عصر ۲۱ دی − در برابر پلی‌تکنیک تهران، گروه کثیری از مردم جمع شدند. دعوت به برگزاری مراسم یادبود قربانیان سقوط عمدی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک سپاه پاسداران در اطراف تهران، انگیزه شروع اجتماع بود.

صحنه‌ای از اجتماع اعتراضی در زیر پل حافظ تهران، غروب ۲۱ دی ۱۳۹۸

جو پس از مدتی به شدت امنیتی شد. مردم در مقابل پلیس‌های موتورسوار شعار می‌دادند: مرگ بر بی‌شرف.

شعارهای این تجمع تندتر از گذشته بودند. مردم شعار دادند:

  • به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستمگر
  • دیکتاتور سپاهی، داعش ما شمایی
  • قانون اساسی رفراندوم، رفراندوم
  • کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم
  • سپاه بی‌کفایت، مایه ننگ ملت
  • سپاهی حیا کن، مملکتو رها کن
  • مرگ بر دیکتاتور.

شهرهای دیگر هم به این اعتراضات پیوستند. بابل، شیراز، اصفهان و دانشگاه همدان  از جمله این شهرها بوده‌اند.