چاپ

معلمان حق التدریس برای دومین روز متوالی امروز دوشنبه ۱۴ مرداد به تجمع ادامه دادند

????تجمع کنندگان شعار میدادند:
????تا حقمو نگیرم از اینجا نمیرم 

تجمع فرهنگیان اصفهان

????امروز دوشنبه 14 مرداد براساس فراخوان قبلی فرهنگیان اقدام به برگزاری تجمع کردند اما نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها مانع گسترش تجمع شدند. فرهنگیان به اعتراضات خود ادامه میدهند

 

دوشنبه ۱۴مردادماه ۹۸ تجمع معلمان شاغل و بازنشسته مقابل اداره آموزش و پرورش کرمانشاه
با شعارهای:
????اینهمه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی
????معلم زندانی آزاد باید گردد
????زندان- تهدید دیگر اثر ندارد


تجمع در حمایت از معلمان دربند
 خوزستان/ اهواز

۱۴ مرداد   ۹۸

درتبریز 

جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان و مطابق فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند.