امروز بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کردند و ضمن اعتراض به وضعت معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و حقوق بگیران، خواستار آزادی همه فعالین دربند شدند


صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه، تجمع اعتراضی بازنشستگان، مقابل مجلس شورای اسلامی با شعارهای:

????گرانی، تورم، بلای جان مردم

????درمان رایگان، خواست بازنشستگان و

????بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است

با حضور گسترده‌ی آنان برگزار شد.