▪️اردوی کار: صبح امروز (۵ خرداد ماه) کارگران خدماتی خط یک قطار شهری تهران که شمار آنها به ۲۵۰ نفر می‌رسد  به آنچه نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی‌شان با خروج پیمانکار  عنوان می‌کنند، اعتراض کردند. این کارگران ابتدا مقابل ایستگاه باغ شهر (پالایشگاه) و بعد در محدوده ایستگاه شهر ری تجمع کردند.

▪️این کارگران که از سال ۹۱ به مدت ۷ سال (تا ۱۶ خرداد ماه سال جاری) دراستخدام شرکت پیمانکاری «پیمان مرو» مشغول به کار بوده‌اند، مدعی‌هستند که پیمانکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات مزدی حدود ۲۵۰ کارگر را پرداخت کند از بخش خدماتی پایانه فتح‌آباد خط یک مترو تهران خارج شود.

@ordoyekar