این اتحادیه همبستگی خود را با تمام کارگران و بازداشت‌شدگان مترقی ایرانی اعلام می‌دارد.
انقلاب ایران به منظور ایجاد یک حکومت خودکامه جدید انجام نشد بلکه برای رسیدن به آزادی‌های دموکراتیکی که در رژیم شاه وجود نداشت به انجام رسید.

ما تقاضای آزادی هرچه سریعتر زندانیان با اسامی زیر را داریم:

1-اسماعیل بخشی(نماینده کارگران هفت تپه)
2-سپیده قلیان(فعال اجتماعی)
3-امیرحسین محمدی فرد(روزنامه نگار هیئت تحریریه نشریه گام)
4-ساناز اللهیاری(روزنامه نگار هیئت تحریریه نشریه گام)
5-امیر امیرقلی(روزنامه نگار هیئت تحریریه نشریه گام)
لطفا نام فدراسیون ما را در دادخواست آزادی آنها اضافه کنید.

آسیب به یک نفر آسیب به همه است!
زنده باد اتحاد بین‌المللی
کارگران جهان متحد شوید!
کانلوتا- سی اس پی
سائوپائولو، 22جولای 2019 (٣١تیر١٣٩٨)

#زندانیان_هفت_تپه
- کمپین آزادی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه:
t.me/zendani7tapeh