چاپ

 عدم رعایت قانون برای ممانعت از بازگشت خانم فرحناز شیری (اولین راننده زن شرکت واحد اتوبوسرانی) و دیگر رانندگان اخراجی شرکت واحد

با کلیک در اینجا گزارش تصویری از وضعیت پرونده خانم فرحناز شیری (اولین راننده زن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در خبرگزاری ایرنا را مشاهده کنید.

(https://www.irna.ir/news/83416433/%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-BRT-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85)


نامه نگاری و دخالت نهادهای امنیتی در رسیدگی به پرونده های آنان، سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری موجود در مراجع رسیدگی همچنین همراهی وزارت کار با اعمال فشار صورت گرفته از جانب نهادهای امنیتی برای ادامه اخراج این رانندگان، مانع از بازگشت بکار خانم فرحناز شیری و آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار بوده است.

لینک کانال
t.me/vahedsyndica (http://t.me/vahedsyndica)