موضوع:

 گسترش مبارزات کارگری در سالی که گذشت و چگونگی تعمیق مبارزات طبقه کارگر در سال جاری

سخنرانی از طریق اسکایپبهروز فراهانی تحلیلگر و فعال جنبش کارگری

جشن، سرور و پذیرایی در مکان سخنرانی

 

زمانشنبه ۲۷ آوریل ساعت شش و نیم عصر

مکان5206  بلوار دکاری - سوئیت شماره 3

 

لازم به یادآوریست که راهپیمایی بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر در روز چهارشنبه اول ماه مه ساعت شش عصر از مترو پارک آغاز خواهد شد.

 

پیشاپیش از همکاری و شرکت شما در این برنامه ها سپاسگزاری می‌کنیم.

 

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایرانمونتریال، کانادا

 

-----------------------------------

 

متن پیام "کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران، مونترال- کانادا" به مناسبت اول ماه مه

 

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

 

 

درحالی به پیشواز اول ماه مه می رویم که جنبش کارگری ایران در سال گذشته، پیشتازی را در پهنه مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و تمامی دستگاههای استثمار و سبعیت سرمایه به عیان نشان داد.

 

آنچه طبقه کارگر ایران در سال گذشته به نمایش گذاشت، گشایش کهکشانی نو در مبارزات مردم ایران برای رهایی از چنگال استثمار و ددمنشی سیستم سرمایه داری ایران و رژیم پاسدار آن بود.

 

اعتصابات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، هپکوی اراک، ماشین سازی تبریز، معلمان، پرستاران، رانندگان کامیون در سراسر ایران نشانگر عزم راسخ این بزرگ‌ترین و تعیین کننده ترین نیروی اجتماعی برای برقراری جهانی نو است. نیرویی که در هر اعتصاب نو آفرینی و ابتکار طبقاتی اش را همراه مهر طبقه خود بر پیشانی این مبارزات حک کرد.

 

مبارزات خیابانی اعتصابیون هفت تپه و درخواست‌های سیاسی و ضد سرمایه داری مطرح شده از یکطرف و پیگیری و به چالش کشیدن حکومت در هر قدم، کار کارستان جنبش کارگری در افشاگری از شکنجه کارگران، زحمتکشان و.... از جمله رویدادهایی است که نشان از حضور مستقل طبقه کارگر ایران با ابتکارات و پیگیریهای طبقاتی این طبقه دارد. این مبارزات قدرت و پتانسیل نهفته در جنبش طبقاتی این نیروی سترگ عصر، بیش از پیش به اثبات می رساند تا جایی که اینک حتی اپوزیسیون بورژوازی نیز ریا کارانه خود را “حامی” کارگران جا میزند.

 

این طبقه اما در تمامی مبارزات نه تنها نقاب از چهره جناح‌های بند باز “ اصلاح طلب”، “اصولگرا”، “اعتدالیون” و استمرار طلبان برگرفت، بلکه مرز خود رابا تمامی جریانات ارتجاعی و بورژوایی روشن نمود.

 

اعتصابات این طبقه را برای رزم‌های آینده آبدیده تر کرد و زمینه وحدت و بهم پیوستگی مبارزات آتی را بیش از پیش فراهم نمود. رخدادهایی نظیر مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه که پشتیبانی همه جانبه سایر کارگران واحد های تولیدی نظیر فولاد اهواز، شرکت واحد، هپکوی اراک و... بهمراه داشت پیش در آمد و نوید بخش حرکت‌های یکپارچه این طبقه در مبارزات آتی است. این طبقه اینک از حالت جنگ تن به تن (این کارخانه یا آن واحد تولیدی) وارد فاز جنگ طبقاتی و یک پارچه ای شده است که چشم اندازی تازه و نوید بخش را در کهکشان جنبش برابری طلبانه و آزادیخواهانه جامعه ما رقم میزند.

 

جنبش طبقه کارگر، توانایی آنرا دارد که در همبستگی و پیوند با جنبش های زنان، معلمان، جوانان، دانشجویان، محیط زیست و دیگر نیروهای ستمدیده در راس این مبارزات برای پایان بخشیدن به سلطه دیر هنگام رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

 

بزرگداشت اول ماه مه، مهر تاییدی دوباره بر پیمان ما در پشتیبانی و همبستگی با این طبقه تاریخ ساز برای رهایی کامل جامعه از هر گونه ستم و استثمار است.

 

 

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

 

پیروز باد نبرد طبقاتی کارگران - سرنگون باد جمهوری اسلامی

 

 

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران، مونتریال- کانادا