🔴 جزئیاتی که از معامله قرن منتشر شده است به شرح زیر است:

🔺30 درصد از یهودا و شومرون (کرانه باختری) در اختیار اسرائیل خواهد بود

🔺محله های اورشلیم شرقی که سد های امنیتی را رد کرده باشند، فلسطینی حساب خواهند شد.

🔺حماس باید کاملا غیر مسلح گردد

🔺فلسطینیان باید اسرائیل را به عنوان یک دولت وکشور یهودی و اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند.

✍صلاح الدین خدیو نوشت:

🔴کشور فلسطینی مخلوق معامله قرن چگونه جایی خواهد بود؟

🔺این کشور در 70 درصد اراضی کرانه باختری تشکیل و سی درصد بقیه به اسرائیل منضم خواهد شد.

🔺بیت المقدس پایتخت ابدی اسرائیل و فلسطینی ها تنها کنترل چند محله در شرق شهر را بدست خواهند گرفت.

🔺نوار غزه خلع سلاح و بوسیله یک جاده تحت کنترل به کرانه باختری متصل خواهد شد.

🔺فلسطین آینده از داشتن ارتش محروم و اسرائیل کنترل مرزهای زمینی، هوایی و آسمانی آن را در اختیار خواهد گرفت.

🔺آوارگان حق بازگشت نخواهند داشت و بجای آن فلسطینی ها پنجاه میلیارد دلار کمک مالی دریافت خواهند کرد و هویت یهودی دولت اسرائیل را هم به رسمیت خواهند شناخت.

🔺نظر به حق حاکمیت محدود و مخدوش و نقطه ضعف های عظیم ژئوپولتیک، دولت یاد شده بیشتر یک خودمختاری داخلی با اختیارات کم خواهد بود.