????جزیره «هنگام» تنها جایی است که زنانش از قدیم تا به حال، بدون کمک مردان ماهیگیری می‌کنند و اقتصاد جزیره روی دست آنها می‌چرخد. آنها می‌گویند با وجود تلاش های بسیار، شیلات به آنها مجوز ماهیگیری نمی‌دهد چون زن هستند. آنها نه مجوز صید دارند، نه بیمه اند و نه سهمیه سوخت دارند برای ماهیگیری

????بعضی از آنها بعد از ناامیدی از شیلات بندرعباس، تا تهران هم رفته اند پی مجوز اما نشده و به آنها گفته اند به زن مجوز نمی دهیم. صغرا و بقیه زنهای «هنگام» می گویند اگر مجوز داشته باشند می توانند وام بگیرند و موتورهای کهنه قایق هایشان را عوض کنند

????«تا دنبال مجوز می رویم به ما می گویند که ماهیگیری کار زن نیست. مثلا اگر قایقمان آسیب ببیند ما نمی توانیم ازجایی خسارت بگیریم یا سهمیه بنزین. چرا ماهیگیری کار زن نیست؟ این همه سال است که ما ماهی می گیریم. ما در این جزیره همه کار می کنیم؛ اقتصاد هنگام روی دست زنهاست.»