امسال نیز همچون سالهای گذشته، علاوه بر شرکت در راهپیمایی و سایر فعالیتهای مربوط به اول ماه مه روز جهانی کارگر در ونکوور، مراسمی را در روز شنبه چهارم مه تدارک دیده ایم.

شامل: پیامهای همبستگی، سخنرانی، جشن و ...

سخنران میهمان از امریکا: بهرنگ زندی ( روز نامه نگار و فعال کارگری)

موزیک و رقص با همکاری دی جی کیان

ورودیه ده دلار – غذا و مشروب نیز به فروش میرسد

زمان: شنبه چهارم مه، از ساعت شش تا یازده و نیم شب

مکان: ساختمان اتحادیه کارگری یونیفور، شماره 326 خیبان دوازدهم در نیو وست مینستر

UNIFOR 326 12th Street , New Westminster, B.C

کمیته برگزاری روز جهانی کارگر 2019 – ونکوور (کانادا)

تلفن اطلاعات: 7788366322