هموطنان عزیز
معلمان شریف ایران

انتشار گزارش آخرین وضعیت پزشکی محمد حبیبی موجب نگرانی تعدادی از هموطنان گردید ما با موجی از ابراز احساسات و تماس ها روبرو بودیم که هم وطنان بخاطر بازتاب عدم درمان و عدم تقبل هزینه درمان توسط سازمان زندان اعلام نگرانی و تعدادی از معلمان برای پراخت هزینه درمان اعلام آمادگی نمودند.  
کمیته دفاع از محمد حبیبی ضمن سپاس و قدردانی از ابراز محبت همکاران و هموطنان عزیز توضیحات زیر را برای رفع نگرانی و شفافیت ارایه می نماید.  

1. ضمن قدردانی از همه، از آنجایی که آقای حبیبی عضو تشکیلات صنفی و عضو هیات مدیره کانون تهران است و شورای هماهنگی و کانون تهران بارها آمادگی خود برای کمک به معلمان زندانی و آقای حبیبی را اعلام نموده اند در صورت نیاز به کمک مالی ایشان از تشکیلات صنفی درخواست کمک خواهند نمود. با تمام گرفتاری و مشکلات مالی که امروز مردم با آن دست به گریبان هستند خوشبختانه خانواده آقای حبیبی می تواند هزینه جراحی وی را پرداخت نماید.  علت انصراف از درمان توسط محمد حبیبی در آبان ماه 97 بخاطر تخلف آشکار سازمان زندان ها در نپرداختن هزینه توسط مسئولان زندان بود محمد حبیبی به یک روند ناعادلانه معترض است که حق دسترسی به درمان زندانیان را به داشتن پول مشروط کرده است.  

2.روز یکشنبه پزشکان ضعف بینایی را ناشی از خشکی چشم تشخیص داده و پس از تجویز دارو و تعویض شیشه عینک وی را به زندان برگرداندند حال عمومی آقای حبیبی خوب است.  


3. وجود تومور دست چپ این معلم زندانی به قبل از زندان بر می گردد این تومور سرطانی و خطرناک نیست و جای نگرانی ندارد اما از آنجایی که در طول زندان رشد داشته است پزشکان معالج خروج تومور و پاتولوژی را تجویز نموده اند.  

4.  محمد حبیبی در طول این 15 ماه حبس تنها سه بار به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده است بار اول از زندان تهران بزرگ که درمان ناقص ماند . بار دوم از اوین که بخاطر تومور دست بود و درمان متوقف شد و بار سوم که بخاطر ضعف بینایی چشم بود و معاینه شدند.  
هر نوع ادعای مسئولان مبنی بر اعزام و رسیدگی پزشکی خارج از این سه نوبت ادعای کذب است.  

کمیته دفاع از محمد حبیبی تاکید می کند دسترسی به درمان رایگان و مناسب حق هر زندانی با هر اتهام است و یادآوری می کند فرهنگیان وضعیت معلمان زندانی را با دقت زیر نظر داشته و سازمان زندان ها را مسئول جان و سلامت زندانیان سیاسی می دانند و نسبت به هر نوع کم کاری به مسئولان هشدار می دهد لذا ضروری است هر چه سریعتر شرایط #مرخصی و درمان این معلم زندانی فراهم گردد.  


کمیته دفاع از محمد حبیبی
١١ تیر ٩٨

???? @kahabibi