نهاد ما با هدف جمع آوری کمک مالی برای فعالین کارگری ایران که بر اثر بحران کرونا کار خود را از دست داده اند و یا با مشکلات معیشتی فراوان روبرو هستند، قصد دارد  یک کمپیین برای فاندریزینگ راه اندازی کند. آندسته از دوستان علاقه مند که مایل به مشارکت در جمع آوری کمک مالی هستند، لطفا در اسرع وقت ما را آگاه کنند.

 زنده باد همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان

 صندوق همبستگی با کارگران ایران – ونکوور (کانادا)

شماره تلفن تماس: 7788366322