چاپ

جمهوری اسلامی رژیم شکنجه، زندان وکشتار است که از آغاز تا کنون و طی چهل سال گذشته به  روش‌های ضد انسانی و وحشیانه حکومت کرده است. در دهه شصت، رژیم در مقابله با مبارزات حق طلبانه مردم و برای تحکیم پایه‌های قدرت خود، کشتار مبارزان و زندانیان سیاسی را سازمان داد که از جمله جنایات علیه بشریت محسوب می‌شود. کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر به روال همه ساله مراسم یادمان جان‌باختگان دهه‌ی‌ شصت و همه جان‌فشانان راه آزادی و نیز دفاع از زندانیان سیاسی را برگزار می‌کند. ما از همه انسان‌های شریف وآزاده دعوت می‌کنیم در این مراسم یادمان  شرکت نمایند.

برنامه:

1-سخنرانی سحر محمدی حقوق‌دان و باز مانده 5 تن از جان‌باختگان دهه شصت

2- گزارش کانون درباره"نمادها و نشانه‌ها"ونصب مجسمه یادبود جانباختگان راه آزادی درشهرهانوفر

3-موسیقی Charlotte Madadi (شارلوته مددی) نوازنده ویلون

4-شعرخوانی

5-پخش ویدیو کلیپ از شرایط مخوف زندانیان سیاسی در حکومت های شاه و اسلامی

زمان شنبه 21 سپتامبر 2019 ساعت 18

مکان: کارگاه      Zur Bettfedernfabrik 1, 30451Hannover

نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم و برای دادخواهی تلاش می کنیم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی - زنده باد  برابری و آزادی

کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات-هانوفر