????امروز یکشنبه پنجم خرداد دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در اعتراض به جنگ، تحریم و اقتدارگرایی تجمع برگزار کردند.

????تجمع با خواندن سرود یار دبستانی آغاز شد و دانشجویان با پلاکاردهایی که در آن نوشته شده بود:

????"نه به جنگ، نه به تحریم، نه به اقتدارگرایی، حصر ناعادلانه باید شکسته شود، سیاست تحریم غیرانسانی است، فقر و فلاکت حاصل سیاست تحریم، امنیت ملی بدون آزادی و عدالت بی‌معناست " حیاط دانشکده علوم اجتماعی را دور زدند و سپس بیانیه تجمع خوانده شد. در حین خوانده شدن بیانیه تعدادی از بسیجیان دانشگاه و افراد غیر دانشجو سعی کردند که در روند برگزاری برنامه اخلال کنند که مورد بی توجهی تجمع کنندگان قرار گرفتند. در پایان تجمع با سرود خوانی یار دبستانی پایان یافت.

همراه کارگران, [26.05.19 16:11]