▪️سپیده قلیان که طی نامه‌ای خطاب به رییس زندان قرچک اعلام نموده بود از اول مردادماه جاری در اعتراض به اهانت عوامل زندان قرچک به خانواده‌ش و نیز در اعلام حمایت از امیرحسین‌محمدی‌فرد و ساناز الهیاری دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد، امروز در ششمین روز از اعتصاب غذای خشک خود در حالی که حتی از خوردن آب امتناع می‌ورزد، با عوارض جبران‌ناپذیر اعتصاب دست به گریبان‌است.
▪️سپیده از روز دوم اعتصاب غذا دچار ضعف و بیحالی شدید شده و شدت این ضعف به حدی‌ است که به تنهایی قادر به حرکت نبوده و از ویلچر استفاده میکند!
اما مسئله نگران کننده‌ دیگر، رویکرد عوامل زندان با سپیده و اعتصاب غذایش است.
▪️سپیده شش روز است که مطلقا آب و غذا نخورده و روز چهارم بدلیل ضعف و افت فشار برای لحظاتی دچار بیهوشی شده و در همان حال به بهداری منتقل گردیده است، اما در مراجعه به بهداری زندان قرچک فشار خون او ۱۰روی۷، گزارش می‌شود. با اینحال برایش سرم تجویز می‌شود، هرچند سپیده در نوبت دوم از تزریق سرم و اقدامات درمانی ممانعت میکند.
▪️عدم شفافیت در بیان نشانه‌های اولیه‌ی وضعیت سلامت(فشارخون)، اجبار به تزریق سرم و نیز بدرفتاری و اهانت پرسنل بهداری زندان قرچک باعث شده که سپیده قلیان از دو روز گذشته از مراجعه به بهداری نیز اجتناب نموده و درهمین رابطه رییس زندان قرچک متنی را به امضای سپیده قلیان رسانده که طی آن سپیده اعلام میکند علی‌رغم توصیه عوامل زندان و بنا به نظر شخصی، از درمان و بستری شدن ممانعت خواهد کرد.
▪️این درصورتی ‌است که به لحاظ قانون، امتناع سپیده هیچ امنیت قضایی به عوامل زندان نداده و در هر شرایطی مسئول حفظ جان سلامت و امنیت سپیده با عوامل زندان و عوامل امنیتی و قضایی‌ست.
عدم اطلاع دقیق از سلامت جسمی سپیده باعث افزایش نگرانی‌های خانواده و رفقای سپیده گردیده است.
▪️سپیده قلیان در حالی از سمت رییس زندان و دادیار ناظر بر زندان برای شکستن اعتصاب غذایش تحت فشار قرار دارد که هیچ اقدامی در جهت بررسی مطالبات او انجام نشده است.

▪️در یک جمله، جان سپیده قلیان در معرض خطری جدی قرار دارد و همه‌ ما در قبال او مسئولیم.
دست ما در دستان تمام کسانیست که برای یاری سپیده پیشقدم شده و او را در عبور از این شرایط طاقت‌فرسای ضدانسانی همراهی میکنند.

#سپیده_قلیان #زندانیان_هفت_تپه
ششمین #روز_اعتصاب_غذا
https://www.instagram.com/p/B0c4VydB8cm/?igshid=10xrdtrotwcma