کارگران شهرداری خرامه چند ماه حقوق نگرفته اند

حقوق کارگران شهرداری خرامه در استان فارس چند ماه پرداخت نشده است. رئیس شورای اسلامی شهر خرامه به خبرنگاران گفته: به دلیل کمبود درآمد و برخی مشکلات دیگر؛ حقوق کارکنان و پرسنل زحمتکش شهرداری خرامه با تأخیر چندین ماهه پرداخت می‌شود.

كارگران شهردارى اهواز يش از ۶ ماه حقوق به آن‌ها پرداخت نشده است

كارگران شهردارى اهواز امروز یکشنبه ۵ خرداد در بلوار ۲۲ بهمن دست از كار كشيده و اعتصاب كردند. اين كارگران مى‌گويند با نزدیک شدن عيد فطر كه از اهميت خاصی میان هم‌وطنان عرب برخوردار است، حق اولاد و بن و همچنين بيش از ۶ ماه حقوق به آن‌ها پرداخت نشده است