چاپ


خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه اعلام کرده با پایان قرار یک ماهه بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در روز پنچ شنبه اول فروردین ماه هنوز آنها در بلاتکلیفی به سر می برند و به طور غیر قانونی در بازداشت هستند.

به نقل از خانم زیلابی پرونده این عزیزان به درخواست دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شوش به دادسرای عمومی تهران منتقل شده است اما با وجود پیگیری های فراوان از طرف خانواده مسئولین قضایی گفتند با وجود ارسال پرونده از شوش به تهران هنوز تعیین شعبه صورت نگرفته و هیچ کس پاسخگو این شرایط نیست.

⬆️ منبع: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

♦️خلاصه و انتشار از کانال مستقل کارگران هفت تپه