اکنون که بالاخره ماجرای فساد عمیق خاندان اسدبیگی و رستمی دارد مشخص تر میشود و حرف های کارگران هفت تپه یکی یکی دارد ثابت میشود میخواهیم چند نکته دیگر را هم بیان کنیم. مقامات دیگری هم در این اختلاس و رشوه ها دست داشته اند. در سال های قبل بسیاری از کارگران هفت تپه خیلی صریح و روشن اعلام می کردند که خیلی از مسئولان شهرستان شوش و استان خوزستان سرویس های ویژه مخفیانه به اسدبیگی ها می دهند و به جای آن دست خوش می گیرند!

کارگران هفت تپه 5 سال است که فریاد می زنند که این همه هماهنگی مسئولان شهرستان  شوش و استان خوزستان در سرکوب کارگران و هماهنگی کامل در حمایت از این کارفرمای فاسد مشکوک است.
حالا دم خروس آقای شریعتی استاندار بی تربیت و همیشه تسبیح به دست استان خوزستان بیرون زده است! حالا معلوم می شود با شمارش دانه های تسبیح به جای ذکر گفتن، در حال شمارش 200 هزار دلاری بوده که از اسدبیگی ها گرفته است!
ولی آیا قرار است ماجرای همدستی مقامات با این اختلاسگران فقط به شریعتی ختم شود یا بقیه اعضای این باند هم مورد بازرسی و بازخواست قرار میگیرند؟
ما چند نمونه را ذکر میکنیم:

آقای رییسی، آقای بازپرس و آقای قاضی!  کمی بیشتر دقت کنید، افراد بیشتری هم پیدا می کنید که سرویس های مخفیانه به اسدبیگی ها داده اند!

مثلا آقای صادقی رییس سابق اطلاعات شهرستان شوش که آپارتمانی در اهواز برایش خریداری شده است. البته متراژش نمی دانم 120متر است یا 140متر؟!

یه کمی بیشتر با دقت نگاه کنیم رییس پلیس امنیت شوش، شخصی به نام مرتضی بهمنی را خواهیم یافت و علت این همه پرونده سازی و ریختن شبانه در خانه های کارگران را خواهیم یافت.

یه کمی دیگر با دقت نگاه کنیم قطعا تراکنش های مالی دادستان شوش و رییس دادگاه شوش و اسدبیگی را پیدا خواهید کرد!

یه کم بیشتر دقت کنید رد پای 200 هکتار زمین چغندری که بدون یک ریال برای دادستان اهواز کشت شده است را پیدا خواهید کرد، رابطش هم شفیعی مدیر غیر نیشکری است! کافی است تراکنش های مالی بین دادستان اهواز(حسینی پویا)و شفیعی را کنترل کنید.

یه کمی بیشتر دقت کنید و حساب های تمیمی رییس اداره کار شوش را چک کنید همه چیز معلوم می شود!

یه کمی بیشتر دقت کنید لیست های استخدام مسئولان شهرستان و استان که خویشاوندان خود را در قبال حمایت های غیر قانونی از اسدبیگی ها استخدام کرده اند را قطعا خواهید دید!

آقای رییسی اگر واقعا عزم مبارزه با فساد دارید، باید اول سرویس دهندگان به اسدبیگی ها را بازداشت کنید!
نام افراد فوق را سریعا به بازپرس بدهید تا درباره آنها بررسی شود.

پیام همکاران- کانال مستقل کارگران هفت تپه  تماس:@kargare7tape
❌لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید.❌

⬆️رد پای دادستان استان، رئیس سابق اطلاعات، رئیس پلیس امنیت، رئیس اداره کار در اختلاس و رشوه!