به چهره این هشت نفر نگاه کن. ما از تمام این عزیزان دفاع میکنیم. سعی نکن فریبکاری کنی و بگویی فقط دو کارگر هفت تپه مشمول دستور بازنگری در رای های صادره هستند و بقیه چون کارگر هفت تپه نیستند پس محکومند! ما از عزیزانی که از ما دفاع کرده اند حمایت خواهیم کرد! راستی اگر اسماعیل و خنیفر کارگر هفت تپه هستند و از نظر شما با بقیه فرق دارند چرا برای همین دو نفر، بیست سال حکم زندان تعیین کردید؟ ! دست از دغلبازی و فریب بردارید! این عزیزان حافظ امنیت جامعه و مدافع حقوق ما کارگران هستند! این شمایید که علیه امنیت ملی و مردم هستید!

تلاش شما برای فاصله انداختن بین ما و حامیان ما نتیجه ندارد! خجالت بکشید و برای روزی که آتش خشم ما دامن شما را بگیرد آماده باشید!
پرونده تمام این هشت دوست و عزیز ما باید بسته شود! ما از همه آنها دفاع خواهیم کرد.

♦️پیام ارسالی به کانال- انتشار از: کانال مستقل کارگران هفت تپه
⬆️پیامی به اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه- دست از فریبکاری و نیرنگ بردارید! ما کارگران هشیاریم!