بنا به آمارهایی که سازمان مدیریت بحران کشور منتشر کرده است، در جریان سیل دو هفته اخیر حدود ۵۷ نفر کشته شده اند و ۴۷۸  نفر هم زخمی شده اند. اما بی شک، آمارهای واقعی بالاتر از این اعداد و ارقام است. تلفات روستاها و مناطق دورافتاده معمولا دیرتر ثبت خواهد شد و بعدا به این آمارهای رسمی اضافه خواهد شد. آمار مربوط به تلفات بی خانمان هایی که کنار خیابان ها و یا در پارک ها می خوابیدند و کسی سراغی از آن ها نمی گیرد بعدا اضافه خواهد شد. و همچنین آمار تلفات مربوط به مسافرانی که کیلومترها دور از خانه و بستگان خود بوده اند. متاسفانه بعد از فروکش کردن سیل و عادی شدن اوضاع مشخص خواهد شد آمار واقعی تلفات جانی چه میزان بوده است.
 خسارت جبران ناپذیر به خانه و اموال مردم که از همین حالا مشخص است. خانه هایی که با هزاران امید و سختی و مشقت ساخته شده بودند، طعمه سیل و بی کفایتی مسئولین شدند.  تعداد زیادی از زمین های کشاورزی، باغ ها ، واحد های پرورش ماهی و دام نابود شدند. راه های ارتباطی بسیاری از روستاها از بین رفته است.
مسئولین به جای اقدام کارشناسانه و به موقع در جهت مقابله با سیل و نجات مردم گرفتار در سیل سعی می کنند با وعده های تو خالی مردم ناراضی را آرام نگه دارند. به جای ارسال مواد مورد نیاز مردم گرفتار در سیل، مداح و روحانی فرستاده اند. به جای مدیریت مسئولانه ، با خودشان دوربین و سیاهی لشکر برده اند که حضورشان در مناطق سیل زده را ثبت کنند برای فریب کاری های بعدی شان. این مسئولین حتی حاضر نیستند که اعتراف کنند که قادر به کنترل این بحران نیستند. اجازه نمی دهند که سازمان های بین المللی همچون صلیب سرخ در این بحران به کمک مردم بیایند.
در سوسنگرد هم که مامورین به روی مردم معترض شلیک کرده اند. چون اهالی روستاهای اطراف کارون اجازه نمی دادند که مسئولین با باز کردن سیل بند ها ،و به قیمت به زیر آب رفتن روستاهای آن ها و زندگی آن ها ، شهر های اطراف را نجات دهند.
این همه مصیبتی که بر مردم آمده است و نتیجه چند دهه بی کفایتی مسئولین است چطور جبران خواهد شد؟ چه چیزی جبران فقدان  آن جان های عزیزی است که به ناحق در این سیل از دست رفت؟ چطور وحشت و اندوه این سیل از ذهن و روان مردم پاک خواهد شد؟ مردم بعد از فروکش کردن سیل به کدام خانه و کاشانه برگردند؟ در کدام روستا و در کدام زمین، به کشاورزی مشغول شوند؟ این خسارات ها را چه کسی و چطور جبران خواهد کرد؟

⬆️ پیام یک فعال کارگری

♦️انتشار توسط: کانال مستقل کارگران هفت تپه