نە می بخشیم، نە فراموش می کنیم

 

با حضور چند تن از زندانیان سیاسی سابق و نجات یافتگان هولکاست اسلامی.

 

برنامە شامل: سخنرانی، شعر و موزیک

سخنرانان:

مرسدە قائدی، محمد هشی و اسد کشاورز

 

زمان و مکان:

 

شنبە ١٢ اکتبر ٢٠١٩

٦ بعد از ظهر تا ١٠ شب

 

Address: Ealing Green Church, Ealing, London, W5 5QT

Saturday 12th October 2019

From 6pm till 10pm

Nearest Tube in: Ealing Broad way

نوشیدنی و ساندویج سرو خواهد شد.

کمیتە برگزار کنندە مراسم جان باختگان ٦٧ – لندن

سپتامبر ٢٠١٩