▪️اردوی کار: همچنان که پیش از این آفیشش در اردوی کار منتشر شده بود، امروز شنبه 28 اردیبهشت در همراهی با دانشجویان #دانشگاه_تهران و اعلام حمایت از مطالبات شان، جمعی از دانشجویان دانشگاه گیلان حوالی ساعت 10 صبح، دست به تجمع زدند. وضعیت صنفی  هم از محورهای اعتراض دانشجویان بود. اعتراض به دنبال قول‌های مساعد معاونت دانشگاه در بین تجمع‌کنندگان در مورد « افزایش یک ساعته‌ی ساعتِ مجاز ورود به خوابگاه» و «بازشدن بوفه در ماه رمضان» به پایان رسید.
@ordoyekar