سلام به همه و دوستان عیدی نعمتی,

من بدینوسیله به کسانی اطلاع می دهم که در مورد مراسم تدفین پدرم / ادی نگران هستند. مراسم خاکسپاری پدرم / ادی روز دوشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر خواهد بود. محل در گورستان یورک و مرکز تشییع جنازه است.

می خواهم از همه بابت پیام های مهربان و حمایتی شما به خانواده های ما تشکر کنم. ادی نعمتی یک موفقیت است که خوب زندگی کرده است, اغلب خندید و بسیار دوست داشت, که هرگز فراموش نخواهیم کرد.

وقتی:
دوشنبه 10 خرداد 2019 ساعت 2:30 بعد از ظهر

آدرس:
بیست و سوم beecroft, شمال یورک, روی, m2n5z5