تابستان هر سال در ایران و کشورهای مختلف، انبوه انسانهای آزاده، زندانیان سیاسی سابق و خانواده های جانباختگان حیات خونبار و فاشیستی چهل ساله جمهوری اسلامی – بویژه دهه شصت - گردهم می آیند تا به اشکال گوناگون هم یاد دهها هزار عزیز از دست رفته را گرامی بدارند و هم تاکید مجددی داشته باشند بر اهمیت جنبش دادخواهی و افشای جنایات رژیم اسلامی ایران.

در ونکوور نیز ما همچون سالهای گذشته مراسمی را بدین منظور تدارک دیده ایم. ما از هنرمندان، مدافع آزادی و برابری و خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده اند دعوت می کنیم که با کمیته برگزاری این مراسم همکاری کنند.

سخنران میهمان از سوئد : احمد موسوی ( از زندانیان سیاسی سابق و از جان بدر بردگان کشتار دهه خونین ۶۰ و از فعالان جنبش دادخواهی)

سایر جزئیات مراسم متعاقبا اعلام می شود

زمان: شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ از ساعت ۵ تا ۹ عصر

مکان: کتابخانه مرکزی ونکوور – سالن آلیس مک کی – شماره ۳۵۰ خیابان وست جورجیا در داون تاون ونکوور

Vancouver Public Library - 350 West Georgia St- Alice MacKay Room

تلفن تماس:  6043454765

کمیته برگزاری یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم 2019 – ونکوو (کانادا)