همراه کارگران: علاوه بر ادامه تجمعات اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان و لرستان، ادامه اعتصاب تانکرداران گمرک میلک، تجمع کارکنان قطار شهری اهواز در اعتراض به ۱۶ ماه حقوق و عیدی معوقه در مقابل شهرداری اهواز و تجمع کارگران کنتورسازی قزوین برای پرداخت حقوق معوقه و در اعتراض به عدم امنیت شغلی در مقابل استانداری قزوین که اخبارش دیروز چهارشنبه 19 تیر منتشر شد، حداقل دو اعتراض کارگری دیگر هم  صورت گرفته که خبرش امروز رسیده و به شرح زیر است:

????????تجمع اعتراضی کارگران بندر ماهشهر
????روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه شماری از کارگران پیمانکاری‌ بندر ماهشهر با خواست رفع تبعیض در این مجتمع پتروشیمی دست به تجمع زدند.
کارگران معترض همچنین خواستار اجرای دقیق طرح «طبقه‌بندی مشاغل» شدند. این کارگران که در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی به صورت «پیمانکاری» مشغول به کار هستند، می‌گویند: توقع دارند برای آنها نیز مشابه خیلی از پتروشیمی‌های منطقه ویژه ماهشهر، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود. کارگران این شرکت می‌گویند: اگر قرار است کارگران پیمانکاری، همیشه پیمانکاری باقی بمانند و تبدیل وضعیت نشوند، باید حداقل در زمینه اجرای رفاهیات و مزایا، میان آنها برابری رعایت شود

????????تجمع اعتراضی کارگران معدن شماره 5 شرکت کاوشگران سیرجان  
 
????روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ کارگران معدن شماره ۵ شرکت کاوشگران سیرجان در اعتراض به تعطیلی شرکت و بیکار شدن جمعی از کارگران، در مقابل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
https://t.me/hamrahekargaran