«گلين باجی» یکی دیگر از مادران خاوران از میان ما رفت !

«رخشنده خدامراد زاده» معروف به گلين باجی؛ مادرِ«رفیق جبرئيل هاشمی‌آذر» بود (از جان‌باختگان سازمان راه‌كارگر  كه در پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ اعدام شد).
گلبن باجی تا توان داشت با حضورش در خاوران رژیم جنایتکار اسلامی را به چا لش  می کشید . 

سایت راه کارگر ضمن گرامی داشت یاد عزیز گلبن باجی  ، به همه خانواده جان باختگان راه آزادی و سوسیالیزم بویژه به خانواده هاشمی آذر تسلیت می گوید

سایت راه کارگر