کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، روشنفکران و مردم آزادیخواه و برابری‌طلب!
 
چند ماه است که تعدادی از کارگران و فعالان کارگری در ارتباط با اعتراضات کارگران هفت‌تپه در زندان به سر می‌برند و گروهی بیرون از زندان و تحت بازجویی و فشار مداوم قرار دارند. کارگرانِ هفت‌تپه به زندگی زیر خط فقر و شرایط اسفبار معیشتشان و تاراج اموالشان در غالب خصوصی‌سازی اعتراض
کرده بودند و با  اعتصابات‌شان این شرایط غیرانسانی را به گوش جامعه رساندند. زمانیکه اختلاسگران و ارزبگیران در رفت و آمد میان ایران و کانادا بودند؛ اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال اجتماعی و اعضای تحریریه نشریه مستقل گام ، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی، تحت بازداشت عوامل امنیتی قرار گرفتند و تاکنون در مظان انواع اتهامات واهی و بی‌اساس امنیتی قرار گرفته‌اند. کارگران و زحمتکشان مطالبه‌ی "نان کار آزادی" می‌کنند اما پاسخ وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی ساخت مستند، پرونده‌سازی و زندان و شکنجه است.
چنین برخوردهایی با فعالان مستقل کارگری تلاشی برای به حاشیه راندن  اصل مطالبات و اعتراضات بر حق کارگران و انتساب آنان به اتهامات امنیتی  با سناریوهایی مثل "طراحی سوخته" است. تلاشی برای ترساندن کارگران با اتهامات امنیتی.
و در این جهت مقامات امنیتی  حتی  به قانون خود نیز وفادار نبوده و زندانیان هفت‌تپه را از حق قانونی داشتن وکیل مستقلِ از دستگاه قضایی محروم کرده و نزدیکان و خانواده را مستمراً تحت فشار برای عدم اطلاع‌رسانی از وضعیت سلامت و پرونده عزیزان دربندشان قرار داده‌اند.
در شرایطی که وضعیت کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران تا مرز فروپاشی رو به وخامت گذاشته، تعرض به زندگی و سلب آزادی از آنان و متحدانشان نه تنها فرصت زندگی بهتر را از آنان دریغ کرده که حق اعتراض آنان را نیز محترم نشمرده و تلاش برای استیفای حقوق به تاراج رفته را در تقابل با امنیت ملی قلمداد می‌کند.
این کمپین با رد این اتهامات از بن بی‌اساس در تلاش است که برای آزادی هرچه زودتر و بی قید و شرط آنان از تمام امکانات موجود خود استفاده کرده و از تمام کارگران و فعالان کارگری، تشکل‌های مستقل کارگری  داخلی و بین‌المللی، دانشجویان،  خانواده‌های زندانیان سیاسی و ترقی‌خواه، حامیان طبقه کارگر، همه رسانه‌ها و  تمام آنانی که دل در گرو آزادی و برابری دارند می‌خواهد که در جهت به فعل رساندن این هدف به این کمپین پیوسته و تا آزادی این عزیزان همبسته و همگام صدای زندانیان هفت‌تپه باشند.


رونوشت به: فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری کشاورزی و خوار وبار IUF
رو نوشت به :کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگریituc
رونوشت به : سازمان جهانی کارilo
رونوشت به : سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون های صنفی معلمان در ایران
رونوشت به: تشکلات و جریانات مستقل جنبش کارگری در ایران و جهان جهت بررسی، حمایت و اقدام لازم
رونوشت به: رسانه ها جهت حمایت و انتشار

@zendani7tapeh