدا از این ۷۰ کارگر، طی یک ماه گذشته قرارداد کار حدود ۲ هزار کارگر فصلی تا فصل بهره‌برداری جدید خاتمه یافت.

*- تجمع صاحبان زمین ها در ارومیه :

 

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار در تاریخ ۱۰خرداد ۹۹ آمده است : تجمع صاحبان زمین های پرواز واقع در پشت پارک جنگلی ارومیه که مدت ۲۰ سال است منتظر وارد شدن زمین های خویش به محدود ساخت وساز شهری است
این در حالی است که زمین های اطراف شهرک پرواز و دورتر از آن(مثل فرهنگیان و...) که شهرک پرواز در وسط آنها قرار دارند وارد محدوده شهری شده اند وتنها زمین های شهرک پرواز بدون صدور مجوز مانده اند...
@ordoyekar

*- کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر ، به اعتراضات خود ادامه می دهند:

 

برپایه خبر منتشره؛در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است : کارگران نگهداری خط  و ابنیه فنی منطقه زاگرس ولرستان دراعتراض به عدم پرداخت 2ماه حقوق،حق بیمه،بن ماه رمضان وتوزیع نشدن کفش ولباس کاراز رفتن برسرکارشان اجتناب کردند.بنابه گزارش منتشره درشبکه اجتماعی،این کارگران مقابل اداره تامین اجتماعی لرستان ازجمله شعبه دورود اجتماع کردندکه با درگیری هایی همراه شد.

*- تعدادی از ناوگان اتوسرانی تهران به خاطر عدم دریافت حقوق های معوقه خود اعتراض کردند:

به گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است: گروهی از رانندگان ناوگان اتوبوسرانی تهران صبح شنبه ۱۰ خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق تجمع کردند.
معترضان می‌گویند حقوق آنها دست کم پنج ماه است که پرداخت نشده و توانایی تامین هزینه‌های زندگی خود را ندارند.
@ordoyekar

*- تجمع کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان مقابل اداره کار/ خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی و همسان‌سازی حقوق هستیم:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :  صبح روز شنبه جمعی  از کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان با تجمع مقابل اداره کار استان، خواستار توجه به وضعیت شغلی و معیشتی خود شدند.حاضران در این تجمع، با بیان اینکه از اداره کار درخواست داریم به مطالبات جدی ما رسیدگی کند، خواسته‌های خود را اینگونه مطرح می‌کنند:

اجرای طرح طبقه‌بندی طبق بخشنامه تایید شده دیوان عدالت اداری و آرا گرفته شده از مراجع حل اختلافات اداره کار.

     همسان‌سازی حقوق و دادن رفاهیات برابر دیگر پرسنل طبق عرف کارگاه برابر قانون کار؛ باتوجه به اینکه در قانون کارگزاران و پرسنل دایم با یک کد کارگاهی بیمه واریز میشود و یکسان هستیم پس باید طبق عرف کارگاه تمام مزایای قانونی برخوردار  باشیم.

صدور  احکام کارگزینی با توجه به اینکه کارگزاران، قرارداد دایم شده‌اند و قرار گرفتن آنها برابر دیگر پرسنل در چارت سازمانی.

به‌روز شدن تمامی معوقات بیمه همکاران با توجه به اینکه بعد از ۸۸ مخابرات خصوصی شده و مکلف است تمامی مبالغ بیمه سهم کارگر و کارفرما برعهده مخابرات است که متاسفانه خیلی از همکاران معوقات بیمه‌ایی دارند که باید از سوی مخابرات واریز شود تا برای بازنشستگی آنها مشکلی پیش نیاید.

با توجه به اینکه همکاران اکثرا در شرف بازنشستگی هستند باید ما به التفاوت مزد گروه محاسبه و هزینه بیمه را مشخص کنند و طبق گروه و مزد تعیین شده در حل اختلاف ها توسط بیمه تامین اجتمایی توسط مامورین بیمه محاسبه و اعمال شود؛ همچنین بیمه ۴ درصد سختی کار نیز باید تعیین تکلیف شود.

 

*- ادامه اعتراض کارگران شهرداری شاهین شهر :

                                                                                   به گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است: برای یازدهمین روز متوالی، کارگران شهرداری شاهین شهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وکاهش حقوق به اعتصابشان ادامه دادند و روز شنبه 10 خرداد مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
@ordoyekar

*- ایلنا گزارش می دهد؛چرا برخی کارگران «حق اولاد» نمی‌گیرند/ برای ۳۰۰ هزار تومان نمی‌توانم نامه بیکاری‌ام را امضا کنم!

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-919639

                                                                                 به گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است : استدلال دولت در دفاع از مصوبه مزدی امسال، زیاد شدن مولفه‌ها یا مزایای مزدی است؛ آنها با محاسباتی که روی افزایش حق مسکن، حق اولاد، بن خواربار و پایه سنوات صورت می‌دهند، ادعا می‌کنند که حداقل دریافتی کارگران در سال ۹۹ نه ۲۱ درصد که با احتساب افزایش مزایای مزدی بین ۳۱ تا ۳۶ درصد افزایش یافته است.در حالی نمایندگان دولت از افزایش مولفه‌های مزدی دفاع می‌کنند که این مولفه‌ها، «شمولیت عام» ندارند و از آنجاییکه به تمام بیمه‌شدگانِ عموماً دارای سابقه کار شناور تعلق نمی‌گیرند، کارگران یا باید از دریافت آنها چشم‌پوشی کنند و به دریافتِ همان حداقل مزدِ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی اجباراً رضایت دهند و یا باید برای حق طلبی به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنند. که قرارداد موقت داشتن و مراجعه به اداره کار برای شکایت، به نوعی دست به انتحار زدن است؛ کارگر قرارداد موقتی که برای گرفتن حق و حقوق مزدی خود به ادارات کار شکایت کند، گویی با دست خود، فرم عدم نیاز و تعدیلِ خود را امضا کرده است!....                                   برای دریافت حق سنوات کارگری، کارگر باید حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشد و حق اولاد به کارگر صاحب فرزندی تعلق می‌گیرد که ۷۲۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته باشد.همه این تمهیدات و بایدهای قانونی وجود دارند اما امروز عملاً جمع کثیری از بیمه شدگان از دریافت حق اولاد مانند سایر حقوق قانونی مندرج در قانون کار و تامین اجتماعی محروم هستند. علت اصلی این محرومیت در استیلای پایدارِ «قراردادهای موقت» و «بیثبات کاری» است؛ پس پربیراه نیست اگر ادعا کنیم با نهادینه شدنِ قراردادهای موقت، عملاً قانون زدایی از روابط کار اتفاق افتاده است و کارگران در بحران عجیبی گیرافتاده اند؛ بحرانی که شکایت به معنای امضای حکم بیکاری است!

*- تجمع بازنشستگان صند وق آینده‌ساز در محوطه وزارت رفاه:

برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : جمعی از بازنشستگان صندوق آینده‌ساز به نمایندگی از بازنشستگان استانها امروز شنبه 10 خرداد در محوطه وزارت کار در خیابان آزادی تهران تجمع کردند.
آنها در مورد دلیل اعتراض خود به می گویند “باتوجه به اینکه از 6 فروردین ماه سال جاری، اساسنامه صندوق مورد بازنگری قرار گرفت و توسط روحانی به وزیر رفاه ابلاغ شد، انتظار دارند که هرچه سریعتر اجرا شود.”
@ordoyekar

*- تعدادی از کارگران پتروشیمی رجال دست از کار کشیدند/ کمیسیون کارگری برای رسیدگی ورود می‌کند:

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :حدود 40 نفر از کارگران پتروشیمی رجال در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و مشکلاتی که بر سر راه اجرای قانون بدی آب و هوا و متناسب‌سازی دستمزدها با شرایط جغرافیایی محیط کار وجود دارد، دست از کار کشیدند.                       صنعت پتروشیمی رجال 400 کارگر قرارداد مستقیم دارد که از سال‌های پیش پیگیر متناسب‌سازی دستمزدهای خود هستند. سال 98 هم در این مورد اعتراضاتی برگزار شد اما تا این لحظه پیگیری‌های کارگران از طریق فرمانداری ماهشهر و دیگر مسئولان سازمان منقطه ویژه اقتصادی پتروشیمی به جایی نرسیده است. یک منابع آگاه در شرکت اعتراض کارگران در مورد بدی آب و هوا را بی‌ارتباط به قانون کار دانست و گفت: «حق بدی آب و هوا مربوط به ماده 68 قانون استخدام کشوری است.»... این منبع آگاه در پتروشیمی رجال با بیان اینکه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در حال پیگیری است و اینگونه نیست که بتوان در عرض چند ماه آن را اجرا کرد، گفت: «در سنوات گذشته شرکت برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مشاور گرفت تا از طریق مشاور این کار گسترده را انجام دهد. هماهنگی‌های لازم هم با اداره کار صورت گرفته است و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.»

*- قصه شکستِ پرغصه‌ی «کاشی گیلانا»؛ سوله‌ها تاریکن، ماشین‌ها رفتن!

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-915925

به گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :سالها در منجیل رودبار، در کارخانه‌ای که از سال ۶۲ چراغش روشن بود و صبح‌ها زنگ بیدارباش برای تمام شهر را به صدا درمی‌آورد، کار کرده است، اما حالا باید شاهد فروختن همه چیز باشد؛ حتی زمین‌ها و سوله‌های خالی کارخانه.کاشی گیلانا در سراشیب سقوط قرار گرفته است؛ مدتها کارگران شاهد قطعه قطعه شدن و فروش ماشین‌آلات بودند؛ ماشین‌آلاتی که زمانی نه چندان دور با هزینه‌های سنگین از ایتالیا خریداری شده بود و قرار بود مدت‌های مدید صدای چرخ‌های آنها، صدای تولیدِ «کاشی» در منجیل رودبار باشد. حالا که تمام تجهیزات و دستگاه‌های صنعتی خرد شدند و به فروش رسیدند، برای تسویه تتمه‌ی مطالبات و بدهی‌های کارفرما.می‌خواهند سوله‌های خالی را هم بفروشند؛ اگر این سوله‌ها و زمین کارخانه به فروش برسد، دیگر نمی‌توان امید داشت که روزی از روزها، یک مسئول یا مقام دلسوزی پیدا شود و در پیکر بیجان و نیم‌مرده‌ی کاشی گیلانا، نفخ صور بدمد و آن مجموعه را برای حمایت از تولید ملی نه، به خاطر مردم رودبار هم که شده به زندگی برگرداند.                                               کارگران چه می‌خواهند؟دغدغه‌های کارگران کاشی گیلانا عمر طولانی دارد؛ در تیرماه ۹۸ بود که کارگران با تجمع مقابل درهای بسته کارخانه، خطاب به مسئولان یکصدا فریاد زدند: « مانع فروش ۱۱ هکتار زمین و سوله‌های خالی کارخانه کاشی گیلانا شوید»این کارگران با اشاره به اینکه هر چند وقت یکبار تعدادی کامیون و تریلی وارد کارخانه می‌شوند و قصد بار زدن ماشین‌آلات کارخانه را دارند....                                                                 واحدهایی که زمین خوردند!در دهه‌های گذشته، واحدهای تولیدی بسیاری که روزگاری سرپا بودند و مایه افتخار تولید ایران، زمین خوردند؛ کنتورسازی قزوین که روزگاری برند برگزیده خاورمیانه بود، حالا بعد از خصوصی‌سازی، آن‌چنان به ورطه سقوط کشانده شده که حتی یک خط تولیدِ برقرار هم ندارد. هپکو بعد ماجراهای بسیار، بازهم مشکلات دارد و کارگران آن هفت ماه است که منتظر شروع تولید هستند. به لیست واحدهای زمین‌خورده می‌توان همچنان اضافه کرد: قند فسا، کاشی اصفهان، کارخانجات نوستالژیک مثل ارج و آزمایش و ...                                                                                                                                      کاشی گیلانا هم به همین سرنوشت مشترک دچار شده است؛ از سال ۹۵، چراغ تولید خاموش است و کارگران یک پا در اداره کار و یک پا مقابل کارخانه دارند و چشم به صف طویل کامیون‌هایی دوخته‌اند که اموال و دارایی‌های تکه تکه شده را برای فروش خارج می‌کنند....                                                                              احمدی پور خواسته‌های خود را اینگونه دسته‌بندی می‌کند: اصل خواسته ما جلوگیری از مزایده اموال و سوله‌های کارخانه است. در عین حال، درخواست داریم بانک عامل (بانک مسکن) ارزش‌گذاری جدید انجام دهد و به ما وام بدهد؛ ما نیز به پرداخت مطالبات کارگری و استخدام سیصد نفر برای اشتغال در کارخانه متعهد هستیم.اینها اظهارات مدیرعامل کارخانه است؛ جزئیات مناقشات میان او و کارگران و طلبکاران بسیار است؛ اما اینجا یک نکته‌ی مشترک وجود دارد: هم کارفرما، هم کارگران و هم مردم محلی، یک خواسته مشترک دارند: زمین و سوله‌های کارخانه را  مصادره نکنند و مفت نفروشند! آخر شاید روزی دوباره کارگران بتوانند بازگردند؛ شاید روزی دوباره صبح‌ها با صدای ناقوس کارخانه، شهر بیدار شد!

به گفته او، کاشی گیلانا یکی از بزرگترین  واحدهای تولیدی شهرستان رودبار است که روزگاری قریب به ۳۰۰ خانوار به طور مستقیم و ۵۰۰ خانوار به طور غیرمستقیم در آن فعالیت شغلی داشتند.

*- «آسیه» در یک حاشیه جان باخت:

 

برپایه گزارش روزنامه همشهری؛ در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :   همشهری در گفت و‌گو با اهالی شهرک فدک و شاهدان عینی، روایت مرگ «آسیه» زن حاشیه‌نشین کرمانشاهی را بررسی می‌کند

فرحناز چراغی _  کرمانشاه - خبرنگار
ساعت ۶ و ۷ غروب پنج‌شنبه ۸ خرداد است و هوا به‌شدت گرم؛ گرما بر داغ تازه شهرک فدک در جنوب شرقی کرمانشاه اضافه شده. شهرکی بزرگ و پرجمعیت که کوچه‌های خاکی پر از مصالح و ساختمان‌های نونوار آن از تازه‌ساز بودن ساختمان‌ها خبر می‌دهد. حاشیه‌نشین‌ها‏ فدک را هم به شهر کرمانشاه اضافه کرده‌اند. 
7 روز گذشت...
به کوچه آخر شهرک فدک در فاز ۲ می‌رسیم. یک طرف کوچه، ساختمان‌های نوساز با نظم خاصی ردیف شده‌اند، اما ردیف مقابل تک‌وتوک ساخته شده‌اند. چند خانه هم با بلوک بالا رفته‌اند. قبرستان تازه‌ساز کرمانشاه از همین کوچه به‌خوبی پیداست. سنگ قبرهای ردیف و بوستان آن از دور جلوه عجیبی دارد. در ابتدای کوچه پلاکارد کوچکی از مرگ «آسیه پناهی» خبر می‌دهد. امروز هفتمین روز مرگ زن ۵۵ ساله کرمانشاهی است؛ زنی که بعد از مقاومت و درگیری در برابر تخریب خانه‌اش در حین انتقال به مرکز  بهزیستی «چشمه‌سفید» جان می‌بازد. شهرداری کرمانشاه می‌گوید مرگ او ربطی به درگیری تخریب خانه‌اش ندارد، اما رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گمانه‌های متفاوتی درباره مرگ این زن می‌زنند.....

 

*- زعفران کاران تربت حیدریه نسبت به عدم تسویه مطالباتشان از سوی سازمان تعاون روستایی مقابل فرمانداری ؛ تجمع اعتراضی کردند:

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :  زعفرانکاران تربت حیدریه در استان خراسان رضوی برای اعتراض به عدم تسویه مطالباتشان از سوی سازمان تعاون روستایی دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.به گزارش فوق سازمان تعاون روستایی کشور بنا به ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی مبنی برحمایت از محصول زعفران از کشاورزان اقدام به خرید زعفران از کشاورزان کرد.طرح خرید زعفران با هدف جلوگیری از کاهش قیمت این محصول مهم، از هشتم آبان ماه پارسال تا 30 آذر در هشت مرکز خرید تعاون روستایی خراسان رضوی آغاز شد که بر اساس آن زعفران به چهار صورت پوشال معمولی، پوشال مرغوب، شبه نگین و نگین به ترتیب به قیمت کیلویی 8 میلیون و 200 هزار تومان، 9 میلیون تومان، 9 میلیون و 500 هزار تومان و 10 میلیون و 500 هزار تومان از کشاورزان خریداری شد و تسویه حساب با کشاورزان نیز بر اساس چک لیست‌های ارسالی توسط اداره تعاون روستایی شهرستان‌ها انجام ‌می شود.اما اکنون بعد از گذشت 6ماه جمعی از زعفرانکاران تربت حیدریه صبح امروز بمنظور عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

*- کارگران ابنیه فنی راه‌آهن اراک دو ماه حقوق معوقه طلبکارند:

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :گروهی از کارگران نگهداری از خطوط راه‌آهن اراک که تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری راه‌آهن مشغول کارند، دوماه حقوق معوقه و مطالبات مزدی طلبکارند. این کارگران روز پنجشنبه (هشتم خرداد ماه) به عدم پرداخت معوقات مزدی دو ماهه خود اعتراض کردند.به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی آنها دو ماه (فروردین و اردیبهشت ) به تاخیر افتاده و درخواست آنها تسریع در پرداخت حداقل بخشی از معوقات مزدی آنها است....طبق اظهارات این  کارگر خطوط ابنیه فنی اراک، در حال حاضر او و سایر همکارانش منتظر پرداخت حقوق خود هستند، در پایان افزود: در عین حال پرداخت حق بیمه کارگران هم با مشکل روبروست که در نتیجه آن در برخی از ماه‌های سال امکان تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی کارگران وجود ندارد.

*- ازسرگیری اعتصاب کارگران پتروشیمی رجال دراعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وسطح پایین دستمزد :

برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی اردوی کار در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است : # برای باری دیگر، کارگران #پتروشیمی رجال #ماهشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشکلات اجرای قانون بدی آب و هوا و متناسب‌سازی دستمزدها با شرایط جغرافیایی محیط کار دست به تجمع زدند.
@ordoyekar

*-  بازنشستگان صندوق آینده‌ سازکشورنسبت به عدم اجرای اساسنامه مقابل وزارت کار، تجمع اعتراضی نمودند:  

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است : جمعی از بازنشستگان صندوق آینده‌ساز به نمایندگانی از بازنشستگان هر استان امروز در محوطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در خیابان آزادی تجمع کردند. آنها در مورد دلیل اعتراض خود به ایلنا، گفتند: «باتوجه به اینکه از 6 فروردین ماه سال جاری، اساسنامه صندوق مورد بازنگری قرار گرفت و توسط رئیس جمهوری به وزیر رفاه ابلاغ شد، انتظار داشتیم که هرچه سریعتر اجرا شود.» معترضان افزودند: «اهمیت اجرای اساسنامه این است که با قانون ساختار  نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تنظیم شده است و اجرای سه‌جانبه‌گرایی را مورد تاکید قرار داده است.»...  در جریان تجمع امروز تعدادی از نمایندگان بازنشستگان برای برگزاری جلسه با وزیر رفاه یا نمایندگان وی وارد ساختمان وزارتخانه شدند. 

*- کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان نسبت به اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل وعدم همسان سازی حقوق ومطالبات بیمه ای مقابل اداره کل کار استان؛ تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :  جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل وعدم همسان سازی حقوق ومطالبات بیمه ای مقابل اداره کل کار استان اجتماع کردند.یکی از کارگزاران معترض گفت:خواسته اول ما اجرای طرح طبقه بندی طبق بخشنامه تایید شده دیوان عدالت اداری و آرا گرفته شده از مراجع حل اختلافات اداره کار است.وی ادامه داد: به روز شدن تمامی معوقات بیمه همکاران با توجه به اینکه بعد از 88 مخابرات خصوصی شده و مکلف است تمامی مبالغ بیمه سهم کارگر و کارفرما را پرداخت کند که متاسفانه خیلی از همکاران معوقات بیمه ایی دارند و باید از سوی مخابرات واریز و بروز گردد....یکی دیگر از تجمع کنندگان نیز با اشاره به اینکه 248 نفر در مخابرات روستایی استان خوزستان مشغول به کارهستند به خبرنگار رسانه ای دیگر گفت: هر کدام از این کارکنان بالای20 سال سابقه کار داریم و همه در سال 93 طبق ماده 83 بودجه ،قرارداد دائم شدیم....وی درخاتمه گفت: امروز با مسوولان اداره کار در این مورد صحبت کردیم و قرار شد روز دوشنبه نمایندگانی از مخابرات، کارکنان مخابرات روستایی استان و اداره کار در یک جلسه برای بررسی این مشکل حضور یابند.                                                                                                                      

*- تجمع شماری از پرستاران استان اصفهان در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند:

                                                                                                    برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :  در روزگاری که زخم کرونا بر دردهای زندگی کارگران افزوده است، صدای اعتراض آنان به وضعیت معیشتی خود گویی به زحمت برای مسئولین شنیدنی‌ست و با این حال بسیاری از کارگران ایرانی در گوشه و کنار مملکت هم‌چنان دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند. شماری از پرستاران استان اصفهان با تجمع در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.این پرستاران علت مطالبه‌گری خود را اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و تبدیل وضعیت نشدن نیروهای شرکتی و قراردادی برشمردند.

*- قاضی پرونده تخلفات ارز‌های دولتی:اسدبیگی و کحال‌زاده در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند/ مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-920343

                                             به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ آمده است :   چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.                                                                                                   در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.                                                 متهم جلالیان گفت: در تضمین برگه سبز گمرکی بنا بر درخواست شعبه، مجوز را دادیم....                                               در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: عنوان شکایت ما از ۴ متهم کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در خصوص تسهیلات داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسدبیگی، کحال‌زاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادله‌ای به دست آوردیم و بر آن اساس اعلام جرم کردیم، مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد....
در نهایت نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: امروز اظهارات متهمان و موکلشان دال بر این بود که چه قبل از خرداد ماه و چه پس از آن در بانک کشاورزی اعطای حواله ارزی خلاف مقررات بانکی به شرکت معتمد پارسه صورت می‌گرفت همچنین پس از اخذ گزارشات متعدد از واحد ارزی شعبه ونک مبنی بر اینکه این شرکت تعهدات ایفا نشده دارد، اما باز هم حواله ارزی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.
گفتنی است در ادامه قاضی از وکیل متهم فهیمی خواست در جایگاه قرار گیرد.
وی گفت: سال ۹۲ سالی بود که اصلا موکل بنده در بانک کشاورزی خدمت نمی‌کرد لذا موکل بنده در عملیات اجرایی جرم اصلا دخالت نداشته و عملیات اجرایی به واسطه ایشان انجام نشده است.
وی افزود: موکل بنده بعد از چندین سال فعالیت حتی یک تخلف اداری وانتظامی نداشته و با توجه به این شرایط از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه سه شنبه ۱۳ خرداد تشکیل می‌شود.

*- ادامه اعتراضات پرستاران شرکتی گیلان نسبت به قراردادهای ۸۹ روزه :

به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه ۱۱ خرداد۹۹ آمده است : پرستاران شرکتی گیلان درادامه اعتراضاتشان نسبت به قراردادهای ۸۹ روزه، دست به تجمع اعتراضی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان زدند.یکی از پرستاران در خصوص این تجمع گفت: «نمایندگان‌شان در دیدار با ارسلان سالاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دو خواسته مهم پرستاران را مطرح کردند.»او افزود: «آن‌چه نمایندگان مطرح کردند، این بود که پرستاران داوطلب به هیچ وجه حاضر به امضای قراردادهای ۸۹ روزه نیستند؛ هم‌چنین با توجه به اینکه در حال حاضر کشیک پرستاران مطابق قانون ارتقای بهره‌وری محاسبه نمی‌شود، راهی پیدا کنند تا زمان مشخص شدن وضعیت پرستاران، کشیک‌ها به صورت بهره‌وری حساب شود.»بنا به گفته وی، در حضور نمایندگان، پرستاران با مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان، به صورت تلفنی درباره اعتراض پـرستاران در خصوص به‌کارگیری آنان به صورت قراردادهای ۸۹ روزه مکالمه‌ای صورت گرفت.                                                                                      

*-  تجمعات و اعتصاب کارگران شهرداری شاهین شهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وکاهش حقوق ، وارد یازدهمین روز خود شد:  

برپایه گزارش وبسایت اتحاد ؛ در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :برای یازدهمین روز متوالی، کارگران شهرداری شاهین شهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وکاهش حقوقبه اعتصابشان ادامه دادند ومقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.برپایه گزارش چند روزی است که کوچه پس کوچه های شاهین شهر، تمیزی و طراوت خود را ندارد. دیگر کمتر صدای خش و خش مرد جارو به دست به به گوش می رسد ، که هر روز صبح، آفتاب نزده در سرمای زمستان و گرمای تابستان به دل شهر می آیند تا یک لقمه نان حلال به خانه ببرند. آری، این مناظر خبر از نارضایتی کارگران شهرداری شاهین شهر را می داد که محل کار خود را به مسیر منتهی به شهرداری و ساختمان شواری شهر تغییر داده بودند تا مگر اینگونه به خواستشان رسیدگی شود....در میان جمعیت مرد میان سالی که خستگی از چشمانش مشخص بود از حقوق ناچیز و قسط های وامی که برای گرفتن جهزیه دخترش گرفته بود، می گفت. مردی دیگر که سنی ازش گذشته بود و گرد پیری بر چهره اش نمایان بود جلو آمد و گفت: “ما انتظار رسمی شدن نداریم، حرف ماداشتن امنیت شغلی است و همین جمله را چند نفر دیگر نیز تکرار کردند.”... یکی دیگر از این کارگران میان سال، گرچه سئوال درست و حسابی نداشت اما از وظایف شورای شهر و شهردار بسیار آگاه تر از یک فرد تحصیلکرده بود و خطاب به شورای شهر می گفت: ” وقتی پیش اعضای شواری شهر می رویم و در مورد حق و حقوقمان صحبت می کنیم  به ما می گوید ما هیچ اختیاری نداریم. پس اگر هیچ اختیاری ندارید چطور شهردار انتخاب کردید و بهش اختیار دادید؟ چرا شهردار را از شهر دیگر به شاهین شهر آوردید که از وضع شهر خبر ندارد که هیچ، محل سکونت آن هم در این شهر نیست؟!”شکایت های بیشمارکارگران به اداره کار از پیمانکار جدیدی به نام ” نیکوشهر” از حرفهایی بود که کارگران شهرداری از آن خبر دادند و می گفتند چرا با توجه به این سابقه بد باز هم مدیران شاهین شهر با آن شرکت همکاری کردند که از ما انتظار قبول قرارداد سفید امضایی را دارند که نه تنها یک نسخه از آن را به ما نمی دهند بلکه به ما می گویند سه ماه یکبار حقوق می دهیم.

*- انتقاد کارگران پیمانکاری حفاری از شرایط شغلی/ حقوق‌هایمان را با تاخیر می‌گیریم:

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :   جمعی از کارگران پیمانکاری حفاری در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط نامناسب شغلی خود انتقاد کردند.این کارگران می‌گویند: معمولاً حقوق ما با ده تا بیست روز تاخیر پرداخت می‌شود؛ این در حالیست که مزایای مزدی و دریافتی ما به مراتب کمتر از رسمی‌هاست.این کارگران با بیان اینکه رسمی‌های شرکت‌های حفاری معمولاً حقوق خود را به موقع دریافت می‌کنند؛ ادامه دادند: کار سخت و دشوار حفاری در این گرمای سخت و اوضاع کرونا بر دوش کارگرانی افتاده است که حتی از کمترین حقوق شغلی که دریافت دستمزد به موقع است، محرومند.کارگران پیمانکاری حفاری خواستار توجه شرکت‌ها به وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری حفار شدند و درخواست کردند لااقل در این شرایط سخت کرونایی، پرداخت دستمزدها به موقع انجام شود.

*- کارگران پیمانکاری شرکت های حفاری نسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش؛ اعتراض کردند:

برپایه خبر منتشره؛ درتاریخ روزیکشنبه ۱۱خرداد ۹۹ آمده است : کارگران پیمانکاری شرکت های حفاری اعتراضشان را نسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش ابرازکردند.این کارگران گفتند: معمولاً حقوق ما با ده تا بیست روز تاخیر پرداخت می‌شود؛ این در حالیست که مزایای مزدی و دریافتی ما به مراتب کمتر از رسمی‌هاست.این کارگران با بیان اینکه رسمی‌های شرکت‌های حفاری معمولاً حقوق خود را به موقع دریافت می‌کنند؛ ادامه دادند: کار سخت و دشوار حفاری در این گرمای سخت و اوضاع کرونا بر دوش کارگرانی افتاده است که حتی از کمترین حقوق شغلی که دریافت دستمزد به موقع است، محرومند.کارگران پیمانکاری حفاری خواستار توجه شرکت‌ها به وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری حفار شدند و درخواست کردند لااقل در این شرایط سخت کرونایی، پرداخت دستمزدها به موقع انجام شود.

*- بخشی از معوقات مزدی کارگران روغن نرگس شیراز پرداخت شد:

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :   محمد طاهری (نایب رئیس هیات مدیره کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز) در گفتگو با خبرنگارایلنا، از پرداخت بخشی از معوقات مزدی کارگران این مجموعه تولیدی خبر داد و گفت: در چند روز گذشته یک ماه از مطالبات مزدی  مربوط به فروردین ماه کارگران پرداخت شد و تا پایان هفته جاری باقی معوقات بیمه‌ای کارگران به تامین اجتماعی واریز می‌شود.او با بیان اینکه زمانی در کارخانه نرگس شیراز بیش از هزار کارگر مشغول کار بودند اما به مرور از تعداد آنها کاسته شد بهطوری که هم‌اکنون فقط حدود ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند، در ادامه درباره مشکلات زیست محیطی کارخانه نرگس شیراز گفت: مشکل زیست محیطی این مجموعه در حال حاضر با نصب فیلترهای قوی در سالن‌های تولیدی مرتفع شده ولی در نهایت بدنبال تامین منابع مالی کافی برای انتقال کارخانه به خارج از شهر هستیم.... به گفته طاهری، همه طرح‌های مربوط به انتقال این کارخانه به شهر صنعتی شیراز آماده است و طبق برآوردهای انجام شده، هزینه انتقال آن حدود ۳۰۰ میلیون یورو است....نایب رئیس هیات مدیره شرکت روغن نباتی نرگس شیراز با تاکید بر اینکه قصد داریم مطالبات معوقه کارگران را  به‌روز کنیم، در ادامه گفت: رسالت احیای واحد تولیدی روغن نباتی نرگس برای همه کارگران و کارکنان جایگاه ویژه‌ای دارد از این رو تیم مدیریتی نرگس شیراز انتظار دارند همه کارکنان و کارگران شرکت روغن نباتی نرگس با  مجموعه مدیریتی این شرکت همکاری کنند تا شاهد شکوفایی در این مجموعه تولیدی باشیم.

*- تجمع اعتراضی کارگران و کارگنان آبگرم سرعین :

برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : تجمع اعتراضی صاحبان و کارکنان آبگرمهای سرعین جلوی فرمانداری در پی عدم صدور مجوز برای بازگشایی آبگرم های سرعین.
@ordoyekar

*- ادامه اعتراضات کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب نسبت به پرداخت قطره چکانی حقوق معوقه وعدم پرداخت حق بیمه با تجمع مقابل فرمانداری:

برپایه خبر منتشره؛در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :  کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب درادامه دور جدید اعتراضشان که از روز سه شنبه 6 خرداد شروع شده است،برای باری دیگردست به تجمع مقابل فرمانداری زدند تا صدای اعتراضشان را نسبت به پرداخت قطره چکانی حقوق معوقه وعدم پرداخت حق بیمه منعکس کنند.بنابه گزارش ،کارگران معدن امین یار شهرستان فاریاب به علت عدم پرداخت حقوق معوق و حق بیمه آن ها تجمع کردند، تامین اجتماعی استان کرمان با اعطای فرصتی مجدد به کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران به اعتراضات پایان داد....کارگران بعد از قول کارفرما مجددا به معادن بازگشته و فعالیت خود را آغاز کردند اما پرداخت ناقص حقوق معوق وعدم پرداخت حق بیمه موجب دور جدید اعتراضات کارگران معدن امین یار فاریاب از تاریخ سه شنبه 6 خرداد ماه شد.درهمین رابطه رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان فاریاب گفت: .... در ارتباط با پرداخت حق بیمه کارگران معدن امین یار فریاب کارفرما حتی اسامی کارگران و مشخصات آن ها را برای دریافت بیمه بیکاری در اختیار تامین اجتماعی قرار نداده است.اوادامه داد: کارگران با مراجعه به دفاتر پیشخوان متوجه شدند که کارفرما حق بیمه آن ها را پرداخت نکرده است و به همین دلیل از دریافت بیمه بیکاری هم محروم شده اند.

*- تجمع اعتراضی کارگران عضو تعاونی مسکن شهرستان پاکدشت:

بنا به گزارشات منتشره در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است : جمعی از کارگران عضو تعاونی مسکن پاکدشت دراستان تهران در اعتراض به بلاتکلیفی 18 ساله دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.به گفته کارگران معترض،تجمع کارگران به خاطر بی‌توجهی 18 ساله به وضعیت معیشتی آنها از سوی مسئولان و همچنین در اعتراض به اساسنامه تعاونی کارگران است. کارگران با بیان اینکه بارها برای پیگیری این موضوع به تعاونی مسکن و اداره کار مراجعه کرده و هیچ پاسخی دریافت نکرده اند افزودند:در فاز نخست به بیش از 4 هزار نفر زمین‌هایی فروخته شده است که یک سند تک‌برگ نیز برای آن صادر شده است که فاقد اعتبار است.

*- حبیب‌زاده: اخراج کارگران هتل شهر به دلیل اعتراض به کاهش محسوس دستمزد:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-920551

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :  «افشین حبیب‌زاده»، رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری نسبت به اخراج کارگران هتل شهر گفت: هتل شهر از مجموعه‌های مرتبط با سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است که از سال ۱۳۸۹ مدیریت این هتل به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی واگذار شد و پرسنل آن جهت انعقاد قرارداد به شرکت هادیان شهر معرفی می‌شود....وی اظهار داشت: از پاییز سال گذشته میزان دریافتی پرسنل نسبت به ۶ ماهه اول سال کاهش محسوسی یافته است. برخی از این کارگران زحمتکش هتل شهر که سوابق حضورشان در این مجموعه از ۱۸ سال تا ۵ سال متغیر است، به دلیل کاهش دریافتی با مشکلاتی مواجه شده و به منظور آگاهی از چرایی این اتفاق در دفتر شرکت عمران تهاترشهر به عنوان بهره بردار هتل شهر حاضر و نسبت به این روند اعتراض می‌‌کنند که از آن زمان به مرور برخی از پرسنل حاضر در آن تجمع اعتراضی تعدیل و یا استعفا کرده‌اند....وی تاکید کرد: هرچند مدیران شرکت عمران تهاتر شهر مازاد بودن نیروها در هتل شهر و زیان‌ده بودن این مجموعه را دلیل این تعدیل مطرح می‌کنند، اما بررسی‌های به عمل آمده حکایت از آن دارد که در طول این مدت نفرات جدیدی در این هتل مشغول به فعالیت شده‌اند که این اقدام جای تامل دارد.

*- صاحبان وکارکنان  خانه های بازی های رایانه ای و خانه های بازی نسبت به بلاتکلیفی معیشتی مقابل استانداری کرمان، تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است : صاحبان وکارکنان  خانه های بازی های رایانه ای و خانه های بازی برای اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی بدنبال تعطیلی در چارچوب مقابله با بیماری کووید 19 وعدم حمایت دولت مقابل استانداری کرمان اجتماع کردند.یکی از تجمع کنندگان گفت: صنف اتحادیه بازی های رایانه ای و خانه های بازی اولین صنفی بود که تعطیل اعلام شد و همه ی ما به احترام سلامت مراجعه کنندگان از 12 اسفند ماه سال 98 تاکنون مراکز خود را تعطیل کردیم.وی اضافه کرد: چهار ماه است که مراکز بازی تعطیل هستند واین در حالی است که تمام مکان ها اجاره ای است و چهار ماه است که اجاره، اقساط بانکی و مخارج زندگی این صنف تامین نمی شود و هیچ یک از مسئولان پاسخگو نیستند.بنابه گزارش فوق از ورود نماینده این صنف به استانداری و ملاقات با استاندار کرمان جلوگیری شد و تاکنون جواب قانع کننده از سوی استاندار کرمان دریافت نشده است.

*- ایلنا بررسی می‌کند؛" کابوس بیماری" به اندازه بیکاری جدی‌ است/ کارگران ساختمامی در روزهای کرونایی غرامت دستمزد ایام بیماری ندارند:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-920090

به گزارش مریم وحیدیان خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :   هم بیکاری ناشی از کرونا زندگی و معیشت کارگران ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده و هم بیماری. اما کارگران ساختمانی از هیچ پشتوانه‌ای برای جلوگیری از سقوط معیشت خود برخوردار نیستند. بیمه تامین اجتماعی قرار بود چتر حمایت کارگران باشد اما بیمه کارگر ساختمانی در عمل بی‌خاصیت‌ترین بیمه است. اگرچه بیماری و معلولیت ترس همیشگی کار در پروژه‌های ساختمانی است و اگرچه هر روز جایی در کشور کارگری در این پروژه‌ها دچار مرگ و معلولیت می‌شود اما همچنان اقدامات حمایتی برای این شغل سخت در حد هیچ است. در مواردی نیز که قانون این حمایت را انجام داده، پروسه و موانع موجود آن را بی‌خاصیت کرده است.این است که کارگران ساختمانی بیمه به منظور برقراری مستمری بازنشستگی،هزینه پرداخت می‌کنند اما عملاً بازنشستگی ندارند و سال‌های سال کار می‌کنند. این مسئله مربوط به مانعی چون بازرسی تامین اجتماعی است که سال‌ها تشکل‌های کارگران ساختمانی از آن گلایه کرده‌اند....خواسته کارگران ساختمانی این است که دستِ کم در مورد کارگران مبتلا شده به کرونا، یا واقعاً به قانون رجوع کنند یا بروکراسی و بهانه‌تراشی را کنار بگذارند و کارگران ساختمانی را نیز مشمول غرامت دستمزد ایام بیماری کرونایی کنند.                         دولت مرتباً سعی می‌کند از حمایت‌های قانون کار و تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی بکاهد. همه این‌ها به بهانه خویش‌فرما بودن صورت می‌گیرد اما واقعیت این است که کارگران ساختمانی سهم چندانی از ثروت بزرگی که در بخش مستغلات و بین غول‌های حوزه مسکن جابه‌جا می‌شود، ندارند. سود و ثروت بخش مسکن در جیب کارگران ساختمانی نمی‌رود اما به بحث بیمه آنها که می‌رسیم حتی برای حمایت‌های واقعاً ناچیز برای زنده‌ماندن مدام خویش‌فرمایی بیمه را بهانه می‌کنند. این وظیفه حاکمیتی بر اساس اصل سوم قانون اساسی است که رفاه و مسکن و معیشت کارگران تامین باشد اما این وظیفه در هیچ دولتی رعایت نشده است.

*- اخراج کارگران حق طلب مجموعه هتل شهرزیرمجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به بهانه کرونا؛ اخراج می گردند:

به گزارش وبسایت اتحاد آمده است: تعدادی از کارگران معترض به قراردادهای یک ماهه وکاهش حقوق مجموعه هتل شهرزیرمجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به بهانه کرونا از کار اخراج شدند.درماه های پایانی سال گذشته جمعی ازکارگران مجموعه هتل شهرزیرمجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران برای اعتراض به قرداداهای یک ماهه وکاهش حقوقشان در نیمه دوم سال دست به تجمع مقابل دفتر شرکت عمران تهاترشهر به عنوان بهره‌بردار هتل شهر زدند.از آن تاریخ بمرور تعدادی از کارگران حاضر درتجمع با سوابق کاری 5 تا 18 ساله از کار اخراج شدند.براساس گزارش با شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال گذشته که موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری و خدمات از جمله هتل‌ها گردید، کارکنان هتل شهر نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به تعطیلی اجباری رفته و در فروردین ماه منتظر بازگشت به کار بودند که موج جدیدی از تعدیل در این مجموعه در روزهای ابتدایی سال جاری آغاز و نفراتی که در آن تجمع حضور داشتند با نامه پایان همکاری از سوی شرکت عمران تهاتر مواجه شده‌اند....خاطرنشان میشود که هتل شهر از مجموعه‌های مرتبط با سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است که از سال 1389 مدیریت این هتل به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی واگذار شد و پرسنل آن جهت انعقاد قرارداد به شرکت هادیان شهر معرفی می‌شوند.

*- تولید در پتروشیمی خراسان متوقف شد/ واحدهای اوره و‌ آمونیاک‌ به تعمیرات سپرده شد:

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :   شرکت پتروشیمی خراسان طی گزارشی خبر از توقف تولید در این شرکت را برای یک ماه آینده داد.

طبق برنامه زمان بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعلام شرکت پتروشیمی خراسان، با عنایت به تعمیرات اساسی این شرکت، خط تولید واحد کریستال ملامین از تاریخ دهم خرداد ماه واحدهای اوره و آمونیاک با برآورد تقریبی 30 روز متوقف می‌گردد. لذا با توجه به تعداد روزهای عملیاتی این شرکت طبق بودجه(330 روز) همچون سایر شرکتهای پتروشیمی ، توقف مورد اشاره تاثیری در میزان تولید و فروش پیش بینی شده این شرکت تاثیری نخواهد داشت.

*-  کارگران ایستگاه های بی آر تی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه نسبت به استفاده اجباری از مرخصی بدون حقوق، تجمع اعتراضی نمودند:

 

برپایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :  جمعی از کارگران ایستگاه های بی آر تی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه(متصدیان کارت بلیت ایستگاه‌های بی آر تی)برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به استفاده اجباری از مرخصی بدون حقوق دست به تجمع زدند.روز دوشنبه 12 خرداد،محمود ترفع مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران دربا تایید ضمنی اعتراض تعدادی از متصدیان کارت بلیت ایستگاه‌های بی آر تی مبنی بر الزامشان به استفاده از مرخصی بدون حقوق در گفتگو با خبرنگار رسانه ای وعده رسیدگی داد.

*- کارگران بازنشسته کارخانه سیمان خوزستان نسبت به عدم پرداخت حق بهره‌وری 6ساله مقابل اداره کل بازرسی استان خوزستان؛ تجمع اعتراضی نمودند :

                                                                                           برپایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آمده است :  کارگران بازنشسته کارخانه سیمان خوزستان واقع دردشت دنا 22 کیلومتری جاده رامهرمزبه هفتگل برای اعتراض به عدم پرداخت حق بهره‌وری 6ساله مقابل اداره کل بازرسی استان خوزستان واقع در منطقه کیان پارس کلانشهر اهواز زدند. براساس گزارش یک منبع خبری محلی،شرکت سیمان خوزستان محکوم به پرداخت مبلغی حدود 20 میلیارد تومان به این کارگران شده است که آن را پرداخت نکرده است.

*- صدای اعتراض:از وعده پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد جدید تا قطع یارانه ۴۵ هزار تومانی تازه متولدان:

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است:  آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.با این حساب، از این به بعد، پرداخت یارانه به متولدان جدید مشروط به «وجود منابع» شده است. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با انتقاد از این مصوبه گفت: دولت‌ها وعده‌های رنگارنگ می‌دهند اما به هیچ کدام از آنها عمل نمی‌کنند!به گفته او، هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه‌های غیرنقدی که به موج‌های تورمی پیاپی منجر شد، با وعده پرداخت یارانه نقدی به مردم صورت گرفت اما در درازمدت از کمیت و کیفیت یارانه‌ها زدند.او ادامه می‌دهد: اکنون یارانه ۴۵ هزار تومانی، آن قدرت خرید چند سال قبل را ندارد؛ در عین حال که در پی کاستن از کمیت آن هستند و می‌خواهند به متولدان جدید یارانه ندهند.... این فعال کارگری به آمارهای رسمیِ ارائه شده اشاره می‌کند و می‌گوید: سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷، ۱۷۰ هزار تولد کمتر در ایران ثبت شده و سال ۹۷ هم ۱۲۰ هزار تولد کمتر از سال ۹۶. حالا با این حداقل دستمزدی که در سال ۹۹ مصوب کرده‌اند که حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و همچنین با کاستی گرفتن حمایت‌های دولت، مسلماً در سال ۹۹ فرزندآوری به کمترین میزان در تاریخ خواهد رسید.توفیقی تاکید می‌کند: شرط وجود منابع برای پرداخت ۴۵۵۰۰ تومان به نوزدان، نواختن سرنا از سر گشاد آن است؛ همین اکنون هم کارگران استطاعت فرزندآوری ندارند

*- تجمع اعتراضی کارگران معدن مس چهارگنبد سیرجان نسبت به پرداخت نشدن مطالبات:

                                                                                         بنا به گزارش منتشره، در تاریخ روز دوشنبه ۱۲ خرداد۹۹ آمده است:  کارگران معدن مس چهارگنبد سیرجان در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.کارگران معترض با بیان این که شرایط کاری معدن مس چهارگنبد بسیار سخت است، می‌گویند: «از ابتدای سال جاری تاکنون، حقوق و مزایای حدود ۱۴۰ کارگر پرداخت نشده است و پیگیری‌های ما برای دریافت حقوق و مزایای خود، از طریق مسئولان این معدن تاکنون بی نتیجه بوده است.»به گفته سلاجقه، رئیس هیأت مدیره شرکت معادن مس چهارگنبد، در دوران شیوع بیماری کرونا معدن فعال بوده است؛ اما از ابتدای سال جاری تاکنون، کارگران معادن هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکرده‌اند و تلاش برای برای تامین منابع مالی، جهت رسیدگی به اعتراض کارگران معدن مس چهارگنبد که مطالبات‌شان می‌باشد، در حال پیگیری است.وی اختلالات پیش آمده در پرداخت حقوق و مزایای کارگران این معادن را ناشی از تعطیل شدن معدن روباز و نبود تولید و برنامه‌ریزی برای استخراج مواد معدنی از معادن زیر زمینی عنوان کرد.سلاجقه وعده داد، بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با شرکت ملی مس ایران، حقوق و مزایای فروردین ماه امسال این کارگران، تا شنبه آینده پرداخت می‌شود و پیگیری پرداخت حقوق اردیبهشت نیز ادامه دارد .

*- در دیدار نمایندگان پرستاران داوطلب کرونا با رئیس دانشگاه چه گذشت؟/ مهلت پرستاران به دانشگاه:

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است: روز گذشته جمعی از نمایندگان پرستاران داوطلب گیلان که نسبت به امضای قراردادهای ۸۹ روزه وزارت بهداشت برای پرستاران استخدامی در ایام کرونا اعتراض داشتند، در محل دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای برخی پیگیری‌ها حاضر شدند.به گفته پرستاران داوطلب گیلانی؛ نمایندگانشان در این پیگیری‌ها در دیدار با ارسلان سالاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دو خواسته مهم پرستاران را مطرح کردند.آنان می‌گویند: آنچه نمایندگان مطرح کردند، این بود که پرستاران داوطلب به هیچ وجه حاضر به امضای قراردادهای ۸۹ روزه نیستند. همچنین با توجه به اینکه این کشیک پرستاران در حال حاضر مطابق قانون ارتقای بهره‌وری بهره‌وری محاسبه نمی‌شود، راهی بیابند تا زمان مشخص شدن وضعیت پرستاران، کشیک‌ها به صورت بهره‌وری حساب شود....همچنین در حضور نمایندگان پرستاران با مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان به صورت تلفنی درباره اعتراض پرستاران نسبت به بکارگیری آنان به صورت ۸۹ روزه اعتراض کردند. به پرستاران قول پیگیری داده شد.

*- رسول طالب مقدم چهره شناخته شده سندیکای شرکت واحد ؛ بازداشت و با شلاق خوردن روابط بخش قرنطیتنه شد:

 

 به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: آمده است :

با تماس‌های مکرر اجرای احکام، سیدرسول طالب مقدم از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر ۹۸ و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد جهت اجرای حکم زندان برای روز دوشنبه ۱۲ خرداد احضار شد
طی روزهای گذشته از شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین تماس‌های مکرری با آقای سیدرسول طالب مقدم و برادر ایشان که وثیقه‌گذار می‌باشد گرفته شده و اعلام کرده‌اند در صورت عدم مراجعه فوری برای اجرای رای، وثیقه به اجراء گذارده خواهد شد. سیدرسول طالب مقدم از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در سال ۹۸ در مقابل مجلس و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد می‌باشد و پس از یازده روز بازداشت موقت از زندان اوین با وثیقه ۲۸۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود. احضار طالب مقدم در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) ادعا کرده بود که احکام بازداشت‌شدگان روز کارگر و کارگران بازداشتی هفت تپه لغو شده است.
طالب مقدم سال‌هاست در سندیکا در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و بسیار از سوی مدیریت شرکت واحد، حراست و نیروهای امنیتی مورد تهدید واقع شده است.
سندیکا حکم ظالمانه دو سال زندان، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق برای طالب مقدم و حکم پنج سال زندان برای حسن سعیدی دیگر عضو سندیکا همچنین احکام ظالمانه قضایی علیه فعالین کارگری، فعالان صنفی معلمان، دانشجویان و حامیان کارگران را محکوم می‌کند و خواهان لغو فوری این احکام ظالمانه می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه--

 

*-  ۷۴ضربه شلاق بر پیکر کارگر زحمتکش  سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زدند و برای اجرای حکم به قرنطیه زندان اوین منتقل گردید:

                                                                             به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آمده است : امروز، ۱۲ خرداد سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر ۹۸ پس از تماس‌های مکرر چند روز گذشته با ایشان و همچنین  تهدید وثیقه‌گذار  به اجراء گذاشتن وثیقه، این کارگر سندیکایی خودش را به شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد. به محض ورود  در اجرای احکام بازداشت و حکم 74 ضربه شلاق بر پیگر این کارگر زحمتکش بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توسط مسئول اجرا حکم اجرا گردید و در شرایط بسیار نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.قوه قضاییه و مسئولین زندان بعد از اجرای حکم ظالمانه 74 ضربه شلاق که باعث زخم و متورم و کبودی پشت وی شده است و باعث نگرانی همسر و فرزندان و همکارانش نامبرده  می باشد باید هر چه سریع تر برای مداوای وی به مراکز درمانی خارج از زندان اقدام کنند.                                               سندیکای کارگران شرکت واحد  قویا به مسیولین قضایی و زندان هشدار میدهد در صورت بروز هر گونه اتفاق ناگوار با وجود گسترش اپیدمی ویروس کرونا در زندانها برای سید رسول طالب مقدم باید پاسخ گو باشند                     طالب مقدم سال‌هاست در سندیکا در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و بسیار از سوی مدیرت شرکت واحد، حراست و نیروهای امنیتی مورد تهدید واقع شده است. ایشان پس از بازداشت در روز جهانی کارگر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دو سال حبس، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردیده است سندیکای کارگران شرکت واحد اجرای حکم ظالمانه 74 ضربه شلاق و دو سال زندان، دو سال تبعید  برای سید رسول طالب مقدم و همچنین احکام ظالمانه قضایی علیه فعالین کارگری، فعالان صنفی معلمان، دانشجویان و حامیان کارگران را محکوم می‌کند و خواهان لغو فوری این احکام ظالمانه می‌باشد.                                             لینک کانال
t.me/vahedsyndica

*- در پی بی‌اعتنایی مسئولان شرکت مس چهار گنبد سیرجان به مطالبات کارگری؛اعتراض دنباله دار کارگرانِ معادن واگذار شده به بخش خصوصی/ توقف فروش کنستانتره؛ عامل تعویق حقوق کارگران:

https://www.dana.ir/news/1614394.html

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است:   کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجان با هدف پیگیری مطالبات خود مقابل استانداری کرمان تجمع کردند.یکی از کارگران این معدن در ارتباط با مشکلات خود به خبرنگار ما گفت: به دنبال عدم پرداخت حقوق ۳ ماهه کارگران، تعویق مزایای معمول کارگاه و اجرای ناقص طرح طبقه بندی، کارگران در ابتدا در محل کارگاه تجمع کرده اما به دلیل عدم عمل به وعده مسئولان امروز مقابل استانداری کرمان تجمع کردند.وی افزود: بر اساس صورتجلسه که با حضور مسئولان شرکت و کارگران برگزار شد، پیمانکار متعهد شد تا تاریخ ۱۰ خرداد ۹۹ به کلیه تعهدات خود عمل کند، اما این امر محقق نشد.این کارگر معدن مس چهار گنبد عنوان کرد: غالب کارگران این معدن با دارا بودن  بیش از ۲۰ سال سابقه کار، در شرف بازنشستگی قرار دارند حال آنکه در این مدت مزایای خاصی شامل حال آن ها نشده است.وی ابراز کرد: چندی پیش با راه اندازی صندوق کارگری مبلغی از حقوق کارگران برداشت شده اما خبری از بازگردان این پول به کارگران نیست.... معدن مس چهار گنبد سیرجان یکی از معادن زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد است.این کارگر معدن مس چهار گنبد خاطرنشان کرد: امکانات این کارگاه به حدی کم است که روشنایی در بخش های مختلف کارگاه وجود ندارد و کارگران برای تردد در این مکان ها باید از چراغ قوه گوشی خود استفاده کنند.وی تاکید کرد: نبود ماشین آلات مورد نیاز معدن این شبهه را به وجود آورده است که برخی مسئولان به دنبال توقف پروژه معدن هستند.

*- پاسخ کارگران هپکو در اعتراض به مدیرعامل شرکت:اگر ما پیگیری نمی‌کردیم هپکو سال‌ها پیش نابود شده بود :

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-921213

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است:   در پی انتشار مصاحبه ابوالفضل روغنی، مدیرعامل شرکت هپکو، در خصوص مسائل این شرکت برای یک روزنامه محلی جوابیه‌ای نوشتند.در بخشی از این جوابیه می‌خوانیم: عملکرد حدود نه ماهه تیم مدیریتی در شرکت هپکو و نتایج منبعث شده از آن در ذیل حمایت‌های پیدا و پنهان مسئولین استانی و کشوری و مصاحبه‌های خاص با روزنامه‌های خاص‌تر، آنچنان بارز است که جای هیچگونه تعریفی باقی نمی‌گذارد. تولید ۱۰ دستگاه غلتک و آوردن ۱۷۰ تن کار پروژه‌ای طی این مدت، تمام خروجی مدیریت بین المللی ۹ ماهه این مدیران در شرکتی با ظرفیت تولید ۳۰۰۰ دستگاه و ۲۰۰۰۰ تن کار پروژه ساختی بوده است که عمده قطعات و اقدامات لازمه قبل از حضور آقایان در شرکت مهیا بوده است. در حال حاضر در شرکت عملا کاری وجود ندارد و با توجه به بازگشایی حتی مهدکودک‌ها، ۵۰ درصد پرسنل شرکت به بهانه کرونا در شرکت حاضر می‌شوند.در ادامه می‌خوانیم: حال بهتر درک می‌کنیم که چرا شرکت‌های عظیم صنعتی، در کشور اینگونه دچار رکود شده‌اند. وجود تیم‌های مدیریتی و لابی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ برخی مسئولین دولتی از همین مدیران در کنار سکوت معنادار دستگاه‌های نظارتی و ... به راحتی میدان را برای این گوهرهای تابان صنعت که کوله‌باری از خاطره شرکت‌های ارج، آزمایش و ...را به همراه دارند، باز گذاشته و دریغ از حتی یک بازخواست.در بخش دیگری از این جوابیه کارگران هپکو می‌خوانیم: اخیرا مدیرعامل شرکت هپکو در مصاحبه‌ای به ایثار مدیران فعلی برای شرکت هپکو اشاره کرده‌است، که با نگاهی به خروجی عملکرد طی ۹ ماه گذشته و اقداماتی نظیر; گماردن افرادی کاملا غیرمتخصص و غیرمتعهد در پست‌های کلیدی شرکت هپکو، دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی از شرکتی با شرایط بحرانی، عدم کارایی، تلاش در جهت کم کردن منابع انسانی شرکت به بهانه بازنشست کردن افراد متخصص و متعهد، اصرار به بقای خود در صورتی که وقتی بحث پاسخگویی مطرح می‌شود، سریعا اذعان بر استعفای خود دارند و ...، درمی‌یابیم که تعاریف جدیدی از ایثارگری ارائه شده است!....سال‌هاست شرکت هپکو، این صنعت بزرگ و راهبردی کشور جولانگاه سهامداران و مدیران بورس‌باز و سفته‌باز و... شده است. سال‌هاست که می‌آیند و می‌روند، و هربار هم تکه‌ای از گوشت بی‌جان آن را می‌خورند و با خود می‌برند، و سال‌ها است که دیگر لبخند بر روی لبان کارگران و جوانان این شهر نمی‌آید ولی به جایش تا بخواهی، اتهام، شرمندگی و... مانده بر روی دوش جوانان و خاطره صدها خبر دروغین رونق تولید. دیگر نه آینده شغلی برای خود داریم و نه آینده شغلی برای فرزندان شما که به امید کار در شرکت‌های بزرگ صنعتی در حال تحصیل هستند. در پایان بدانید و بدانند که خسته شده‌ایم ولی نا‌امید نشده‌ایم.

*- کارگران مقاطعه‌کار پالایشگاه آبادان خواستار برخورداری از قرارداد دائمی شدند:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-921252

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است:  شماری از کارگران مقاطعه کاری پالایشگاه آبادان با تجمع مقابل ساختمان مرکزی پالایشگاه خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار شدند. این کارگران که خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود هستند، در توضیح مطالبات خود گفتند: حدود ۱۰۰ نفر از کارگران واحد تعمیرات و فنی فاز سه پالایشگاه آبادان را کارگران قرارداد مقاطعه‌کاری تشکیل می‌دهند. این کارگران به صورت مقطعی جذب و سپس بیکار می‌شوند به همین دلیل وضعیت شغلی مشخصی ندارند. یکی از کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان با اشاره به اینکه اعتراض‌ امروز کارگران مقاطعه‌کاری برای مشخص شدن وضعیت شغلی آنها برپا شده است، افزود: کارگران قرارداد مقاطعه‌کاری به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند.به گفته وی، حقوقی که یک کارگر قرارداد مقاطعه‌کار دریافت می‌کند کفاف زندگی‌‌‌اش را نمی‌دهد. باوجود تشابه نزدیکی که میان حرفه کارگران قرارداد مقاطعه‌کاری با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی دائمی در پالایشگاه  وجود دارد، متاسفانه دستمزدهایی که به کارگران مقاطعه‌کاری پرداخت می‌شود به ازای کارکرد است و به هیچ وجه دریافتی آنها قابل مقایسه با سایر کارگران پیمانکاری  قرارداد دائم یا ثابت (که حقوق و بیمه آنها به صورت ماه ۳۰ روزه محاسبه می‌شود) نیست....این کارگر گفت: همه ما کارگرانی که در چنین شرایط شغلی در پالایشگاه کار می‌کنیم با وجود داشتن سختی کار از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار نیستیم. متاسفانه اکثر کارگران پیمانکاری که با شرایط شغلی ما کار می‌کنند با وجود داشتن سابقه طولانی کار حتی با ۳۰ سال خدمت  به سن بازنشستگی نمی‌رسند اما حقوق‌مان بر اساس حداقل‌های مصوبه شورایعالی کار پرداخت می‌شود.

*- تجمع اعتراضی مال باختگان رامک خودرو مقابل وزارت صنعت :

به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است:  جمعی از مال باختگان رامک خودرو دست به تجمع مقابل وزارت صنعت زدند.

*- رسول طالب‌مقدم جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد:

به گزارش خبرنگار ایلنا،به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است:  رسول طالب مقدم، فعال کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که امروز، ۱۲ خرداد ماه به اجرای احکام فراخوانده شده بود، برای تحمل مدت حبس به زندان اوین منتقل شد.این کارگر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری محکوم به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری، تبعید و احکام مراقبتی دیگر شده بود.گفتنی است؛ حکم شلاق طالب‌مقدم پیش از انتقال وی به زندان به اجرا درآمده است.

*- اعتراض پرستاران تهران به مبلغ ناچیز حق الزحمه دوران کاری مقابله با بیماری کووید 19 :

 

برپایه خبر ایران کارگر؛ به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است:  جمعی ازپرستاران اعتراضشان را نسبت به مبلغ ناچیز حق الزحمه دوره شیوع بیماری کووید 19اعلام شده از سوی معاونت درمانِ وزارت بهداشت ودرمان اعلام کردند.اخیرا دربخشنامه ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و درمانی فعال و ریفال کرونا یا دارای بخش کووید 19به پزشکان متخصص و فوق تخصص ساعتی 80هزار تومان، پزشک عمومی 50هزار تومان، دستیاران درگیر 40 هزار تومان، اینترن‌های درگیر 25هزار تومان در نظر گرفته است. این درحالی است که در این بیمارستان‌ها به کلیه پرسنل گروه پرستاری شامل پرستار هوشبری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، بهیار، کمک‌ بهیار، کمک پرستار و مامایی ساعتی 15 هزار تومان به عنوان پاداش پرداخت می‌شود.در این بخشنامه البته به کارکنان پاراکلینیک ساعتی 17 هزار تومان، کارکنان خدماتی و راننده آمبولانس(بیماربر و خدمات؛ واحدهای پذیرش، ترخیص و مدارک پزشکی (واحد فناوری اطلاعات بیمارستان)، درآمد، انتظامات منشی‌های بخش‌های بالینی و درمانگاه‌ها، داروخانه، تجهیزات پزشکیلنژری، کارکنان توزیع، آشپزخانه، تغذیه، روانشناسی، مددکاری، بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای و پرتو درمانی و پزشکی هسته‌ای ساعتی 15 هزار تومان و کارکنان پشتیبانی، اداری مالی و سایر واحدهای بیمارستان‌ها به ازای هر ساعت 12 هزار تومان، پاداش تعلق می‌گیرد.                                                                                                           روزدوشنبه 12خرداد،یکی از پرستاران معترض گفت:از این دست تبعیض‌ها تا به حال بارها و بارها در نظام درمانی دیده شده است. در بحث‌ تعرفه‌های پرستاری و پزشکی نیز همین مسئله وجود دارد اما واقعاً انتظار نداشتیم که در ایام کرونا که ما یکی یکی جان می‌دادیم و همچنان در صحنه می‌ماندیم، چنین برخوردی شامل حالمان شود.او افزود: خیلی از خدمات و کارهایی که ما انجام می‌دهیم به جیب عده‌ای خاص می‌رود، حتی سرم زدن به بیمار که به عهده پرستاران است به جیب پزشکان می‌رود.

*- کارگران پیمانکاری سیر و حرکت راه‌آهن گرفتار تبعیض/ دستمزد و مزایای پیمانکاری‌ها کمتر از رسمی‌هاست:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-920815

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است: کارگران پیمانکاری واحد سیر و حرکت راه‌آهن خواستار پرداخت تسهیلات، رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم هستند.به ادعای این کارگران، اختلاف زیادی در حقوق کارگران پیمانی مجموعه سیر و حرکت که زیرمجموعه شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، نسبت به کارگران رسمی و قراردادی وجود دارد. آنها اظهار داشتند: تعداد کارگران پیمانی و عملیاتی سیر وحرکت راه‌آهن که شامل مشاغلی همانند لکوموتیوران، سوزن‌بان، رئیس قطار، مانورچی، سرمانورچی، پست و بازدید و متصدی ترافیک می‌شود، دست‌کم به ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر در سراسر خطوط ریلی کشور می‌رسد. این کارگران برخلاف نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه سیر و حرکت راه‌آهن از تسهیلاتی چون وام، اضافه‌کاری، پاداش و کارانه، بن‌ و سایر خدمات عرفی محروم هستند....به گفته یکی از کارگران سیر و حرکت راه‌آهن که به عنوان مانورچی در یکی از نواحلی ریلی کشور مشغول کار است،  فاصله دریافتی یک کارگر پیمانی مانورچی با یک کارگر رسمی مانورچی که در یک محل و کارگاه کار می‌کنند حدود ۲ میلیون تومان است. این درحالیست که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در سیر و حرکت راه‌آهن با میانگین ۱۶ تا ۱۷ سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.... او با بیان اینکه ما خواهان حذف پیمانکار در واحد سیر و حرکت راه‌آهن هستیم، در خاتمه تصریح کرد: حقوقی که از شرکت‌ واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌‌مان را نمی‌دهد در عین حال با وجود نزدیکی که میان حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی، دستمزدهایی که به آنها پرداخت می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست.

*- کنش های دامنه دار کارگران شهرداری لوشان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه و روزه سکوت مسئولان :

برپایه خبر منتشره ؛ به تاریخ روز دوشنبه۱۲ خرداد ۹۹ آمده است:  کنش های کارگران شهرداری لوشان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه و روزه سکوت مسئولان ادامه دارد.یکی از کارگران شهرداری لوشان به خبرنگار رسانه ای گفت: شماری از کارگران خدماتی شهرداری لوشان که جهت استفاده از تسهیلات بیمه‌ای به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، از پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند.او درباره مطالبات بیمه‌ای خود و همکارانشان گفت: حق بیمه خرداد 96، تیر، مهر و دی ماه 97، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 98 آن‌ها به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.این کارگر مجموعه شهرداری لوشان در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه جدا از مطالبات بیمه، دستمزد او و همکارانش در شش ماه گذشته پرداخت نشده است، اظهار کرد: علارغم اینکه موضوع معوقات مزدی‌مان را مرتبا در رسانه‌های جمعی مطرح می‌کنیم تا به گوش مسئولان برسد، اما هیچ گوش شنوایی نیست و کسی اهمیت نمی‌دهد.

*- تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله در برابر استانداری خوزستان :

برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : کارگران شهرداری کوت عبدالله امروز در برابر استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. سه ماه حقوق این کارگران و بیمه های آنان پرداخت نشده است
@ordoyekar

*- هنوز ۳۰ درصد مطالبات کشاورزان گندم کار پرداخت نشده است:

علی‌قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفته: «بیش از دو هفته است که مطالبات گندمکاران به حساب آنها واریز نشده است. تا به امروز بیش از 2 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است
از بیش از 5 هزار میلیارد تومان مطالبات کشاورزان حدود 70 درصد پرداخت شده و مابقی آن مانده است. با توجه به آنکه کشاورز برای برداشت این محصول حدود 8 ماه زمان، زحمت و هزینه پرداخت می‌کند و همه عوامل درگیر در برداشت آن از جمله سم، کود، کمباین و یا کامیون‌های حمل و نقل پول خود را نقدا دریافت می‌کنند و کشاورزان اغلب دارای سپرده و سرمایه زیاد نیستند، نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود بربیایند. بنابراین نیاز است که مطالبات آنها به طور منظم پرداخت شود.»

*- تجمع معلمان نهضت سواد آموزی خوزستان :

برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : امروز سه‌شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹، گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان با تجمع در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.
تجمع کنندگان که حدود ۲ سال مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، خواستار تبدیل وضعیت از نیروی پیمانی به نیروی حق‌التدریسی شدند.
@ordoyekar

*- تجمع پرستاران ۸۹ روزه بیمارستان شهید جلیل مقابل استانداری/ کرونا را شکست دادیم، اما از کار بیکار شدیم

https://asrdena.ir/fa/news/15738

برپایه خبر منتشره در وبسایت عصر دنا: به تاریخ روز سه شنبه ۱۳ خرداد۹۹ آمده است: پرستاران با در دست داشتن پلاکارد‌هایی از جمله "سزای فداکاری بیکاری نیست" و "کرونا را شکست دادیم، اما از کار بیکار شدیم" به عدم جذب آنان توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پس از پایان قراردادشان، اعتراض کردند.به گزارش «عصر دنا» جمعی از پرستاران ۸۹ روزه دانشگاه علوم پزشکی استان با تجمع در مقابل استانداری خواستار رسیدگی به مطالبات و تعیین وضعیت خود شدند.
پرستاران با در دست داشتن پلاکارد‌هایی از جمله "سزای فداکاری بیکاری نیست" و "کرونا را شکست دادیم، اما از کار بیکار شدیم" به عدم جذب آنان توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پس از پایان قراردادشان، اعتراض کردند....
یکی از این پرستاران در گفتگو با خبرنگار «عصر دنا» گفت: ۲۰ اسمرفند ۹۸ با حدود۵۰۰ نفر از پرستاران ک امتحان قراردادی و پیمانی ۹۸داده بودند تماس گرفتند از گفتند بخاطر بحران کرونا و کز کرونایی استان بیمارستان جلیل انتخاب شدید....
یکی دیگر از این پرستاران نیز گفت: در اوج شیوع ویروس کرونا و در این ایام بحرانی در شرایطی که از فرزند و خانواده دور بودیم در بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد با پوشیدن لباس‌های پلاستیکی که پوشیدن ان‌ها طاقت فرساست مشغول به خدمت شدیم، اما اکنون مسئولان به ما بی توجهی می‌کنند....
این پرستاران اعلام کردند: در استان‌ها همجوار تقاضای استخدام و بکارگیری در بیمارستان‌ها را داشتیم که به دلیل خدمت در بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد و قول‌های مساعد مسئولان مبنی بر استخدام و بکارگیری اکنون تمام فرصت‌های کاری خود را از دست داه ایم.
این پرستاران از استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تقاضا کردند به مشکلات و مسائل جامعه پرستاری استان رسید گی کنند.
هیچ یک از مسئولان استان کهگلیویه و بویراحمد و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای پاسخگویی در جمع پرستاران معترض حاضر نشد.

*- روزنامه‌نگاران مستقل ایران: اجرای احکام قضایی کارگران زیر سایه اخبار عفو:

برپایه یادداشت منتشره از جانب روزنامه نگاران مستقل آمده است : .... البته برخورد ناعادلانه دستگاه قضایی در حمایت از سرمایه‌داران را نیز باید به این فهرست افزود. در حالی کارگران و فعالان مدنی به جرم اعتراض دستگیر و بازداشت موقت آنها در حد یک سال به طول می‌انجامد، امید اسدبیگی که از یک سال قبل، نامش در دادگاه قربانعلی فرخزاد، اخلالگر ارزی توسط قاضی موحد مطرح شده بود تا زمان دادگاه حتی یک شب در بازداشتگاه‌ نخوابید. درحالیکه خرید هفت‌تپه پایین‌تر از ارزش واقعی آن برای همگان محرز شده است، قاضی دادگاه تنها تحصیل مال نامشروع را شرط لغو حکم کارگران می‌داند. کم نبودند کارگرانی که این را فریاد زدند اما با حکم قضایی بازداشت شدند.نمونه دیگر همدستی دستگاه قضا با سرمایه‌داران، صدور احکام بدوی طویل‌المدت ۱۵ تا ۲۰ سال بازداشت‌شدگان در تجمعات کارگری یا فعالان صنفی است؛ در حالیکه به حکم قانون اساسی اقدام آنها قانونی است و اگر دستگاه قضا در بیداد سوی آنها می‌ایستاد، هیچگاه جان برکف برای مطالبه‌گری به خیابان نمی‌آمدند.
جالب آنکه در این اثنا تبلیغات گسترده‌ای برای منحرف کردن ذهن کارگران و دخیل بستن به رای دیوان عدالت اداری برای تغییر مصوبه مزدی امسال صورت گرفته است.                                                                              اگر رسانه‌ها در دروغ‌پردازی درباره الطاف قوه قضاییه به کارگران از یکدیگر سبقت نمی‌گرفتند و اگر واقعیت‌ها را بیان می‌کردند؛ آیا شخص ابراهیم رئیسی می‌توانست در دوره‌ای که بیشتر آمار بازداشتی‌های کارگری و فعالان مدنی را شاهد بوده‌ایم، خود را مردمی و عدالتجو بنامد؟ با اینحال مشخص است که اگر رسانه‌ها در ایجاد پوپولیسم نقش دارند اما امروز در واقع این خودشان هستند که به علت عدم استقلال به گورستان فراموشی سپرده شده‌اند. / روزنامه‌نگاران مستقل ایران

*- کارگران مطرح کردند؛خواسته کارگران هپکو حسابرسی ویژه از شرکت است/ تا واگذاری هپکو در کدال ثبت نشود، باور نداریم:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-921589

به گزارش خبرگزاری ایلنا، به تاریخ روز سه شنبه ۱۳ خرداد۹۹ آمده است:اخیراً در پی دو بار واگذاری ناموفق شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به سازمان خصوصی‌سازی، این شرکت بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،‌ به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) رسید.در نامه سازمان خصوصی‌سازی آمده است: از ۶ خرداد ماه ۹۹ شرکت هپکو به همراه کلیه شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچگونه پیش‌شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می‌گردد."در این نامه آمده است در خصوص تکالیف مقرر در بند ۲ صورت جلسه مورخه ۱۸ آذر ۹۸در حضور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو حسب تشخیص آن وزارت و پیرو مباحث مطروحه در جلسه روز شنبه مورخه ۶-۲-۹۹ در دفتر وزیر وقت صمت و دستور وزیر سابق صمت مبنی بر تسریع در اجرایی شدن بند ۲ صورتجلسه مذکور و نیز با توجه به بند یک تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در دفتر معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مندرج در نامه شماره ۱۵۲ ۱۱۰ مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ مبنی بر واگذاری بدون هیچ پیش شرطی به ایمیدرو و حصر مذاکره تلفنی جنابعالی با وزیر  امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله از تاریخ ۶ خرداد ماه ۹۹ اداره شرکت تولیدتجهیزات‌سنگین‌ - هپکو ( سهامی عام) به همراه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت با رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به وزارت صمت ایمیدرو منتقل می‌گردد.این برای چندمین بار است که وعده واگذاری این شرکت به ایمیدرو مطرح می‌شود. با این‌حال کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به ایمیدور معتقدند تنها در صورتی که در سامانه کدال واگذاری به ایمیدرو به صورت قانونی ثبت نشود، خیالشان راحت نخواهد شد. در عین‌حال کارگران نسبت به عدم حسابرسی ویژه و واگذاری بدون هیچ پیش‌شرط که در متن نامه واگذاری دیده می‌شود، نگران هستند.                                                                                                        ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) با اشاره به اینکه کارگران منتظر هستند حال که خبر واگذاری قطعی هپکو به ایمیدرو منتشر شده، این مسئله در سامانه کدال نیز ثبت شود، گفت: تا زمانی که واگذاری در سامانه ثبت نشود، ما واگذاری به ایمیدرو را باور نمی‌کنیم. در حال حاضر هنوز به لحاظ حقوقی در سامانه کدال سازمان خصوصی‌سازی سهام‌دار شرکت است....وی افزود: ازجمله تعهداتی که ایمیدور باید در قبال هپکو داشته باشد، عدم تعدیل نیرو نداشته باشد و هرچه سریعتر جایگزین نیروی جدید داشته باشیم، عدم فروش دارایی‌ها و اموال هپکو است. واژه بدون هیچ پیش‌‌شرطی خیلی باعث نگرانی کارگران هپکو شده است.                            

*- تجمع اعتراضی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان برای تبدیل قرارداد پیمانی به رسمی:

برپایه خبر منتشره؛ به تاریخ روز سه شنبه ۱۳ خرداد۹۹ آمده است:برای دومین روز متوالی،جمعی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی خوزستان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت وپرداخت نشدن 2 سال حقوق،برای باری دیگر مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان اجتماع کردند.یکی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت:تعدادی نیرو در سال 92 برای فعالیت در نهضت سواد آموزی خوزستان جذب شدند که به صورت پیمانی مشغول به کار هستند.وی افزود: با توجه به نیاز خوزستان به نیروی معلم خواستار تبدیل وضعیت خود به حق‌التدریسی هستیم.وی گفت: حدود 2 سال است که حقوق ما پرداخت نشده است این در حالی است که تمام وقت در حال کار و فعالیت بودیم.این آموزش دهنده نهضت سوادآموزی خوزستان گفت: روز دوشنبه هفته جاری نیز حدود 40 نفر از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی خوزستان در اعتراض به جذب نشدن خود در آموزش و پرورش، مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تجمع کردند....

*- بیکاری تعدای از کارگران «ریز موج»/ ادامه بی‌نظمی در پرداخت حقوق:

به گزارش خبرگزاری ایلنا، به تاریخ روز سه شنبه ۱۳ خرداد۹۹ آمده است: کارگران بیکار شده کارخانه «ریز موج» که در زمینه تولید لوح‌های فشرده نوری فعالیت دارند، به ایلنا گفتند: کارفرما مدعی است این واحد تولیدی به دلیل مشکلات مالی، توان پرداخت به موقع حقوق حدود ۲۰۰ کارگر شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل کارفرما قرارداد کار ۴۰ نفر از کارگران را تمدید نکرده است.طبق اظهارات کارگران؛ زمانی در کارخانه ریز موج بیش از هزار کارگر مشغول کار بودند اما به مرور از تعداد آنها کاسته شد به طوری که هم‌اکنون فقط حدود ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند... به ادعای کارگران ریز موج، حقوقی که ماه جاری (اردیبهشت ماه ۹۹) به حساب کارگران پرداخت شده مربوط به حقوق بهمن ماه سال ۹۸ بوده است.همچنین کارگران در خصوص وضعیت بیمه اجتماعی و تکمیلی خود گفتند: بیمه تامین اجتماعی کارگران کارخانه ریز موج در برخی از ماه‌های سال پرداخت نشده و از خدمات بیمه تکمیلی نیز رضایت نداریم.

*- تجمع مردم معترض در میبد یزد برای آب آلوده :

برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : مردم در #میبد #یزد به علت غیر قابل آشامیدن شدن اب در صف خرید اب هستند. هنوز تابستان شروع نشده و ماه هاست که مسئولان در بوق وکرنا کردند که سدها بیش از ظرفیتشان هم پر اب است. مردم هنوز برای اب و گاز باید در صف بیاستند.
@ordoyekar

*- بیکاری در برخی از شهرها ۳۵ درصد است:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-921679

به گزارش خبرگزاری ایلنا، به تاریخ روز سه شنبه ۱۳ خرداد۹۹ آمده است:  علی‌اصغر خانی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: از ارایه گزارش آقای نوبخت به آقای همتی ممنونم ولی آنچه که امروز در جامعه واقعیت دارد غیر از این است. آنچه که در میان مردم،  در صحن و گزارش‌ها دیده می‌شود با واقعیت‌ها فاصله بسیار زیادی دارد.نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس یازدهم افزود: امروز بیکاری در برخی از شهرها ۳۵ -۳۰ درصد است و بعضی از اقلام بیش از ۱۰ و ۲۰ برابر شده است. سوال من این است که فردی که یک میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد یعنی روزی ۳۰ یا ۳۳ هزار تومان، چطور می‌تواند زندگی کند. همین دارویی که عنوان کردید مشکلی ندارید سری به داروخانه‌ها بزنید و ببینید مردم به سختی باید دارو تهیه کنند.خانی تصریح کرد: برخی از اقلام دارویی و داروهایی که مورد نیاز مردم و افراد خاص است، باید ۱۰ یا ۲۰ برابر از بازار آزاد تهیه کنند و نمی‌توانند از داروخانه تهیه کنند. شما پول دارو را داده‌اید این قبول است، دارو کجاست؟ شما به برخی از داروخانه‌ها مراجعه کنید وقتی نسخه‌ای را به آنها می‌دهید از ۱۰ قلم دارو، ۵ یا ۶ قلم آن را ندارند.وی عنوان کرد: در بحث ارزاق عمومی، که نیاز همه اقشار جامعه،  خصوصاً قشر ضعیف جامعه است قیمت برخی از آنها ۱۰ یا ۲۰ برابر شده است.....وی در رابطه با بانک‌ها خطاب به رییس بانک مرکزی اظهار داشت: یا بانک‌ها حرف دولت را گوش نمی‌کنند و با سلیقه شخصی و هرطور که دلشان می‌خواهد عمل می‌کنند یا اینکه دولت پول بانک را برمی‌دارد، استفاده می‌کند و برنمی‌گرداند....خانی خاطرنشان کرد: خیلی از این مشکلات تورمی که امروز در جامعه وجود دارد و پول‌های سرگردانی که همینطور می‌چرخد، مشکلش متاسفانه سیاست اشتباه در بانک‌ها است.

*- تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی خورستان طی دو روز پیاپی :

برپایه گزارش منشره آمده است : روز  دوشنبه ۱۲ خرداد۹۹ آمده است:  نیز حدود ۴۰ تن از آموزش‌دهندگان در همین مکان تجمع کرده‌اند. آموزش و پرورش خوزستان قول پیگیری مطالبات آموزش‌دهندگان را داده است.آموزش‌دهندگان «نهضت سوادآموزی» در تجمعات مکرر خود خواستار اجرای مصوبه سال ۹۵ مجلس هستند که به صراحت مساله تبدیل قرارداد آموزش‌دهندگان «نهضت سوادآموزی» را مطرح کرده است.                       گروهی از آموزش‌دهندگان «نهضت سوادآموزی» خوزستان سه‌شنبه ۱۳ خرداد مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان در اهواز تجمع کردند و خواستار پرداخت دو سال مطالبات معوقه خود و تبدیل قرارداد شدند. آموزش‌دهندگان سال ۹۲ کار در نهضت‌ سوادآموزی را آغاز کرده‌اند و هنوز با قرارداد پیمانی کار می‌کنند.این معلمان علاوه بر دوسال معوقه مزدی خواستار اجرای مصوبه  سال ۹۵ هستند.

*- متوسط نرخ تورم در ایران طی ۲۸ سال گذشته ۲۰ درصد بوده است:

برپایه خبر کانال تلگرامی پیک ایران آمده است: بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می‌دهد، متوسط نرخ تورم بلندمدت (سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸) اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.
متوسط #نرخ_تورم در سال ۲۰۱۸ در دنیا، ۲.۴ درصد بوده است و ایران در سال گذشته میلادی، پس از ونزوئلا، زیمباوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان از لحاظ نرخ تورم قرار داشته است.
@peykeiran12

*- کارگران شهرداری لیکَک حقوق های عقب مانده طلب دارند/ شورای شهر: منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق نداریم:

به گزارش خبرنگار ایلنا،به تاریخ روز سه شنبه ۱۳ خرداد۹۹ آمده است: کارگران مجموعه شهرداری لیکَک واقع در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد می‌گویند که دست‌کم ۶ ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنها به وجود آورده است.به گفته این کارگران، علیرغم اینکه از آغاز سال ۹۹ تاکنون ۷۳ روز گذشته است اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری لیکک اقدامی صورت نگرفته است.... طبق اظهارات شعبان بهمئی (عضو شورای اسلامی شهر لیکک) ؛ بخش زیادی از درآمد سالانه شهرداری لیکک از دریافت عوارض از شرکت نفت تامین می‌شود. در این زمینه می‌توان گفت شرکت نفت هنوز بدهی سال  گذشته و جاری خود را  بابت عوارض آلایندگی چاه‌های نفت به شهرداری پرداخت نکرده و این موضوع باعث ایجاد مشکلات زیادی در شهرداری شده است.

*- تورم کالاهای اساسی: بالای ۶۰ درصد، تکلیف کارگران چیست؟

برپایه خبر کانال تلگرامی پیک ایران آمده است: بانک مرکزی ایران اعلام کرده که در سال جاری نرخ تورم را روی ۲۲ درصد ثابت نگه می‌دارد. مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان شورای عالی کار با دولت و کارفرما هم بر اساس ادعای دولت مبنی بر آنکه در سال ۹۹ نرخ تورم روی ۲۲ درصد ثابت می‌ماند، متوقف شد. مرکز آمار ایران و همینطور بانک مرکزی اما نرخ تورم را بر پایه سال ۱۳۹۳ محاسبه می‌کنند، در حالی‌که بیشترین رشد قیمت‌ها در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اتفاق افتاده است. تورم کالاهای اساسی هم در این میان بالای ۶۰ درصد است. بنابراین کارگران با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، حداقل ۴۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. جلوه‌ای آشکار از کلاهبرداری دولت و کارفرما.
@peykeiran12

*- حریق در پالایشگاه تهران به مرگ یکی از کارگران منجر شد:بر اثر آتش سوزی در پالایشگاه تهران یکی از کارکنان بهره‌برداری پالایشگاه تهران دچار سوختگی شدید شد و درگذشت.
به گفته رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران، حریق در اثر نشت بنزین به بیرون رخ داده و علاوه بر مرگ یک کارگر در اثر سوختگی یکی دیگر از کارکنان پالایشگاه مصدوم و در حال درمان است
@ordoyekar

*- احضار تعدادی کارگر حق طلب معدن کرومیت امین یار فاریاب به کلانتری وبازداشت دونفر آنان :

برپایه خبر منتشره آمده است : سپاه پاسداران استان کرمان ازکارگران اعتصابی معدن کرومیت امین یار فاریاب می خواهد تا به اعتصاب وتجمعات اعتراضیشان در کارخانه ومقابل فرمانداری شهرستان فاریاب خاتمه دهند وبرسرکارشان برگردند.کارگران بدون توجه به این درخواست به اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی معیشتی مبنی برعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه وهمچنین بلاتکلیفی شغلی ادامه دادند.عصرروزجمعه 9 خرداد،احضاریه ای برای تعدادی کارگر حق طلب این معدن ارسال شد وبه آنها فرصت داده شد تا روزسه شنبه 13خرداد خودرا به کلانتری معرفی کنند.عصر روز 9 خرداد دونفر از کارگران احضار شده بازداشت شدند که بدنبال ادامه اعتراضات،همبستگی وپیگیری همکارانشان از زندان آزادشدند.درهمین رابطه روز پنج شنبه 15 خرداد به خبرنگاری گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته کارگران بازداشتی آزاد شدند وبنابه گفته وی بدنبال وعده شورای تامین شهرستان فاریاب مبنی برپرداخت مطالبات معوقه، ظاهرا سه روز است که کارگران به اعتصابشان خاتمه داده وبرسرکارشان بازگشتند.

*- بی آبی و ظلم و جنایت!

به گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :  رسانه های محلی با انتشار این عکس امروز چهارشنبه 14 خرداد خبر دادند که: «فاز نخست پروژه آبرسانی به روستاهای غیزانیه ظهر امروز با حضور فرماندار و نماینده مردم اهواز در مجلس به‌صورت آزمایشی افتتاح شد.»
محمد مالی از منتقدین برخوردهای نمایشی مسئولان در توئیتر نوشته:
تقلیل مشکلات خوزستان به بی‌آبی آن‌هم تنها در غیزانیه در حالی‌که ۶۵۰ روستای دیگر آب شُرب ندارند، ظلم است.
بازدید ۱۲ نماینده از سایر استان‌ها با وجود ۱۸ نماینده خوزستان و ارائه گزارش قبل از هر گونه کار عملی ظلم است
هدیه دادن مدیران و مانور با ماشین‌های لوکس دیگر ظلم نیست جنایت است
@ordoyekar

*- تجمع پرستاران بیمارستان های تهران در اعتراض به حقوق ناچیز خود :

برپایه خبرمنتشره آمده است: امروز جمعی از پرستاران بیمارستانهای مختلف تهران در اعتراض به تعیین مبلغ ناچیز حق‌الزحمه دوره شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی معاونت درمانِ وزارت بهداشت و درمان در محل کار خود تجمع کردند.
به گفته معترضان، اخیراً در بخشنامه ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان در بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی فعال کرونا یا دارای بخش کووید ۱۹ به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص ساعتی ۸۰هزار تومان، پزشک عمومی ۵۰هزار تومان، دستیاران درگیر ۴۰هزار تومان، اینترن‌های درگیر ۲۵هزار تومان در نظر گرفته است.
این در حالی است که در این بیمارستانها به کلیه پرسنل گروه پرستاری شامل پرستار هوشبری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، بهیار، کمک‌بهیار، کمک‌پرستار و مامایی ساعتی ۱۵هزار تومان به‌عنوان پاداش پرداخت می‌شود. 

*- «افزایش ۸۰ درصدی خط فقر خانوارهای چهار نفره در تهران» :

برپایه خبر کانال تلگرامی پیک ایران آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که در دو سال گذشته #خط_فقر خانوارهای چهار نفره در تهران ۸۰ درصد افزایش یافته است. این مرکز نرخ تورم بالا و کاهش قابل توجه درآمد سرانه را عامل رشد خط فقر دانسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه‌ای گفته است که خط فقر خانوارهای چهار نفره در تهران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، از ۲,۵ میلیون تومان به ۴,۵ میلیون تومان رسیده است و این به معنای افزایش ۸۰ درصدی خط فقر پایتخت در دو سال اخیر است.
@peykeiran12 

*- اعتراض فعالان مردمی محیط زیست گچساران در برابر حدت آتش سوزی ها:

برپایه خبر منتشره در تاریخ روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ آمده است : جمعی از فعالان مردمی محیط زیست گجساران ، با تجمع در برابر فرمانداری شهرستان گچساران با داشتن نبری که آورده بودند : ما خواستار پاسخگویی مسئولان شهرستان در مورد آتش سوزی های اخیر و چرایی نبود امکانات و همچنین در اقدام کردن نسبت به حفظ محیط زیست هستیم . تلاش داشتند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند .

 *- کمی آب شرب در میبد یزد و به صف ایستادن مردم :

به گزارش خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است : مردم در #میبد #یزد به علت غیر قابل آشامیدن شدن اب در صف خرید اب هستند. هنوز تابستان شروع نشده و ماه هاست که مسئولان در بوق وکرنا کردند که سدها بیش از ظرفیتشان هم پر اب است. مردم هنوز برای اب و گاز باید در صف بیاستند.
@ordoyekar                                                                                                                                            

*- اعتراض کارگران معدن بیتومین ایوان نسبت به پایمال شدن حقوق‌شان در این معدن:

برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه  ۱۵خرداد ۹۹ آمده است: کارگران معدن بیتومین ؛ یعنی (قیر طبیعی یا معدنی)اصطلاح محلی گیلسونایت که جهت تولید انواع رزین و واکس،آسفالت،مواد حفاری و جوهر بکار می رود.)؛ در منطقه ایوان دراستان ایلام که در وضعیت ایمنی وبهداشت کار نامناسب روزی 12 ساعت کارمی کنند، بیمه، سنوات و حقوقی معین ندارند. کارفرمای این معدن حتی اجازه ورود بازرسان تامین اجتماعی را به کارگاه نمی‌دهد.او خسته بود، آنقدر که حوصله صحبت کردن نداشت، آسیبی که تا انتهای عمر زخمی بر روح لطیف و جوانش بود؛ محمد 31 ساله یکی از کارگران این معدن در ایوان که رنجور بود از هوای خفه سیاه داخل معدن، چشم هایش پر از اشک شده بود.این کارگر معدن بیتومین ایوان به خبرنگاری گفت: هر روز کار کردن در معدن برایمان سخت‌تر می‌شود، می‌ترسیم که روزی برسد و میان این سنگ‌های سیاه گیر بیفتیم، چرا که ایمنی در این معدن ضعیف است؛ ایمنی در معادن باید جدی گرفته شود اما خبری از آن نیست.وی با بیان اینکه، درد را باید لمس کنید من تحصیلات کارشناسی ارشد دارم و مجبورم تمام جوانیم را برای گذراندن در این معدن صرف کنم، گفت: روزی 12 ساعت کار کردن سخت در معدن برایمان عادی است، اما درد ما پرداخت نشدن بیمه است.                                                               محمد 31 ساله ادامه داد: ما نه حقوق معینی داریم و نه عیدی یا سنوات؛ آخر انصاف و مروت کجا رفته است؟ برخی از ما به سختی سرفه می‌کنیم، همه به فکر منافع خودشان و افزایش حسابهای بانکیشان هستند و ما درون این معادن شاید حبس شده باشیم و کسی صدایمان را نمی‌شنود....آنهایی که با کاستن از هزینه های اداره معادن ابتدایی ترین ملزومات کار ایمنی و عدم پرداخت بیمه در حق کارگران را منع می کنند؟آیا مسئولین می‌دانند که 11 ساعت کار آن هم در عمق 30 متری زمین چه زحمتی دارد؟ ...

*- بلیت قطار ۲۰ درصد گران شد:

برپایه خبر کانال تلگرامی پیک ایران آمده است: در حالی تقاضا برای سفرهای ریلی به دلیل ویروس کرونا حدود ۹۵ درصد کاهش یافته که شورای عالی هماهنگی ترابری با افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری و ۵۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای موافقت کرد.
قرار است این افزایش قیمت از اول تیرماه امسال اجرایی شود.
@peykeiran12

*- تجمع اعتراضی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان نسبت به مطالبات و تبدیل قرارداد پیمانی به رسمی:

برپایه خبر منتشره؛ در تاریخ روز پنجشنبه  ۱۵خرداد ۹۹ آمده است:  جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان، روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه، با تجمع در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان، دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.آموزش‌دهندگان معترض، ضمن بیان این که از سال ۹۲ کار خود را در نهضت سواد‌آموزی آغاز کرده‌اند، به حدود ۲ سال مطالبات مزدی پرداخت نشده خود اشاره کردند و خواستار تبدیل وضعیت خود از نیروی پیمانی به نیروی حق‌التدریسی شدند.ایرنا در گزارشی از تجمع آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در اهواز، به نقل از یکی از معترضین نوشت: «حدود ۲ سال است که حقوق ما پرداخت نشده است؛ این در حالی است که تمام وقت در حال کار و فعالیت بودیم.»وی در ادامه گزارش خود افزود: «با توجه به نیاز خوزستان به نیروی معلم، خواستار تبدیل وضعیت خود به حق‌التدریسی هستیم.»