تظاهرات کماکان در دهها شهر امریکا ادامه دارد. دیروز اداره پلیس ایالت مینه سوتا ( محل قتل هولناک جورج فلوید) در یک عقب نسینی دیگر، درجه اتهام افسر اصلی سفیدپوست را به قتل درجه دو ارتقاء داد و برای سه پلیس دیگر نیز که قبلا فقط اخراج شده بودند، قرار بازداشت و مشارکت در قتل صادر کرد.

دیروز و امروز همچنین شاهد یک تحول تاریخی در مبارزات مدنی سیاهان و مردم مترقی امریکا بودیم. در حداقل چهار شهر، نمادهای راسیستی یعنی مجسمه های یادبود چهار شخصیت سفیدپوست نژادپرست به زیر کشیده شد. بعد از اینکه تظاهرکنندگان این مجسمه ها را تخریب کردند، شهرداریها مجبور از برچیدن انها شدند. در فیلادلفیا ، ویرجینیا، بیرمنگام و تنسی این رویداد مسرت بخش رخ داده است.

اوباما با انتشار ویدیویی از نافرمانی و مبارزات "مسالمت آمیز" دفاع کرد و گفت وقت تغییر قوانین فرا رسیده است. او اما نگفت چرا وقتی دو دوره رئیس جمهور امریکا بوده هیچ اقدام جدی برای مهار اقدامات راسیستی پلیس و قوه قضائیه انجام نداده است. واقعیت این است که حضور این یا آن فرد در مقامهای کلیدی به خودی خود تغییری در سیستم ایجاد نمیکند و باید به ریشه ها دست برد. توجه داشته باشیم که واقعه قتل جورج فلوید در شهری رخ داد – مینیا پولیس – که رئیس پلیس آن یک سیاهپوست بوده است.

در همین حال ظرف روزهای اخیر به دنبال تظاهرات همبستگی در برخی شهرهای کانادا و استرالیا، در اروپا نیز مردم در همدردی و همبستگی با مردم امریکا به خیابان آمدند. بویژه در لندن و پاریس که دهها هزار نفر علیرغم تداوم بحران کرونا به خیابان آمدند.

در این میان، سخنان دیروز خامنه ای خشم و تنفر هر انسان آزادیخواه را برانگیخت. او گفت که جمله  I can Not breathe  من نمیتوانم نفس بکشم "باید صدای هر مظلوم دنیا علیه سیاستهای امریکا باشد" و با وقاحت اعلام کرد که بعد از کشته شدن "آن مرد سیاهپوست" مقامات امریکایی حتی عذر هم نخواستند!! اینرا جنایتکاری میگوید که 7 ماه طول کشید تا بگویند چند نفر را در جریان خیزش آبان ماه کشتند. آنهم با رقم هایی به مراتب کمتر و بدون عذرخواهی ، جانباختگان را اشوبگر خطاب کردند و همچون ترامپ، تروریست و خرابکار. خامنه ای در حالی از نژادپرستی در امریکا شاکی است که خود بیش از چهار دهه است علیه مردم عرب ایران شدیدترین سیاستهای نژادپرستانه را اعمال میکند و سرکوبهای شوونیستی را علیه اقلیتهای ملی به ویژه کردها و بلوچها ... و علیه اقلیتهای مذهبی بویژه بهائیان و صوفیان و سنی ها اعمال میکند. به نحوی که یک میلیون سنی مذهب ساکن پایتخت حق داشتن یک مسجد از خودشان را ندارند. سرکوب کارگران و  کمونیستها و زنان و همجنسگرایان و همه مخالفین عقیده تی و سیاسی که همواره در این رژیم فاشیستی اسلامی تداوم داشته است. باید به خامنه ای جنایتکار گفت: تو که لالایی بلدی ، چرا خوابت نمی برد؟!!

 

4 ژوئن 2020 – آرش کمانگر