▪️اردوی کار: در بیانیه مشترک سران چین و روسیه که پس از دیدار دیروز در مسکو منتشر شده بر نکات زیر تاکید شده:

▪️دو طرف با خرسندی متوجه هستند که سازمان بین المللی انرژی اتمی در گزارش هایش پایبندی جدی ایران به تعهداتش بر اساس برجام را تایید می کند

▪️تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را نمی پذیرند

▪️ایران از برداشتن گام های اضافه در جهت پایان دادن به اجرای تعهداتش براساس برجام خودداری کند

@ordoyekar