در شرایطی که مزد بگیران  بمثابه گسترده ترین طبقۀ اجتماعی در برگیرندۀ کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و دانشجویان، در محرومیت و بی حقوقی مطلق زیر بار بحران های همه جانبه، به شکل فزاینده ای نان، کار، رفاه و آزادی، محیط زیست ... و به یک کلام ابتدایی ترین نیازهای انسانی خویش را از کف داده اند، کوچکترین چشم اندازی جز فلاکت عمومی پیش روی خود نمی بینند.  
 فریاد اعتراض و مطالبه گری اکثریت زحمتکش در خیابان ها، تجمعات مکررمقابل نهادهای مسئول و اعتصابات در مراکز کار و تحصیل علیه فقر و گرانی، مزدهای حداقلی ،بدون افزایش و معوقه، عدم امنیت شغلی، بیکاری،عدم تأمین اجتماعی فراگیر،بهداشت و  بیمه ناکارآمد، خصوصی سازی و کالایی شدن  تمام بخش های مختلف اجتماعی، رفاهی و برخورداری از مسکن ،حقی مسلم و قانونی است که متولیان حاکم از آن ، جرم و اتهام امنیتی و هزاران برچسب دیگر ساخته و با پرونده سازی و بگیر و ببند و احکام ظالمانه طولانی، شماری انسان زحمتکش و شایسته را در زندان ها به گروگان گرفته اند. به عبارت دیگر از کارخانه و مراکز کار، کلاس درس  و دانشگاه زندانی ساخته اند و زحمتکشان؛ فرزندانشان و سایر اعضای خانواده ها را زیر شدیدترین فشارهای جسمی و روحی قرار داده اند تا مبارزات برحق  و مطالبات روزافزون جامعه را سرکوب و به عقب برانند. ۱۲ مرداد ۹۸، کارگران هفت تپه و جمعی از جوانان خبرنگار و نویسنده که اخبار اعتصابات و مطالبات کارگری را رسانه ای نمودند ، پس از ماه ها تحمل شرایط طاقت فرسای زندان ها  و دست زدن به  اعتصاب غذا به دادگاه می کشانند. ما بازنشستگان در کنار کارگران، معلمان، پرستاران، زنان، دانشجویان و جوانان به مثابه حلقه های جنبش های مشترک مطالباتی، به هر گونه پرونده سازی و محاکمه کارگران و فعالان  معترضیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و وثیقه این عزیزان و تمامی زندانیان سایر عرصه های اجتماعی، مدنی  و سیاسی می باشیم.   
« گروه اتحاد بازنشستگان»  
۱۰ مرداد ۹۸

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر 

در همدردی با مردم سیستان و بلوچستان و در همبستگی با جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلام و سرمایه

همزمان با گسترش تظاهرات و تدارک برای سازماندهی اعتصاب عمومی،

کمک رسانی به سیل زده گان را از یاد نبریم! 

سازمان ما از همه انسانهای ازاده در داخل و خارج از کشور میخواهد که کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را مستقلا سازماندهی و به دست مردم محروم بلوچستان و سایر مناطق سیل زده برسانند.

--------------------------------------------

اطلاعیه مشترک نیروهای کمونیست و چپ 

جنبش آبان ماه ادامه دارد!

"جمهوری اسلامی نابود باید گردد"!

ما شش حزب و سازمان کمونیست و چپ، ضمن اظهار همدری با بازماندگان تراژدی سقوط هواپیما و جانباختن ١٧٦ انسان بیدفاع اعلام میکنیم که خامنه ای و بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بجرم چهار دهه نسل کشی، بجرم کشتار ١٥٠٠ نفر از عزیزانمان در آبانماه ٩٨ و بجرم کشتار مردم عادی در واقعه اخیر باید محاکمه شوند. ما از مبارزات انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی قاطعانه حمایت میکنیم و خود را بخشی از این مبارزه برحق میدانیم. از نظر ما پایان دادن فوری به مصائب و مشقات دهها میلیون مردم ایران و منطقه در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت انقلابی و کارگری است.

-------------------------------------------

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

جنایت جنگی رژیم اسلامی علیه هواپیمای مسافربری

و تداوم جنبش انقلابی در ایران

ما ضمن ابراز اندوه و همدردی عمیق با خانواده جانباختگان فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری، نسبت به عروج مجدد و تداوم جنبشهای اعتراضی و انقلابی  و اشتعال بیش از پیش آن در ایران تردیدی نداریم. این تظاهرات مردمی و ضداستبدادی عمومی و ضد سرمایه داری جاری، بیش از هر زمان لازم است با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان گره بخورد و با موجی از اعتصابات عمومی و سیاسی کارگری و مردمی پیوند زده شود. تقویت یا ایجاد تشکلهای کارگری در محیط کار و شوراها و تشکلهای مردمی در محلات و محیط زندگی، باید بیش از هر زمان در دستور کار فعالین پیشرو قرار گیرد. تنها با تقویت عنصر سازماندهی ، تشکیلات و هماهنگی است که میتوان اعتراضات پراکنده و یا خیزشهای مقطعی را به سوی یک انقلاب مداوم سوق داد.

------------------------------------------------------

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

درباره ترور قاسم سلیمانی 

دور جدید رویارویی ایران و امریکا و مخاطرات آن برای مردم خاورمیانه و جنبش های اجتماعی 

براى  تماس با ما لطفا از آدرسهاى زير استفاده كنيد
 
contact@rahkargar.com

دفتر یادبود جانباختگان راه کارگر

سرنوشت تاریخی آموزه‌ی کارل مارکس : و.ا. لنین ترجمه‌ی رسول قنبری
راه رستگاری از نولیبرالیسم : جورج مونبیو ترجمه‌ی محمود حایر
فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال : سمیر امین
سرمایه‌داری شکست خورده است؛ بعدش چه؟ جان بلامی فاستر
کار غیرمادی : ولفگانگ فریتز هاگ ترجمه‌ی حسن آزاد
مرکز کارگری لاتینی ها در نیویورک : دیوید لوین ترجمه: نسرین ابراهیمی
زنجیره‌های جهانی کالا و نوامپریالیسم: جان بلامی فاستر و دیگران
این بحرانِ سرمایه‌داری، ساختاری است : گفت‌وگو با سمیر امین ترجمه‌ی کمال اطهاری
تلویزیون برابری در یوتیوپ