به گزارش واصله از منابع نزدیک به خانواده های اعضای دربند نشریه گام، روز پنج شنبه که خانواده ساناز الله یاری برای ملاقات با وی در محل حاضر شده بودند با مسئله ای جدید مواجه شدند: یکی از ماموران شیشه و قاب شکسته عینکش را بدون هیچ توضیحی تحویل خانواده ایشان داد.

در حین ملاقات وقتی دلیل شکستن عینکش را جویا شدند وی عنوان داشته که پس از مکالمه تلفنی با مادرش و اینکه هیچ اتفاقی در بررسی پرونده اش از سوی مراجع قضایی انجام نمیشود و از سوی دیگر انواع وعده و وعید از سوی بازجوها برای آزادی به قید وثیقه داده میشود، شروع به اعتراض میکند که به شکسته شدن قاب و شیشه عینکش منجر میشود.

ساناز الله یاری حدود 110 روز است که به صورت بلاتکلیف در سلولهای بند 209 بازداشت است و این در حالی است که بنا به گزارشات واصله 90 روز است که بدون بازجویی است. فشار بلاتکلیفی طولانی مدت و اعمال انواع و اقسام فشارهای روانی و همانطور که در خبرها نیز آمده جلوگیری از دیدار با همسرش، امیر حسین محمدی فر که وی نیز در سلولهای 209 بازداشت است، باعث این شرایط است و هرگونه آسیب روانی و فیزیکی که به هر طریقی به وی وارد شود، مسئولیت مستقیم آن بر عهده دستگیرکنندگان ساناز الله یاری می باشد.

به گفته همان منبع، این مسئله به شدت باعث نگرانی خانواده وی و دوستان و آشنایان وی شده است و مضطربند که اتفاقات دیگری رخ دهد. با طولانی شدن دوره بازداشت و تمدیدهای پی در پی و غیر قانونی اعضای نشریه گام و نیز اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، همانطور که وکیل اسماعیل و سپیده نیز عنوان کرده، درخواست آنان آزادی به قید وثیقه تا زمان صدور حکم است.

مراجع قضایی و امنیتی باید بدانند که ادامه بازداشت آنها تنها مؤید عجز آنان است که در مقابل خواسته های به حق کارگران، راهکاری به جز برخوردهای امنیتی با معترضان، که دارند از حقوق اولیه زندگی شان دفاع میکنند، ندارند.